Podražitve po mnenju skupnosti socialnih zavodov ogrožajo projekte v domovih

Ljubljana, 17. maja - Prekratki roki za končanje del in visoka rast cen gradbenega materiala in storitev ogrožajo izvedbo projektov za varno bivalno okolje ter izgradnjo dnevnih centrov in zmogljivosti za začasne namestitve v domovih za starejše, navaja skupnost socialnih zavodov. Glede na anketo med domovi jih 25 dodatno potrebuje skoraj 18 milijonov evrov in najmanj tri dodatne mesece. Brez podaljšanega roka in dodatnih sredstev bodo morali nekateri po njihovih navedbah odstopiti od načrtovanih vlaganj.

Ker bi morali v primeru odstopa od pogodb vračati pridobljena sredstva, jih to postavlja v finančno zelo tvegan položaj, pravijo v skupnosti.

Domovi so sredstva za bolj varno bivalno okolje dobili na razpisu, objavljenem lani.

Skupnost je pristojnemu ministrstvu predlagala podaljšanje roka za končanje projektov vsaj za 45 dni, a predlog ni bil upoštevan.

pse/tz
© STA, 2022