Raziskava Valicona: Stopnja zaskrbljenosti po poplavah višja kot kadar koli med epidemijo covida-19

Ljubljana, 8. avgusta - Stopnja zaskrbljenosti prebivalcev po zadnjih poplavah je višja kot kadar koli med epidemijo covida-19, navaja Valicon. Ocenjujejo, da so se poplave posredno ali neposredno dotaknile več kot polovice prebivalcev. Skoraj tretjina vprašanih je doživela poplave v svojem kraju, skoraj vsak sedmi med njimi v lastnem domu.

Medtem je 27 odstotkov vprašanih navedlo, da ima sorodnika ali znanca zunaj svojega kraja, ki je imel poplavo doma.

Stopnja zaskrbljenosti zaradi nastalih razmer ob poplavah znaša visokih 79. To je sedem več, kot je znašala najvišja izmerjena stopnja zaskrbljenosti med epidemijo covida-19 konec marca 2020, in devet več, kot je znašala najvišja izmerjena stopnja zaskrbljenosti zaradi vojne v Ukrajini marca lani. Višjo stopnjo zaskrbljenosti medtem beležijo le še glede rasti življenjskih stroškov oz. inflacije, ki se že ves čas od marca 2022 giblje med 83 in 93.

Sodelujoče so v začetku ankete prosili, da z nekaj besedami ali stavki opišejo svoje misli, občutja ali dognanja v zvezi z zadnjo naravno nesrečo. Najbolj pogosto so jo doživeli kot katastrofo, sledijo pa opisi, kot so groza in grozljivo ter žalost in žalostno.

Indeks normalnosti, s katerim spremljajo osebno doživljanje aktualnih razmer, je dan po poplavah dosegel -43. To je le za točko višja vrednost, kot je ta znašala v času epidemije novembra 2021, ko so trikrat zapored izmerili -44 kot najnižjo vrednost.

Indeks normalnosti izračunajo kot razliko med pozitivnimi in negativnimi odgovori na vprašanje, kako osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s poplavami in njihovimi posledicami. Na to vprašanje je največ oziroma 39 odstotkov vprašanih izbralo odgovor, da je situacija kritična, na trenutke kaotična, za 27 odstotkov vprašanih je neprijetna, utrujajoča, za pet odstotkov vprašanih pa povsem brezupna.

Anketiranci so za odzivanje in ukrepanje najbolje ocenili gasilce in reševalce. Da je bilo ukrepanje gasilcev izjemno ali zelo dobro, je ocenilo 97 odstotkov anketirancev, le tri odstotne točke manj pa so dodelili reševalcem.

V splošnem je organizacijo in vodenje sistema zaščite in reševanja na ravni celotne države 40 odstotkov vprašanih ocenilo kot zelo dobro delujoč sistem, 54 odstotkov pa kot dobro delujočega. Dozdajšnje ukrepe in odzive vlade v zvezi s poplavami pa jih je kot "bolj ustrezne" ocenilo 42 odstotkov, 43 odstotkov pa kot "deloma ustrezne, deloma neustrezne".

Rezultati ankete so hkrati pokazali, da 43 odstotkov vprašanih že sodeluje pri pomoči, še dodatna tretjina pa jih je pripravljena pomagati, čeprav trenutno še ne pomagajo.

Raziskava je nenazadnje pokazala, da skoraj 30 odstotkov vprašanih meni, da verjetno ali zagotovo živijo na območju, ki po njihovem mnenju sodi med bolj ogrožena območja za poplave in plazove. Po mnenju treh četrtin sodelujočih pa so tokratne poplave izreden vremenski pojav, ki je posledica podnebnih sprememb.

Valicon je izredno meritev v okviru raziskave #Novanormalnost izvedel 7. avgusta, sodelovalo pa je 856 anketirancev.

pse/lem
© STA, 2023