Občinski svet v Kanalu o domnevnih nepravilnostih v emisijskih poročilih Salonita

Kanal, 7. junija - Vodilni v Salonitu Anhovo so na včerajšnji izredni seji občinskega sveta v Kanalu predstavili načrte za povečan sosežig, civilna iniciativa Danes pa je predstavila analizo emisijskih poročil Salonita, v katerih vidi zaskrbljujoče prakse. Svetniki so občini naložili, naj jo preuči in po potrebi poda prijavo suma kršitve okoljevarstvenega dovoljenja.

Kanal.
Pogled na Salonit Anhovo.
Foto: STA
Arhiv STA

Po mnenju civilne iniciative je nerazumljivo, da se pri merjenju dušikovih oksidov upošteva 20-odstotna merilna negotovost, čeprav je naprava specificirana z 10-odstotno merilno negotovostjo. Pri upoštevanju tega kriterija bi na primer cementarna v letu 2022 kar 34-krat prekoračila dnevne mejne vrednosti za dušikove okside.

V cementarni so v odzivu na očitke med drugim poudarili, da nemoteno delovanje sistema ne pomeni, da ta občasno ne deluje oziroma ima občasne težave.

mlu/pv/np/mlu
© STA, 2023