Občina Solčava rekonstruira padavinsko kanalizacijo

Solčava, 6. avgusta - Občina Solčava rekonstruira obstoječo padavinsko kanalizacijo, ki odvaja meteorne vode z območja osnovne šole, saj je dotrajana in ne služi več svojemu namenu. Vrednost projekta z vsemi stroški je solčavska županja Katarina Prelesnik za STA ocenila na dobrih 70.000 evrov, sredstva pa bodo zagotovili iz občinskega proračuna. Dela bodo predvidoma končana septembra letos.

Solčava.
Občina Solčava ureja novo meteorno kanalizacijo.
Foto: Katarina Prelesnik/Občina Solčava

Solčava.
Občina Solčava ureja novo meteorno kanalizacijo.
Foto: Katarina Prelesnik/Občina Solčava

Solčava.
Občina Solčava ureja novo meteorno kanalizacijo.
Foto: Katarina Prelesnik/Občina Solčava

Kot je pojasnila Prelesnik, rekonstrukcija kanalizacije poteka od solčavske osnovne šole do regionalne ceste pri gasilskem domu. Skupna dolžina odseka je 134 metrov. Kanalizacija je po njenih besedah dotrajana, cevi so razpokane in posedene.

Izbrali so tudi že traso predvidenega novega kanala, ki delno poteka ob obstoječi kanalizaciji. Poleg osnovne šole in telovadnice bo na kanalizacijski vod priključenih še devet stanovanjskih hiš.

lpc/mlu
© STA, 2023