Referendumi 2022: Stališča organizatorjev referendumske kampanje o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 17. novembra - V referendumsko kampanjo o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi je vključenih 12 organizatorjev. Zagovorniki sprememb menijo, da so te nujne za ohranitev zdajšnjih pravic in pripravo podlag za izvedbo osnovnega zakona. Nasprotniki menijo, da je bilo za to dovolj časa in bodo z zamikom uveljavitve osnovnega zakona uporabniki prikrajšani.

Grčija, Atene.
Upokojenci, pokojnine, oskrba.
Foto: Xinhua/STA
Arhiv Xinhua/STA

STA objavlja stališča do referendumskega vprašanja osmih organizatorjev, ki so se odzvali pozivu k njihovi predstavitvi. Navedeni so glede na tip organizatorja in po vrstnem redu, kot ga je objavila Državna volilna komisija.

POLITIČNA STRANKA

Gibanje Svoboda - ZA
Novela zakona o dolgotrajni oskrbi vladi omogoča vzpostavitev učinkovite, kakovostne in dostopne dolgotrajne oskrbe. Ureditev, ki jo je sprejela prejšnja vlada, je namreč pomanjkljiva. Ne zagotavlja sistemskega finančnega vira za izvajanje dolgotrajne oskrbe, z začetkom njenega izvajanja pa 30 odstotkov sedanjih uporabnikov sploh ne bi doseglo praga upravičenosti, obstoječe pravice bi jim bile odvzete in njihova oskrba prepuščena svojcem in lastnim finančnim zmožnostim. Z uveljavitvijo novele pa zdajšnje pravice do dolgotrajne oskrbe ne bodo izginile.

Levica - ZA
Novela ohranja in izboljšuje oskrbo starejših in vseh, ki tovrstno skrb potrebujejo. Potrebna je, da preprečimo veliko škodo, ki bi nastala, če bi se v celoti uveljavili nepremišljeni in nedodelani posegi. Brez potrditve zakona bi lahko številni sedanji uporabniki storitev ostali brez njih, obstoječe storitve pa bi se zmanjšale in podražile. Dostop do pravic bi se lahko močno otežil za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Poleg tega bo potrditev novele preprečila nepremišljeno razgradnjo javne mreže domov za starejše in njeno prepustitev v roke zasebnega kapitala.

SDS - PROTI
Novela zakona ukinja dobre rešitve prejšnje vlade, ki zagotavljajo pogoje za kakovostno obravnavo tistih, ki zaradi bolezni, starosti ali invalidnosti ne morejo več samostojno skrbeti zase. Smo proti temu, da vlada zmanjšuje sredstva za dolgotrajno oskrbo za 79 milijonov evrov in obenem povečuje sredstva za ilegalne migrante za 52 milijonov evrov. Smo proti temu, da ljudje izgubijo med 340 in 1870 evrov mesečno glede na nivo oskrbe, ki jo potrebujejo. Smo proti temu, da ljudje izgubijo e-oskrbo, ki že poteka.

Socialni demokrati (SD) - ZA
V SD smo prepričani, da potrebujemo nov zakon, ki bo uredil financiranje dolgotrajne oskrbe in bo postavil in zagotovil stabilen sistem, ki bo solidaren in medgeneracijsko pravičen. Podaljšali bomo čas izvajanja storitev, omogočili bomo zaposlitve potrebnega kadra in zastavili ocenjevalno lestvico, ki vključujoče določa upravičence in uporabnike storitev dolgotrajne oskrbe. Zato podpiramo novelo zakona, saj bomo tako z zamikom izvajanja zakona preprečili, da bi premnogi ostali brez dolgotrajne oskrbe.

Slovenska ljudska stranka (SLS) - PROTI
Naša dolžnost je, da posameznikom, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti odvisni od pomoči drugih, pomagamo. Povprečna pokojnina upravičenca danes ne zadostuje niti za plačilo osnovne pomoči. Čeprav zakon ni idealen, v SLS ne želimo, da stiske teh ljudi zopet postanejo mrtva točka političnega procesa. Zato bomo glasovali proti.

PRAVNA OSEBA

Združenje Gibanje za otroke in družine - PROTI
Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejela Janševa vlada, je ogromen premik pri skrbi za starejše, bolne, invalide in osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji. Širi se krog upravičencev do pomoči in oblik pomoči za ljudi, ki to potrebujejo na primer pri osebni negi. Zakon Janševe vlade bi tudi zelo pomagal mnogim svojcem, ki lepo skrbijo za svoje ostarele, da bi bili nekoliko razbremenjeni. Nesprejemljivo je, da se odlaga uveljavitev tako koristnega zakona, zato je nujno na referendumu glasovati proti.

Zbor za republiko - Inštitut za analize in dialog - PROTI
Svet EU je Slovenijo že leta 2013 opozoril na potrebo po institucionalni oskrbi na domu, ki je izraz socialnega čuta do starostnikov. Po 17 letih usklajevanj je prejšnja vlada sprejela zakon in zagotovila začetno financiranje, tudi s pomočjo evropskih sredstev. Sedanja vlada pa je dolgotrajno oskrbo z novelo zakona brez razloga preložila v neznano prihodnost, čeprav je do že uzakonjene uveljavitve imela dovolj časa, pol leta.

FIZIČNA OSEBA

Alenka Forte - PROTI
Novela bo zamaknila uveljavljanje pravic iz zakona o dolgotrajni oskrbi. Glasovanje za takšen zakon pomeni oškodovanje državljanov, ki bi imeli dobrobit iz tega zakona. S 1. 1. 2023 bodo oškodovani varovanci domov za starejše in socialnovarstvenih zavodov ter tudi njihovi sorodniki, ki morajo danes doplačevati storitve za svoje ožje sorodnike. S 1. 7. 2024 bo oškodovanih okoli 50.000 oseb, starih nad 18 let, ki ne bodo prejeli ustrezne oskrbe in pomoči na domu pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

*Organizatorji kampanje Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka Slovenije (NLS), Nova socialdemokracija, Zavod za kulturo raznolikosti Open in Društvo Davkoplačevalci se ne damo (DPSND) svojih stališč do postavljenega roka niso posredovali.

spc/moz
© STA, 2022