Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Vrtci še niso dovolj izkoristili možnosti za zaposlitev romskih pomočnikov

Ljubljana, 1. avgusta - Ministrstvo za izobraževanje si želi, da bi bilo v vrtce vključenih čim več romskih pomočnikov. Zdaj jih je v vrtcih zaposlenih 15. Vrtci še niso v zadostni meri izkoristili možnosti za zaposlitev romskih pomočnikov, izhaja iz poročila o položaju romske skupnosti za lani, ki pa ugotavlja zadovoljive rezultate pri vključevanju na trg dela.

V prihodnje se bodo morale občine po mnenju ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bolj angažirati in nuditi večjo podporo, tako da bi lahko skupaj z vrtci naredile večji napredek pri spodbujanju staršev za vpis otrok v vrtce, navaja poročilo o položaju romske skupnosti v letu 2021, ki ga je vlada sprejela v četrtek in ga posredovala v obravnavo v DZ.

Na zadnji zaključeni razpis za vrtce, ki ga je objavilo ministrstvo, se je prijavilo le sedem vrtcev. Za leto 2022 je razpis že objavljen, ministrstvo pa bo skušalo okrepiti sodelovanje z občinami in vrtci ter spodbuditi vrtce, da zaposlijo romskega pomočnika, ki je glavna vez med vrtcem in naseljem.

V vrtcih in šolah se je z začetkom šolskega leta 2021/2022 sicer zaposlilo več kot 60 romskih pomočnikov.

Na področju zdravstvenega varstva želijo v okviru različnih aktivnosti Rome ozavestiti, da si morajo izbrati svojega zdravnika in obiskovati njega, ne pa dežurnih ambulant. Prav tako jih skušajo odvračati od nezdravega življenjskega sloga, h kateremu sodita kajenje in nezdrava prehrana. Pozornost pa je namenjena tudi sodelovanju Romov v preventivnih programih.

Ministrstvo za zdravje je lani objavilo javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022, v skupni vrednosti 560.000 evrov.

Ministrstvo želi še bolj podpreti deležnike, ki izvajajo kakovostne programe za romsko skupnost. Ugotavlja pa, da se na javne razpise ne prijavi veliko organizacij. V letošnjem letu bodo objavili nov razpis za leti 2023 in 2024, s čimer želijo zagotoviti neprekinjeno izvajanje dejavnosti.

V evidenci brezposelnih je bilo konec lanskega leta prijavljenih 2274 Romov, med katerimi jih je tretjina imela osnovnošolsko izobrazbo, več kot polovica pa jih je bila z nepopolno šolsko izobrazbo.

Izhodov v zaposlitev je bilo lani 356. V okviru aktivne politike zaposlovanja se je v javna dela in druge zaposlitvene programe vključilo 131 Romov, na trgu dela pri različnih delodajalcih denimo v gradbeništvu in prevozništvu pa se jih je zaposlilo 225.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da je bilo kljub epidemiji covida-19 in z njo povezanim ukrepom za preprečevanje okužb veliko vključitev Romov v različne aktivnosti. Aktivnosti za vključevanje Romov na trg dela so torej potekale, pa čeprav v okrnjeni obliki, s tem pa se je ohranjal stik Romov z zavodom za zaposlovanje oziroma izvajalci aktivnosti.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je medtem v poročilu navedlo, da si bo še naprej prizadevalo za pomoč občinam pri sofinanciranju izgradnje osnovne infrastrukture, namenjene Romom. Vendar bo v prihodnje podpiralo le tiste projekte iz regionalnih razvojnih programov, ki uresničujejo razvojne prioritete in bodo problematiko romskih skupnosti naslavljali celoviteje.

pse/apo
© STA, 2022