Na večini zavarovalnic več sklenitev celoletnih turističnih zavarovanj in primerov nezgod v tujini

Ljubljana, 23. avgusta - Slovenci se pri zavarovanjih za tujino največkrat odločajo za letna zavarovanja, saj na leto večkrat potujejo v tujino. Povprečno obdobje krajših zavarovanj šteje od osem do petnajst dni, največ pa je zavarovanj za potovanje na Hrvaško in območje razširjene Evrope. Škode z visokimi zneski so pogostejše pozimi, škodnih zahtevkov pa je več poleti.

Stroški se med sabo razlikujejo tudi glede na državo v kateri se je nesreča zgodila, zelo visoki so na primer v ZDA. Najpogostejši primeri povračila stroškov so nesreče v sosednjih državah, povprečen strošek nesreče znaša nekaj sto evrov, eden višjih pa je znašal pol milijona ameriških dolarjev.

Zavarovanci najpogosteje uveljavljajo zavarovanje za obiske pri zdravniku, zdravila in prevoz, najpogostejši vzroki pa so nesreče, bolezni in akutno poslabšanje pred obstoječega stanja.

zkr/lem
© STA, 2023