Proračunu za lani pozitivno mnenje računskega sodišča

Ljubljana, 28. avgusta - Računsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o predlogu splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za lani, glede pravilnosti izvršitve proračuna pa mnenje s pridržkom. Nepravilnosti je odkrilo pri izplačilih sredstev iz splošne proračunske rezervacije, na področju plač, tekočih in investicijskih odhodkov ter transferjev.

Ključne nepravilnosti na področju plač in z njimi povezanimi odhodki se nanašajo na izplačila proračunskih sredstev za neizrabljeni letni dopust, ki jih je ob prenehanju opravljanja funkcije v letu 2022 prejelo osem ministrov in 15 državnih sekretarjev.

Na področju tekočih in investicijskih odhodkov so zaznali predvsem nepravilnosti pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil, povezane s kršitvami zakona o javnem naročanju. Ugotovili so tudi kršitve zakona o javnih financah.

mlu/bg/bg
© STA, 2023