Začenja se evropski teden trajnostnega razvoja

Ljubljana, 20. septembra - Začenja se letošnji evropski teden trajnostnega razvoja, namenjen organiziranju dejavnosti, projektov in dogodkov, ki podpirajo trajnostni razvoj in njegove cilje ter skrbijo za njihovo prepoznavnost. Cilji so razdeljeni na pet sklopov, in sicer ljudje, blaginja, planet, mir in partnerstvo. Aktivnosti bodo potekale do torka.

Osrednji cilj sklopa, ki se nanaša na ljudi, je odpraviti vse oblike revščine, lakote in neenakosti ter zagotoviti zdravje, pravičnost in dostojanstvo. Stopnja tveganja revščine se je v Sloveniji leta 2021 v primerjavi z letom prej po podatkih statističnega urada znižala za 0,7 odstotne točke na 11,7 odstotka.

V sklopu planet je glavni cilj obvarovati naravne vire. V Sloveniji so se izpusti toplogrednih plinov leta 2020 v primerjavi z izhodiščnim letom kjotskega protokola - to je 1986 - zmanjšali za 22,5 odstotka.

mlu/bg
© STA, 2023