V Slovenj Gradcu javno razgrnjeni prostorski načrti, tudi z umeščeno južno obvoznico

Slovenj Gradec, 13. marca - Do konca marca poteka enomesečna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec. Gradivo zajema tudi umeščeno južno obvoznico, okoli katere se v koroškem mestu krešejo mnenja. Del lokalne javnosti že več let razburja dejstvo, da predvidena trasa poteka čez kvalitetna kmetijska zemljišča.

V okviru javne razgrnitve bo to sredo ob 15.30 v prostorih Mladinskega kulturnega centra v Slovenj Gradcu tudi javna obravnava.

Gre za drugo javno razgrnitev tega gradiva, ki ga je izdelalo mariborsko podjetje ZUM, v njem pa so tudi spremembe, ki so posledica upoštevanja sprejetih stališč do pripomb občanov, podanih na prvi javni razgrnitvi septembra 2021, in izdelanih dodatnih strokovnih podlag na podlagi usklajevanj z nosilci urejanja prostora.

vpu/jb
© STA, 2023