Varuh človekovih pravic vložil zahtevo za presojo ustavnosti zakona o kazenskem postopku

Ljubljana, 31. januarja - Varuh človekovih pravic je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o kazenskem postopku. Po njegovem mnenju je protiustaven 169. člen, ki ne predvideva odgovora na pritožbo državnega tožilca zoper sklep zunajobravnavnega senata, s katerim je bila zavrnjena zahteva za preiskavo. Po varuhovem mnenju bi bilo treba v takšnih primerih osebi, zoper katero je tožilec zahteval preiskavo, omogočiti, da se še pred odločitvijo višjega sodišča opredeli do vložene pritožbe.

Po varuhovem opozorilu stališča ustavnega sodišča, sprejeta ob vsebinski presoji predpisov, zagotavljajo pravno predvidljivost in učinkovito varstvo človekovih pravic. Tega pa 169. člen ne omogoča osebi, zoper katero je tožilec zahteval preiskavo. Na podlagi zakona ji namreč ni izrecno dana možnost, da se s pritožbo seznani in nanjo odgovori.

pse/apo
© STA, 2023