Ravnanje z zdravstveno dokumentacijo opredeljuje več predpisov

Ljubljana, 16. oktobra - Zdravstvena dokumentacija vsebuje nekatere najbolj občutljive podatke vsakega posameznika. Zato je pomembno, da se z njimi ravna skrbno. Področje je urejeno v več predpisih, ki določajo omejitve in obveznosti glede obdelave in hrambe podatkov. Interne postopke in ukrepe za varnost podatkov pa mora določiti vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti sam.

Obveznosti na področju hrambe in ravnanja z zdravstvenimi podatki so enake za javne zavode in zasebnike. Pri Informacijskem pooblaščencu pa, ko gre za zasebne izvajalce, opažajo, da ni enotnega in učinkovitega nadzora nad ravnanjem z zdravstveno dokumentacijo po prenehanju dejavnosti ter da v zdravstveni zakonodaji niso urejeni vsi primeri predaje dokumentacije prevzemniku ob prenehanju dejavnosti ali prenehanju obstoja izvajalca.

tz/moz/mo
© STA, 2023