V javni obravnavi predlog resolucije o nacionalnem programu za mladino 2023-2032

Ljubljana, 19. oktobra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v javno obravnavo poslalo predlog resolucije o nacionalnem programu za mladino 2023-2032. Ta usmerja mladinsko politiko na državni ravni in prispeva k načrtnemu urejanju področja, vključno s financiranjem in določanjem ukrepov. Rok za oddajo pripomb je 14. november, je objavljeno na portalu e-demokracija.

Resolucija v 16. členu opredeljuje nacionalni program za mladino kot temeljni programski dokument, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju.

Nacionalni program vsebuje programe, finančni načrt s prikazom stroškov in virov, nosilce, pričakovane razvojne učinke in kazalnike merjenja učinkov, obdobje ter roke uresničevanja tega programa.

Mladi so opredeljeni kot mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.

vi/apo/apo
© STA, 2023