Vlada s sklepom v oprostitev plačila upravnih taks pri zamenjavi v poplavi uničenih dokumentov

Ljubljana, 10. avgusta - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o oprostitvi plačila upravnih taks pri zamenjavi ali nadomestitvi v nedavnih poplavah uničenih ali poškodovanih dokumentov. Upravna taksa, plačana v obdobju od začetka ujm do uveljavitve sklepa bo zavezancu oz. plačniku povrnjena.

Ljubljana.
Seja vlade.
Foto: Boštjan Podlogar/STA
Arhiv STA

Z danes sprejetim sklepom vlada dopolnjuje obseg oprostitev plačila upravnih taks, ki jih določa zakon o upravnih taksah. Ob zamenjavi ali nadomestitvi osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja in tujskih listih v nabor dokumentov dodaja še enotno dovoljenje, dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna in o usposobljenosti za upravljanje z radijsko postajo ter vpisni list za čoln na celinskih vodah, izhaja iz sporočila po seji vlade.

Prav tako je vlada sklenila oprostiti plačilo pravnih taks za odjavo orožja iz orožne listine, če je bilo to uničeno ali poškodovano v poplavah.

Sklep določa tudi oprostitev plačila takse za dokumente o spremembi, dopolnitvi ali nadomestitvi dovoljenja za trošarinsko skladišče, dovoljenja za davčno skladišče, dovoljenja za oproščenega uporabnika, dovoljenja za davčnega zastopnika in dovoljenja za pooblaščenega uvoznika, če je sprememba, dopolnitev ali nadomestitev potrebna zaradi poplave.

Vlada je določila še oprostitev plačila takse za ureditev cestnega priključka, ki je bil poškodovan ali uničen v poplavi, ali če je ta potreben zaradi poplave. Enako velja za izvedbo prekopavanj, podkopavanj, prebitij ali drugih del na javni cesti, ki so potrebna zaradi poplave, za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu, ki so potrebni zaradi poplave, za gradnjo oziroma rekonstrukcijo gradbenih in drugih objektov ali naprav v varovalnem pasu javne ceste, uničene ali poškodovane v poplavah in za izredne prevoze po javnih cestah, ki se izvajajo zaradi poplav.

lad/moz
© STA, 2023