Občina Medvode začela gradnjo meteorne kanalizacije Vikrče

Medvode, 21. maja - Občina Medvode je maja začela gradnjo meteorne kanalizacije Vikrče.

Kot so ta teden pojasnili na medvoški občini, so januarja izvedli javno naročilo, za izvajalca del pa je bilo izbrano podjetje Pavčnik iz Dola pri Hrastniku. Z njim so minuli mesec podpisali pogodbo za dograditev javne kanalizacije za padavinsko vodo z javne občinske ceste Tacen-Brezovec, dela pa so stekla v začetku maja.

Za gradnjo meteorne kanalizacije Vikrče so se odločili, ker ob močnih nalivih zaradi prevelike količine meteorne vode, ki se steka v obstoječo ponikovalnico, prihaja do poplavljanja vozišča.

Ponikovalnico bo izvajalec porušil in na njeno mesto umestil nov jašek, iz katerega bo padavinska voda po novem kanalu speljana do iztoka v Savo.

Vrednost del znaša 147.590 evrov z davkom na dodano vrednost.

mrn/bdo
© STA, 2023