Ob naravnih nesrečah dovoljena postavitev nujnega začasnega objekta

Ljubljana, 10. avgusta - Za obvladovanje razmer ob naravnih nesrečah oziroma v primeru višje sile se lahko postavi nujni začasni objekt, za katerega veljajo manj strogi predpisi. To velja tudi za rekonstrukcijo, nujno za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč; začne se lahko le na podlagi prijave začetka gradnje na upravno enoto.

Nujni začasni objekt se lahko postavi za največ tri leta. Tak objekt, ki je potreben za izvajanje nalog iz pristojnosti države, se postavi, če tako odloči vlada s sklepom, pri čemer se v sklepu določi tudi čas postavitve takega objekta, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.

Nujni začasni objekt, ki je potreben za izvajanje nalog iz pristojnosti občine, pa se postavi, če tako odloči občinski svet, pri čemer se določi tudi čas postavitve takega objekta, ki ne sme biti daljši od treh let.

Nujni začasni objekt je lahko tudi v neskladju s prostorskim izvedbenim aktom. Je pa treba v treh letih poiskati trajno rešitev, torej obnovo ali novogradnjo, so zapisali na ministrstvu.

Rekonstrukcija, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, se lahko začne izvajati le na podlagi prijave začetka gradnje na pristojno upravno enoto, pri čemer se z deli začne najpozneje v treh mesecih po nesreči.

Za izvajanje rekonstrukcije obstoječega objekta, pri katerem se lega, velikost, namembnost in zunanjost objekta ne spreminjajo, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, mora pa biti izdelan projekt za izvedbo in drugi elementi prijave začetka gradnje, kar se opravi na upravni enoti. Za izvajanje nadzora mora biti imenovan nadzornik, prav tako je treba objekt zakoličiti.

mlu/jes
© STA, 2023