Javna razgrnitev dokumentacije za vetrnice na Ojstrici podaljšana

Dravograd, 21. februarja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je na pobudo Občine Dravograd še do 17. marca podaljšalo javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za vetrno elektrarno Ojstrica. Sprva je bilo predvideno, da se bo javna razgrnitev zaključila 17. februarja.

V okviru javne razgrnitve lahko lokalna skupnost in drugi zainteresirani podajo svoja mnenja. Nekateri so jih izrazili tudi na javni razpravi 26. januarja v Dravogradu, na kateri je sodelovalo okoli 70 občanov. Tiste, ki živijo v bližini predvidenih treh vetrnic, predvsem skrbijo hrup in vpliv na njihovo zdravje ter varovanje vodnih virov.

Dravske elektrarne Maribor na Košenjaku načrtujejo umestitev treh vetrnic, in sicer na območju, velikem približno 17 hektarjev, ki se razteza na slemenu med Morijevim vrhom in vrhom Košenjaka.

vpu/bg
© STA, 2023