Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Vlada uvrstila dodatne projekte v načrt razvojnih programov

Ljubljana, 12. julija - Vlada je danes v načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila projekte spodbujanja gospodarstva slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, investicij v ceste v Gorjah in Bohinju ter v vodovod na območju Kobarida. V načrt je uvrstila tudi tri projekte vzpostavitve različne infrastrukture v vojašnici Petra Petriča Kranj in na obrambnem ministrstvu.

Kot je sporočil urad vlade za komuniciranje, je vlada na seji seji vladnega odbora za gospodarstvo v načrt razvojnih programov na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021-2024 uvrstila projekta Naložbe v gospodarstvu slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in Turistična dejavnost slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.

Prek prvega projekta bo Zvezi Slovencev na Madžarskem za naložbe v gospodarstvu dodelila 690.000 evrov nepovratnih sredstev, s katerimi naj bi samostojni podjetniki, mikro in majhna podjetja dosegli zvišanje neto dodatne vrednosti, širili in posodabljali svoje proizvodne zmogljivosti, ohranjali in razvijali obrt oz. podjetništvo ter povečevali zaposlitvene priložnosti.

Drugi projekt pa predvideva 1,09 milijona evrov nepovratnih sredstev za podaljšanje povprečnega trajanja bivanja turistov na programskem območju ter oblikovanje novih turističnih in gostinskih ponudb. Sredstva bodo lahko prejeli samostojni podjetniki, mikro in majhna podjetja, predelovalci ter drugi turistični ponudniki s sedežem na programskem območju.

Poleg tega je vlada v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt rekonstrukcije cest v Občini Gorje ter novelirala projekte gradnje kanalizacijskega omrežja na območju Bohinja, investicij v ceste na območju Koprivnika in Gorjuš v bohinjski občini ter vodovoda Krn na območju Kobarida.

Projekt Rekonstrukcija cest - 8 sklopov se bo izvajal v občini Gorje v letošnjem letu in predvideva asfaltiranje javnih poti z namenom zmanjševanja hrupa, prašnega onesnaževanja območja Triglavskega narodnega parka (TNP) ter lažjega vzdrževanja. Izhodiščna vrednost projekta je okoli 770.000 evrov, od tega država prispeva dobrih 320.000 evrov.

Izvajanje projekta Gradnja povezovalnega kanala zgornja dolina, ki se izvaja v občini Bohinj, bodo podaljšali v leto 2022, predvidena je izgradnja 6366 metrov primarnega kanalizacijskega omrežja in izgradnja štirih črpališč. Z investicijo naj bi zagotovili ustrezno odvajanje odpadnih komunalnih voda na območjih zgornje bohinjske doline, Studorja, Srednje vasi, Bohinjske Češnjice, Jereke ter kasneje Koprivnika in Goreljka. Nova vrednost projekta je okoli 780.000 evrov, pri čemer novo načrtovana sredstva znašajo okoli 610.000 evrov. Od tega bo okoli 220.000 evrov zagotovila država.

Tudi sprememba projekta bohinjske občine Investicije v ceste na območju Koprivnika in Gorjuš predvideva podaljšanje izvajanje projekta v leto 2022. "Območje, ki predstavlja ključno povezavo znotraj TNP na območju Pokljuke, je v slabem stanju. Številne povezovalne ceste med vasmi Koprivnik, Gorjuše in Goreljek so potrebne temeljite obnove," pojasnjuje vlada. Nova vrednost projekta je 660.000 evrov, od česar je novo načrtovanih sredstev za 440.000 evrov, v celoti jih bo zagotovila država.

Sprememba projekta kobariške občine Vodovod Krn predvideva podaljšanje njegovega izvajanja do leta 2025. Letos bodo predvidoma na novo zgradili primarno vodovodno omrežje v dolžini 1014 metrov. Nova vrednost je okoli 1,4 milijonov evrov, na novo je načrtovanih okoli 330.000 evrov, od tega bo država prispevala dobrih 260.000 evrov.

Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve pa je vlada potrdila uvrstitev treh novih projektov ministrstva za obrambo v načrt razvojnih programov.

Cilj pilotnega projekta ResHUB - vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj, ki temelji na javno-zasebnem partnerstvu, je zgraditi zmogljivost dolgoročne samooskrbe obrambnih infrastrukturnih zmogljivosti v Sloveniji in EU, ki vozila in opremo, nastanitvene, obrambne in druge objekte v vojašnici Kranj oskrbujejo z energijo. Gre za tehnologije, ki so energetsko bolj učinkovite od obstoječih ter okolju bolj prijazne, saj temeljijo na obnovljivih virih energije, shranjevanju energije v vodiku, soproizvodnji elektrike in toplote ter distribuciji energije, pojasnjuje vlada.

Pri projektu Mobilna steza za izvajanje tehničnih pregledov je predviden nakup dveh mobilnih preglednih zabojnikov za vozila s pregledno stezo za izvajanje kontrole tehnične brezhibnosti in tehničnih pregledov vozil, kamor sodijo vojaška vozila ter druga specialna vozila.

S projektom Dozidava in oprema restavracije in dela kuhinje ministrstva za obrambo pa bodo zagotovili pogoje za izvajanje osnovnega poslanstva oddelka za prehrano in protokolarne storitve ministrstva, še navaja vlada.

jb/bg
© STA, 2022