Ajdovske občina bo komunalno opremila nove podjetniške cone

Ajdovščina, 5. oktobra - Občina Ajdovščina je na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobila 1,3 milijona evrov za širitev poslovne cone Ajdovščina na dveh lokacijah, na Mircah 3 in v Rusnah. S temi sredstvi bo zgradila komunalno infrastrukturo na tem območju ter nadgradila centralno čistilno napravo v Ajdovščini.

Gradnja se bo začela leta 2023 po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Do konca leta 2024 bo ajdovska občina zagotovila novi komunalno opremljeni območji za gradnjo, kjer bo prostora za predvidoma šest poslovnih objektov.

Poslovna cona Ajdovščina se bo tako razširila na zahodni in vzhodni strani. Območji Mirce 3 in Rusne imata skupno neto površino 4,3 hektarja. Poleg komunalne opremile bosta novi coni imeli tudi urejene prometne površine, javno razsvetljavo in druge dostope.

Vrednost celotne investicije znaša 2,4 milijona evrov.

rr/bdo/bdo
© STA, 2022