Z okoljsko naložbo v Mežici čistejša potok Šumc in reka Meža

Mežica, 24. novembra - Občina Mežica zaključuje projekt izgradnje 1,3 kilometra fekalne kanalizacije ter zadrževalnega bazena z razbremenilnikom. Naložba, sofinancirana iz evropskega kohezijskega sklada, je stala nekaj manj kot 530.000 evrov z DDV in med drugim prinaša čistejša potok Šumc in reko Mežo, so povedali na novinarski konferenci na občini Mežica.

Mežica, občina.
Novinarska konferenca Občine Mežica ob zaključku projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
Direktor občinske uprave Občine Mežica Blaž Šaloven, župan Občine Mežica Dušan Krebel in direktor Komunale Mežica Ambrož Blatnik.
Foto: Vesna Pušnik Brezovnik/STA

Občina je že konec leta 2004 zagnala novo čistilno napravo, doslej pa je zgradila tudi že veliko kanalizacijskega omrežja. S tokratno naložbo izgradnje sekundarnih vodov je sistem dogradila do te mere, da bo na območju same Mežice oz. urbanega dela mesta priključenost na javno infrastrukturo odvajanja in čiščenja odpadnih voda dosegla skoraj 99 odstotkov.

Tiste, ki doslej na javno kanalizacijo niso bili priključeni, zdaj pa to možnost imajo, so že konec oktobra pozvali, naj se priklopijo.

vpu/bg
© STA, 2022