Za preureditev sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire 11 milijonov evrov

Ljubljana, 5. maja - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v okviru načrta za okrevanje in odpornost objavilo javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na obnovljive vire energije za obdobje 2023-2025.

Na voljo je 11 milijonov evrov nepovratnih sredstev, in sicer za vgradnjo kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote ter za izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in elektrike iz OVE v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

Sofinanciranih bo do 45 odstotkov upravičenih stroškov projektov.

Roki za oddajo vlog so 5. junij in 20. oktober 2023, 20. marec in 20. november 2024 ter 20. marec 2025.

jb/bg
© STA, 2023