Prijave za subvencijo za nakup lesnih peletov do konca maja

Ljubljana, 3. marca - Družba Borzen z objavo v današnjem uradnem listu poziva k uveljavljanju subvencije za nakup lesnih peletov, ki jo je uvedel zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Subvencija znaša 100 evrov na tono peletov, posameznik jo lahko dobi za največ pet ton. Rok za prijavo je 31. maj.

Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki za ogrevanje gospodinjstva uporabljajo kurilno napravo na lesne pelete in so pelete kupili med 1. septembrom in 31. decembra 2022.

Posameznik je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ pet ton peletov. Subvencija znaša 100 evrov za eno tono.

Za eno kurilno napravo se lahko ne glede na število gospodinjstev, ki uporabljajo isto kurilno napravo, ali število članov skupnega gospodinjstva vloži le ena vloga.

Prijavni obrazec in besedilo razpisa sta objavljena na spletni strani Borzena. Prijavitelji morajo upravičenost do subvencije med drugim izkazati z dokazilom o vgrajeni napravi in računom za nakup peletov.

Vlogo bo mogoče oddati od 6. marca do vključno 31. maja, in sicer v elektronski obliki prek spletne aplikacije centra za podpore pri Borzenu ali v fizični obliki s priporočeno poštno pošiljko Borzenu. Odločbe za izplačilo bodo predvidoma izdane v enem mesecu po prejemu popolne vloge.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki je del ukrepov za blažitev posledic energetske krize, med drugim predvideva še zmanjšanje porabe elektrike v času največjih obremenitev omrežja, dodatno subvencioniranje proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije ter pobiranje dela presežnih prihodkov podjetij od prodaje elektrike, proizvedene in prodane na trgu na debelo v Sloveniji, in sicer prihodka nad 180 evrov na megavatno uro (izjema je med drugim elektrika, proizvedena iz lignita in zemeljskega plina).

jb/bg
© STA, 2023