Lani za izboljšanje položaja Romov več sredstev kot v preteklih letih

Ljubljana, 12. septembra - Država je lani za izboljšanje položaja in socialnega vključevanja Romov namenila 15,5 milijona evrov, kar je bistveno več kot v preteklih letih, piše v poročilu o položaju Romov v Sloveniji za lani. V letu 2020 so državni organi za izvajanje aktivnosti za izboljšanje položaja Romov namenili 8,6 milijona evrov, leto pozneje 8,8 milijona.

Sredstva za izboljšanje položaja Romov so po ugotovitvah poročila lani narasla zaradi spremenjene metodologije določitve ocene letnega obsega sredstev za Rome in dodatnih sredstev namenjenih občinam z evidentiranimi romskimi naselji.

Na področju reševanja romskih vprašanj sicer pristojni v poročilu ugotavljajo vrsto izzivov, predvsem ko gre za šolanje in zaposlovanje Romov. Neobiskovanje pouka je še vedno težava pri romskih otrocih, tudi v lokalnih skupnostih ponekod niso opravili naloge.

apo/ako/moz/apo
© STA, 2023