Dvema občinama negativni mnenji računskega sodišča, osem jih je poslovalo delno učinkovito

Ljubljana, 22. decembra - Računsko sodišče je izdalo deset revizijskih poročil, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občin. Pri petih je ugotovilo, da so z namenskimi prejemki poslovale le delno učinkovito, enako velja za tri mestne občine pri porabi sredstev za svetovanja, Cerknemu in Slovenskim Konjicam pa je izreklo negativno mnenje za leto 2020.

Ljubljana.
Računsko sodišče RS.
Foto: Anže Malovrh/STA
Arhiv STA

V primeru slednjih so ugotovili nepravilnosti na področju priprave proračuna in zaključnega računa, pri prodaji nepremičnega premoženja in oddaji prostorov, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanja.

V občinah Izola, Kranjska Gora, Šentjur, Slovenska Bistrica in Šoštanj je revizija preverjala porabe namenskih prejemkov v letu 2018, v Mariboru, Celju in Kranju pa porabo denarja za svetovalne storitve med leti 2016 in 2018.

gm/sag
© STA, 2022