STA soočenje: Med predsedniškimi kandidati tudi nekaj kritik EU

Ljubljana, 7. oktobra - Kandidati za predsednika republike se zavzemajo za zavezanost vladavini prava in skupnim vrednotam EU, večinoma so za članstvo v mednarodnih organizacijah. Miha Kordiš pa je kritičen do EU, ki da služi interesom kapitala, edini se je zavzel tudi za izstop iz Nata. Sicer tudi drugi kandidati opozarjajo na pasti oziroma izzive, ki čakajo EU.

Ljubljana, DZ.
Zastave Slovenije in Evropske unije pred poslopjem DZ.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Tako so denimo vsi preostali kandidati opozorili na pomen enotnosti EU, ki jo mora doseči s sodelovanjem in tudi spoštovanjem različnosti. Tudi vlogo Slovenije v EU nekateri vidijo v povezovanju obstoječih članic ter pomoči pri vključevanju novih članic.

STA je kandidatom zastavila naslednja vprašanja:

1. Kako gledate na zunanjepolitične usmeritve Slovenije - ste za zavezanost vladavini prava in skupnim vrednotam EU, krepitev transatlatskih odnosov in članstva Slovenije v mednarodnih organizacijah?

2. Kakšen je vaš pogled na stanje in prihodnjo usmeritev odnosov z Rusijo, Kitajsko in Indijo?

3. Kako pomembno je za vas ohraniti dobro delovanje EU in kje vidite doprinos Slovenije k učinkovitemu delovanju povezave, ki je trenutno ogrožena tako z zunanjimi krizami (energetska kriza, postpandemična bremena in okrevanje, inflacija), pa tudi z notranjimi razkoli (vzpon nacionalizmov, desnih vlad, različnimi pogledi držav članic na nekaterih ključnih področjih)?

Odgovore kandidatov STA navaja v vrstnem redu, v kakršnem bodo kandidati objavljeni na glasovnici.

Milan Brglez

Poleg zavezanosti vladavini prava in skupnim vrednotam EU, krepitve transatlantskih odnosov in članstva v mednarodnih organizacijah dodajam še zavezanost človekovim pravicam.

Rusija, Kitajska in Indija so pomembne države v mednarodni skupnosti in Slovenija mora imeti do njih jasno izdelano politiko ter jasno določene nacionalne interese, ki jih v odnosih s temi državami želi zasledovati.

EU je naša širša domovina. Mi smo del EU in soodgovorni za njeno delovanje. Za nas je zelo pomembno, da je EU močna in da dobro deluje. Želim, da se Slovenija bolj angažira pri poglabljanju EU ter iskanju skupnih politik. Covid-19 je razkril, da smo prav zaradi tega, ker smo bili del EU, "prišli bolje skozi" (dobili smo hitreje cepiva itd.).

Anže Logar

Vse navedene zunanjepolitične usmeritve Slovenije so že v zunanjepolitični strategiji iz leta 2015 in so ostale ali bile še dodatno okrepljene v prenovljeni strategiji iz časa mojega mandata zunanjega ministra.

Indija je najštevilčnejša svetovna demokracija, s katero delimo številne vrednote. Rusija in Kitajska sta se odločili za drugačen model vladanja in mednarodnih odnosov. Odnose z njima Slovenija usklajuje tudi v okviru mednarodnih povezav, katerih članica je.

EU je naše temeljno vrednostno, politično in ekonomsko okolje. Slovenija je lahko "pošteni pogajalec" med interesi velikih in malih članic. Lahko smo tudi naraven most, ki bo presegal nevarne delitve med vzhodnim in zahodnim delom EU. Vse to pa bo mogoče le, če bomo kredibilni in uspešni najprej doma.

Janez Cigler Kralj

Podpiram zavezanost vladavini prava in skupnim vrednotam EU, krepitev transatlantskih odnosov in članstvo v mednarodnih organizacijah. Opozarjam pa, da moramo biti previdni, ko se odločanje o zatrjevanih kršitvah vladavine prava prenese v politično sfero, saj je takrat večje tveganje za zlorabo načela vladavine prava za politične namene.

Pri odnosih z Rusijo, Kitajsko in Indijo vidim vlogo Slovenije pri soustvarjanju okvira enotne evropske zunanje politike. Le če bo Evropa nastopila enotno, bo lahko kos drugim svetovnim velesilam.

EU potrebuje več razumevanja za različnost med državami, saj bo na dolgi rok le tako lahko napredovala. Vlogo Slovenije vidim predvsem pri zagotavljanju stabilnosti Zahodnega Balkana ter pomoči državam pri vključevanju v evropske integracije.

Miha Kordiš

EU še danes služi zlasti interesom kapitala. Čas je, da naredimo konec odvisnosti in pred kapital postavimo človeka. Zato zagovarjam Evropo solidarnosti, sodelovanja, miru in bratstva med narodi. Zavzemam se za izstop iz Nata in nevtralno delovanje. EU pa mora končati s servisiranjem interesov ZDA.

Normalizacija odnosov z Rusijo je nujna za mir v Evropi, tvorno sodelovanje s Kitajsko in Indijo pa predpogoj za spremembo sistema svetovne ekonomije. Slovenija ima izkušnje in zgodovino sodelovanja tako z vzhodom kot zahodom, uporabimo to.

Če se EU ne bo demokratizirala, smiselno razvila perifernih držav v več kot le dobavitelje nemških koncernov, zagotovila skupnih socialnih, okoljskih in delavskih standardov, se bo razletela.

Nataša Pirc Musar

Navedene zunanjepolitične usmeritve so naše norme in vrednote. Regionalno povezovanje in multilateralizem na globalni ravni so okolje, v katerem se lahko Slovenija razvija v uspešno državo.

Rusijo, Kitajsko in Indijo vidim kot sile, ki so soodgovorne za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Tu ne smemo pozabiti na ZDA. Male države morajo sodelovati, velike sile pa prevzeti odgovorno voditeljstvo, ki temelji na suvereni enakosti in sodelovanju z upoštevanjem mednarodnega prava.

Ravno agresija Rusije na Ukrajino je pokazala, da lahko Evropa kot kredibilen akter nastopa le kot enotna. Neenotnost in nesolidarnost sta streljanje v koleno, žaganje veje, na kateri sedimo.

Vladimir Prebilič

Za sodelovanje v EU sta ključna vladavina prava in spoštovanje skupnih vrednost EU, še posebej zavezanost miru in spoštovanju človekovih pravic. Evropa si mora iskati predvsem zaveznike, in ne sovražnikov in biti ambasador mirnega reševanja sporov.

V zapleteni multipolarni varnostni arhitekturi mora EU vedno zagovarjati svoje vrednote na način poglabljanja gospodarskega sodelovanja in spodbujati trajnostne rešitve. Evropa mora biti vezivo in mediator med svetovnimi geopolitičnimi centri moči.

Slovenija kot članica EU mora nenehno opozarjati na krhkost demokracije, negativne posledice populizmov in ekstremizmov ter spodbujati skupno nastopanje vseh članic pri naslavljanju vprašanj trajnostnega in zelenega razvoja EU.

Sabina Senčar

Slovenija zdaj ne deluje suvereno in naredila bom vse, da ji suverenost vrnemo, da revidiramo mednarodne pogodbe, ki bi lahko pomenile škodo za slovenski narod.

Pri Rusiji, Kitajski in Indiji je moja usmeritev otoplitev odnosov. Potrebujemo prijatelje, ne sovražnikov, sploh med tistimi, od katerih smo odvisni na prehrambnem in energijskem področju.

EU bo dobro delovala le, če bo čuvala evropske vrednote. Na žalost je postala žrtev ameriško-ruskega spora, kjer mora zavzeti jasno in neodvisno stališče. Poskrbeti je treba, da bo Slovenija polnopravna članica EU, torej da ima besedo pri soodločanju o zunanji in notranji politiki, ne pa da je le dvigovalec rok v evropskem parlamentu.

spc/moz
© STA, 2022