Nova storitev socialnega vključevanja invalidov za uporabnike VDC Tončke Hočevar

Ljubljana, 27. februarja - Varstveno delovni center Tončke Hočevar odslej uporabnikom nudi novo storitev socialnega vključevanja invalidov, poimenovano S podporo zmorem vse.

Nova storitev je brezplačna in prilagojena vsakemu uporabniku VDC posebej glede na njegove potrebe, želje in cilje. Storitev nudi družabništvo, spremljanje uporabnika na različne dejavnosti, informiranje in usmerjanje pri urejanju osebnih zadev ter podporo pri izvedbi vsakodnevnih opravil. K sodelovanju pri izvajanju storitve vabijo podporne osebe - študente in prostovoljce, ki jih veseli delo z ljudmi in imajo razvit čut za delo z osebami s posebnimi potrebami.

Do storitve so upravičene osebe s statusom invalida, ki niso vključene v institucionalno varstvo ali v storitev osebne asistence ter ne uveljavljajo pravice do oskrbovalca družinskega člana ali pravice do dolgotrajne oskrbe.

xe/apo/apo
© STA, 2023