Ministrstvo z razpisom za sofinanciranje komunalne infrastrukture v romskih naseljih

Ljubljana, 10. februarja - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je v Uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024. Razpis je namenjen občinam, ki lahko posamezne projekte prijavijo do 30. marca.

Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo na svojem območju evidentirana romska naselja in so ta še vedno komunalno neurejena ali slabo urejena. Gre za devet občin v jugovzhodni Sloveniji, tri v osrednji Sloveniji, 12 v Pomurju in dve občini v Posavju.

V letošnjem letu je na voljo 1,5 milijona evrov, v prihodnjem letu milijon evrov. Posamezni projekt bo ministrstvo sofinanciralo najmanj v višini 50.000 in največ v višini 250.000 evrov.

Sofinanciranje je namenjeno za novogradnje ali obnove vodovodov do priključkov uporabnikov, gradnjo ali obnovo kanalizacij in malih čistilnih naprav, elektrifikacijo strnjenih naselij in gradnjo oziroma obnovo občinskih javnih cest.

Občine morajo vloge oddati do 30. marca, odpirali jih bodo predvidoma 4. aprila.

ako/apo
© STA, 2023