Omejevanje dopusta javnih uslužbencev z interventno zakonodajo v letih 2016 in 2017 v neskladju z ustavo

Ljubljana, 13. decembra - Določbi iz zakonov o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za leti 2016 in 2017, po katerih je bilo število dni letnega dopusta v javnem sektorju omejeno na 35 dni, sta bili po oceni ustavnega sodišča v neskladju z ustavo.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je izpodbijana ureditev prizadela le tiste javne uslužbence v državnih organih, ki so bili določene starosti ali invalidi, saj bi le ti lahko presegli omenjeno število dni dopusta. S tem se je poseglo v ustavno pravico do nediskriminacijskega obravnavanja.

Omenjeni določbi ne veljata več, v postopkih, v katerih ju bodo pristojni organi še vedno morali uporabiti, pa je ustavno sodišče odločilo, da je treba pri izračunu dopusta upoštevati določbe zakona o delavcih v državnih organih.

moz/lem/bg
© STA, 2022