V Novem mestu projekt Rob umetnosti za večjo vključenost Romov in priseljencev

Novo mesto, 3. marca - Novomeško romsko društvo Romano veseli je danes predstavilo projekt Rob umetnosti, s katerim so želeli prispevati k večji vključenosti Romov in priseljencev iz nekdanjih jugoslovanskih republik v družbo in zaposlovanje. Projekt je stal približno 120.000 evrov, ob državi ga je denarno podprl še Evropski socialni sklad.

Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca.
Predstavitev projekta Rob umetnosti, namen katerega je večja vključenost Romov in priseljencev.
Izdana priročnika.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca.
Predstavitev projekta Rob umetnosti, namen katerega je večja vključenost Romov in priseljencev.
Pomočnik koordinatorice projekta Rob umetnosti Niko Okorn.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca.
Predstavitev projekta Rob umetnosti, namen katerega je večja vključenost Romov in priseljencev.
Koordinatorica projekta Rob umetnosti iz društva Romano veseli Milena Tudija.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca.
Predstavitev projekta Rob umetnosti, namen katerega je večja vključenost Romov in priseljencev.
Izdana priročnika.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca.
Predstavitev projekta Rob umetnosti, namen katerega je večja vključenost Romov in priseljencev.
Zbirka pesmi in zgodb udeležencev projekta Rob umetnosti.
Foto: Rasto Božič/STA

Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca.
Predstavitev projekta Rob umetnosti, namen katerega je večja vključenost Romov in priseljencev.
Foto: Rasto Božič/STA

V okviru projekta Rob umetnosti so za odrasle pripadnike romske skupnosti in priseljence z območja nekdanje Jugoslavije pripravili usposabljanja v kulturi in umetnosti, pri udeležencih pa so želeli s pridobivanjem tovrstnega znanja in veščin, ki preprečujejo zdrs v socialno izključenost, okrepiti samozavest in kulturno zavest, je pomočnik koordinatorice projekta Niko Okorn povedal za STA.

Pripadnico romske skupnosti so kot koordinatorico projekta za 16 mesecev zaposlili s polnim delovnim časom. Pripravili so delavnice filmske in gledališke improvizacije, besedne umetnosti in ustvarjanja ter alternativnih oblik bivanjske kulture.

Izdelali so priročnika o naravni gradnji in ustvarjalnem izražanju v besedni umetnosti ter pripravili zbirko pesmi in zgodb, ki so jih zapisali udeleženci usposabljanj.

Udeležence so seznanili z različnimi možnostmi gradnje začasnih bivališč in zatočišč. Ti so si ogledali primere revitalizacije javnih objektov za skupnostno rabo in se tudi preizkusili v praktični gradnji.

Projekt je potekal 16 mesecev. Na brezplačnih usposabljanjih je sodelovalo skupaj nekaj več kot 130 odraslih udeležencev iz romske skupnosti in nekdanjih jugoslovanskih republik.

Skupaj nekaj več kot 430-urno usposabljanje je potekalo v osmih skupinah. Izvajali so ga na sedežu društva Romano veseli v Novem mestu, v naselju Vejar pri Trebnjem, v prostorih trebanjskega Centra za izobraževanje in kulturo, novomeškega Razvojno izobraževalnega centra in v Svinjskem pri Šentjanžu.
Usposabljanja je uspešno končalo nekaj več kot 90 udeležencev, je še navedel Okorn.

Romsko društvo Romano veseli je nevladna organizacija, ki se na območju jugovzhodne Slovenije skoraj 20 let dejavno zavzema za izboljšanje položaja Romov. Sodeluje s pripadniki narodov nekdanje skupne države. Društvo ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, med drugim prispeva k aktiviranju pripadnikov romske skupnosti in h krepitvi njihovega zdravja. Raziskuje romsko tradicijo, razvija nove izdelke in se zavzema za izboljšanje položaja romskih žensk. Projekte izvaja samostojno ali partnersko, so še zapisali v društvu.

rbo/av
© STA, 2023