Evropska agencija Scope za Slovenijo ohranja bonitetno oceno A

Berlin/Ljubljana, 15. februarja - Bonitetna agencija Scope s sedežem v Berlinu, ki je neke vrste evropski odgovor na vodilne ameriške bonitetne hiše, v najnovejši redni reviziji bonitetne ocene Slovenije ni našla razlogov za njeno spremembo. Ocena tako ostaja A s stabilnimi obeti.

Na oceno po navedbah agencije ugodno vplivajo uspešno in odporno gospodarstvo, ugoden dostop do kapitalskega trga in struktura javnega dolga ter preudarna fiskalna politika, ki je usmerjena v postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja.

Tveganja medtem izhajajo iz še vedno omejeno diverzificirane oskrbe z energenti, čeprav se ta izboljšuje, zmerno visokega bremena javnega dolga, togega trga dela in negativnih demografskih trendov, ki krepijo dolgoročne pritiske na javne finance.

jes/bdo/bdo
© STA, 2023