Z naložbo ob reki Meži v Mežici do večje poplavne varnosti

Mežica, 10. decembra - Direkcija za vode je večinski investitor skoraj 4,4 milijona evrov vrednih del ob reki Meži v Mežici, s katerimi bodo zagotovili poplavno varnost obstoječim stanovanjskim stavbam in industrijskim objektom, med drugim pa se odpira tudi možnost nadaljnjega razvoja obstoječe industrijske cone. Začetek del je predviden prihodnje leto.

Dravograd, ob Dravi.
Poplavljeno sotočje Drave in Meže.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA
Arhiv STA

Direkcija za vode na območju Mežice načrtuje izvedbo vodnogospodarskih ureditev ob reki Meži, vključno z ureditvami pritokov. Dela bodo potekala v dolžini okoli 900 metrov, pri čemer je na posameznih odsekih reke predvidena delna razširitev pretočnih profilov, izvedba obrežnih zavarovanj, poglobitev struge, podzidava obstoječega mostu pri družbi Cablex-M in širitev mostu na desni brežini zaradi izvedbe začasnega obvoza.

Za izvedbo del je bilo izbrano podjetje Prohaus iz Dola pri Ljubljani.

vpu/bg
© STA, 2022