Na RTVS obsojajo pozive k odpovedi naročnine

Ljubljana, 12. oktobra - Na RTVS so kot neresnične označili informacije, ki krožijo v nekaterih medijih in po družbenih omrežjih, o tem, da naj bi v zadnjem času beležili precej odpovedi naročnine. Kot so pojasnili za STA, obsojajo širjenje lažnih in zlonamernih informacij ter napovedali, da bodo glede tovrstnih pobud uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva.

V službi za komuniciranje Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so za STA pojasnili, da je ob nedavnih poplavah sicer prišlo do nekaj upravičenih odpovedi plačil rtv-prispevka, sicer pa zadnja leta nacionalna RTV hiša beleži trend naraščanja števila plačnikov.

V zadnjih mesecih znova zaznavajo pozive k neplačevanju prispevka, ki se širijo na spletnih omrežjih, pri čemer so doslej prejeli nekaj deset obrazcev o odjavi sprejemnikov. Ob tem na RTVS poudarjajo, da gre za pozive državljanom h kršenju zakonskih obveznosti.

Kot so pojasnili, je odjavni obrazec sicer sestavni del pravilnika, ki ureja način plačevanja, prijavljanja in odjavljanja sprejemnikov, vendar se lahko sprejemniki odjavijo le v primerih njihove odtujitve, kar pomeni, da odjavitelj ne bi smel imeti v posesti več nobene od naprav, ki omogočajo sprejem programov RTVS, torej niti pametnega telefona ali računalnika z internetnim dostopom, niti avtomobila z radijskim sprejemnikom.

"Domnevamo, da v teh primerih ne gre za odraz dejanskega stanja in da ljudje podpisujejo lažne izjave na podlagi zavajanj in nagovarjanja h kršenju zakonskih obveznosti ter podajanja pomanjkljivih in napačnih informacij," menijo na RTVS. Kot so dodali, so posameznikom, ki podležejo tovrstnim pozivom, dolžni celovito predstaviti informacije o zakonsko določeni obveznosti plačila ter jih opozoriti na nepravilnosti, storjen prekršek in morebitne posledice.

Po podatkih javne RTV se je v zadnjih petih letih število zavezancev za plačilo prispevka gibalo med 624.000 leta 2018 in 639.000 leta 2022, prav toliko jih je v povprečju tudi letos.

Kot so še poudarili, je rtv-prispevek posebna oblika javne dajatve, predpisana z zakonom o RTVS, njegovo plačilo zato ni prostovoljne narave, ampak je z zakonom določena obveznost. Zavezanec za plačilo je vsak, ki ima oziroma uporablja radijski ali televizijski sprejemnik ali katerokoli drugo napravo, ki omogoča sprejem radijskih oziroma televizijskih programov na območju Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTVS.

Če posameznik oziroma družina ne izpolnjuje zakonsko natančno določenih pogojev za oprostitev plačila rtv-prispevka, ga je po veljavni zakonodaji dolžna plačevati, v nasprotnem primeru pa ga je RTVS dolžna prisilno izterjati, so opozorili.

Ob tem so pojasnili, da je iz prispevka financirano delovanje celotnega javnega medijskega servisa, ki po zakonu obsega ne le televizijske vsebine, ampak tudi radijske programe, teletekst, spletni portal, spletni predvajalnik, glasbeno produkcijo s simfoničnim orkestrom, arhiviranje in digitalizacijo filmske dediščine, dostopnost medijskih vsebin za gluhe in slepe, oskrbo oddajniške digitalne mreže in podobno.

"Javni medijski servis ima poseben nacionalni pomen za ohranjanje naše kulturne dediščine, identitete in slovenskega jezika. Zaradi nezadovoljstva ali nestrinjanja z določeno programsko vsebino ni mogoče odjaviti sprejemnikov in se izogniti obveznosti plačevanja rtv-prispevka," so še zapisali v odgovorih za STA. Znova so opozorili, da višina prispevka že od leta 2012 ostaja enaka in znaša 12,75 evra, doslej pa ni bila usklajena niti s stopnjo rasti inflacije.

gm/apo
© STA, 2023