Z novelo zakona o zavodih vlada na novo ureja imenovanje vršilca dolžnosti zavoda

Ljubljana, 29. marca - Vlada je danes v državni zbor posredovala predlog novele zakona o zavodih. Novela predvideva imenovanje vršilca dolžnosti direktorja zavoda za čas do imenovanja njegovega direktorja in prenovljene razloge za razrešitev direktorja.

Po predlogu novele se vršilec dolžnosti direktorja imenuje za čas do imenovanja direktorja v skladu s tem zakonom. Če direktorju javnega zavoda preneha funkcija, ustanovitelj brez razpisa imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto. Če do takrat direktor s polnim mandatom ni imenovan, se ponovno imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je lahko ista oseba kot dotedanji vršilec dolžnosti.

Novela med drugim daje podlago za razrešitev direktorja, če zavod ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov ali če pri delovanju zavoda pride do motenj ali do ponavljajočih se napak.

vte/mo/mo
© STA, 2023