V Mirnu dograjevanje kanalizacijskega omrežja

Miren, 18. oktobra - V nekaj tednih naj bi bilo zgrajeno manjkajoče kanalizacijsko omrežje v Mirnu v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Občina Miren-Kostanjevica. Na odsekih, ki so bili že zgrajeni, poteka priključevanje uporabnikov na kanalizacijsko omrežje, celotna investicija pa bo končana do konca letošnjega leta.

Osrednje kanalizacijsko omrežje so v Mirnu zgradili že leta 2015, na štirih od petih odsekov je kanalizacija že zgrajena, tam so uporabniki nanj tudi priključeni. Po zaključku gradnje bo na kanalizacijsko omrežje v poselitvah nad 2000 populacijskih enot priključenih 99,03 odstotka gospodinjstev.

Investicija v izgradnjo 742 metrov fekalne kanalizacije in 119 metrov meteorne kanalizacije predstavlja za občino velik zalogaj.

Vrednost celotne investicije znaša dobrih 388.000 evrov.

rr/bg/bg
© STA, 2022