Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Pregled ukrepov po občinah za blažitev posledic koronavirusa

Ljubljana, 29. maja - Občine sprejemajo nekatere ukrepe za blažitev posledic novega koronavirusa. V nadaljevanju objavljamo ukrepe po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi.

Maribor.
Sprehajalec v parku.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

V ponedeljek bodo začeli veljati ukrepi iz tretjega protikoronskega paketa. Med ključnimi ukrepi so subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, enomesečno podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in uvedba turističnih bonov. V šolske klopi bodo znova sedli učenci 4. in 5. razredov, dovoljene bodo javne prireditve do 200 oseb. Prav tako se bodo lahko odprli vsi hoteli, nastanitveni obrati za zdraviliško zdravljenje, fitnesi in wellnessi ter bazeni.

LJUBLJANA

Uporabe javne površine za gostinske vrtove maja ne bodo zaračunavali. To pomeni, da bodo gostinski vrtovi v maju brezplačni.

Skupna blagajna javnih podjetij in Javnega holdinga Ljubljana na Mačkovi ulici v Ljubljani posluje po rednem urniku. Račune za storitve javnih podjetij Energetika Ljubljana, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga, JP Ljubljanska parkirišča in tržnice in Žale ter občinske upravne takse lahko občani ob ponedeljkih, torkih in četrtkih plačujejo brez provizije od 8.30 do 16. ure, ob sredah od 8.30 do 17. ure in ob petkih od 8.30 do 13. ure.

Hoteli, ki imajo rezervirana parkirna mesta za svoje goste, so oproščeni plačila občinske takse od 16. marca naprej in vse do takrat, dokler ne bodo znova začeli delovati.

Veljavnost marčevske mesečne vozovnice se podaljša do konca maja. Imetnikom splošnih letnih vozovnic se bo veljavnost le-teh podaljšala za 56 dni.

Zbirni center Barje je odprt od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro. Dodatni prostor za zeleni odrez in kosovne odpadke ima drugačen delovni čas, in sicer od ponedeljka do sobote med 10. in 18. uro.

MARIBOR

V ponedeljek, 1. junija, bo začel veljati razširjen vozni red z večjo frekvenco voženj avtobusov mestnega avtobusnega prometa. Spremenil se bo tudi vozni red krožne kabinske žičnice na Mariborskem Pohorju.

Mestna občina Maribor znova posluje s strankami v nujnih zadevah, in sicer ob ponedeljkih od 9. do 12. ure ter ob sredah od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Stranke lahko v uradne občinske prostore vstopijo samo v dodeljenem terminu, če se pred tem najavijo na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si ali po telefonu 02 220 12 14. To velja za vse lokacije, na katerih občina posluje s strankami.

Obstoječe dovolilnice za parkiranje na plačljivih parkirnih površinah, katerih veljavnost se izteka v času epidemije, bodo veljale do prejetja novih.

Družba Snaga je za uporabnike ponovno odprla informacijsko pisarno, v kateri je mogoče osebno urediti zadeve, povezane z ravnanjem z odpadki. Uporabnikom je na voljo po običajnem delovnem času, to je od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

Mariborsko zavetišče za zapuščene živali je odprto. Sprehajalci psov naj svoj nameravan sprehod s psom predhodno najavijo na info@zavetisce-mb.si ali na 02 480 16 60. Uradne ure v zavetišču so po rednem urniku, prav tako sprehajanje psov in ogled živali, razen v soboto, ko sprehajanj psov in ogleda živali zaenkrat ne bo.

Ponovno so odprti zbirni centri v vseh občinah, v katerih izvajajo javno službo ravnanja z odpadki. Obratujejo v skladu z rednim letnim delovnim časom, kar za oba mariborska zbirna centra na Lahovi ulici na Teznem in Plinarniški ulici v Melju pomeni vsak delovnik med 7. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 15. uro.

Z današnjim dnem se zaključuje naročanje obiskov v Domu Danice Vogrinec Maribor. Zadnja dneva, ko se je še možno naročiti za obisk sta sobota in nedelja, 30. in 31. maj. Od ponedeljka, 1. junija, so obiski v domu omejeni na dve zdravi osebi v času med 10. in 19. uro. Prav tako v ponedeljek bodo ponovno začeli s sprejemi novih stanovalcev.

KRANJ

Sistem za izposojo koles KRsKOLESOM je na voljo. Uporabniki z aktivnim lanskim letnim paketom lahko sistem uporabljajo še do konca maja.

CELJE

Ukinili so dežurstvo klicnega centra na Mestni občini Celje, predstavniki Civilne zaščite pa so še naprej za njune primere dosegljivi na telefonski številki 03 491 09 20.

Celebus vozi po voznem redu, z izjemo sobot. Do konca meseca je prevoz brezplačen. Junija bo začel voziti tudi ob sobotah. Veljavnost terminskih vozovnic (letnih in mesečnih) se bo podaljšala za toliko dni, kolikor njihovi imetniki prevoza s Celebusom zaradi epidemije niso mogli koristiti. Podaljšanje veljavnosti vozovnic bodo avtomatsko uredili v podjetju Nomago.

Mestna blagajna, kjer lahko občani plačujejo nekatere položnice brez provizije, je odprta.

Zaradi izrednih razmer so v dogovoru s Fursom zagotovili, da bodo odločbe za NUSZ izdane šele v juniju, kar pomeni, da se plačilo prvega obroka zamakne v drugo polovico leta. Ob tem je potrebno izpostaviti, da se za tekočo odmero NUSZ upoštevajo predpisi, ki veljajo pred letom, na katerega se nanaša odmera.

Mestna občina Celje je že sprejela vrsto ukrepov, ki se nanašajo na vse vidike družbenega življenja. Nabor ukrepov sproti širijo in prilagajajo razmeram (zbrani so na https://moc.celje.si/.). Poleg tega bodo okrepili subvencije, ki jih preko javnega razpisa namenjajo za pomoč gospodarstvu in z nediskriminatornimi ukrepi pomagali vsem, ki bodo pomoči potrebni.

KOPER

Od ponedeljka, 1. junija, bo javni potniški promet znova plačljiv. Vozovnic na avtobusu do nadaljnjega ne bodo prodajali, potniki jih bodo lahko kupili le v predprodaji na avtobusni postaji oziroma obstoječih kartomatih in ostalih prodajnih mestih. Prihodnji teden se na ulice znova vračajo tudi Kurjerce.

Občinska uprava Mestne občine Koper je prešla v normalno poslovanje. Omogočen bo stik referentov s strankami, a le po vnaprejšnjem naročilu oziroma dogovoru z referentom. Uradne ure za sprejem strank so ob ponedeljkih in petkih med 8. in 12. uro ter ob sredah med 8. in 12. ter 14. in 17. uro. Občani sicer lahko vloge, dokumentacijo, zahtevke in druga vprašanja še vedno pošljejo po elektronski ali navadni pošti.

Rižanski vodovod Koper ima ponovno odprto blagajno za svoje uporabnike. Od 1. junija bo blagajna odprta vsak delovnik med 7.30 in 11. uro. Kljub temu prosijo svoje uporabnike, da se še naprej poslužujejo elektronske komunikacije. Nove cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za občine Piran, Izola, Ankaran in Mestno občino Koper (https://ekopercapodistria.si/obvestila/z-marcem-nove-cene-storitev-rizanskega-vodovoda-koper/) bodo začele veljati s trimesečnim zamikom, predvidoma 1. junija.

Olimpijski bazen Koper bo zaprt do 1. septembra, v tem času bodo letni program športa in vse športno-rekreativne dejavnosti preseljeni na odprti bazen v Žusterni. Kopališči Koper in Žusterna ostajata zaprti vsaj do začetka kopalne sezone, torej do 1. junija kopališče Koper ter do 15. junija kopališče Žusterna.

Mestna občina Koper je sprejela sklep za oprostitev plačila najemnine najemnikom občinskih poslovnih prostorov tudi za mesec maj.

Odprto je prodajno mesto Marjetice Koper na tržnici, ki bo zaradi varnostnih razlogov začasno obratovalo v nekdanjih prostorih pri zapornicah na parkirišču za tržnico. Imetnikom abonmajev, ki so bili v času uvedbe ukrepov še veljavni, bodo veljavnost podaljšali za obdobje, ko abonmaja niso mogli uporabljati. Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru, ki jim je veljavnost potekla, lahko te v času uradnih ur podaljšajo do konca maja.

Mestna občina Koper bo določenim javnim razpisom oziroma javnim objavam znova podaljša prijavne roke in tako prijavo omogočila širšemu krogu kandidatov. Spremembe bodo na uradni spletni strani https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/ objavljene v naslednjih dneh.

Marjetica Koper bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Sloveniji ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitve odvoza komunalnih odpadkov. Zahtevo za oprostitev plačila naj podajo na info@marjeticakoper.si.

Občina bo vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

NOVO MESTO

Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov, s katerim želijo podpreti nove zaposlitve, ki jih generira turistična dejavnost. Posamezni prijavitelji bodo lahko v dveh letih za zaposlitve, vezane na turistične produkte, prejeli do 14.000 evrov občinske subvencije. Prvi rok za oddajo vlog je 5. junij. Poleg rednega razpisa je občina za področje turizma v letošnjem letu že izvedla tudi nov razpis, namenjen sofinanciranju medobčinskih in mednarodnih prireditev, ki promovirajo turistične potenciale Novega mesta.

Sistem za izposojo koles GONM je na voljo za uporabo. Obstoječi uporabniki sistema GONM lahko kolesa brezplačno uporabljajo do konca maja, novi uporabniki pa si lahko uporabo sistema zagotovijo s prijavo na elektronskem naslovu tic@novomesto.si ali na poštni naslov Turistično informacijskega centra Novo mesto - Glavni trg 11, Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto v obdobju epidemije ne bo zaračunavala najemnin za prostore, zemljišča in terase najemnikom, ki skladno z ukrepi vlade v tem času ne smejo poslovati. V času epidemije bodo omogočali tudi odlog izstavitve odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, še naprej pa bodo brezplačna tudi vsa javna občinska parkirišča.

VELENJE

Javni mestni potniški promet Lokalc obratuje po ustaljenem voznem redu in je brezplačen.

Avtomatiziran sistem brezplačne izposoje mestnih koles Bicy je na voljo za izposojo.

Zbirni center Velenje je za fizične osebe odprt od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro, ob sobotah med 8. in 12. uro, dan pred praznikom pa bo zbirni center odprt med 8. in 14. uro. Vstop v zbirni center je možen z osebnim dokumentom in položnico PUP-Saubermacher. Zbirni mesti v Šoštanju in Šmartnem ob Paki sta do nadaljnjega zaprti.

Center ponovne uporabe Velenje je odprt od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. uro.

Urejanje zadev z Upravo Mestne občine Velenje je omogočeno na sedežu občine (Titov trg 1) v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in torek od 8. do 14.30, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

Občane Mestne občine Velenje pozivajo, da v primeru zmanjšanja dohodkov gospodinjstva oddajo vlogo za subvencijo najemnine na Center za socialno delo Velenje. Mestna občina Velenje bo v primeru pozitivne odločbe izplačala subvencijo neprofitne oz. tržne najemnine. Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge lahko dobijo na Centru za socialno delo Velenje na telefonski številki 03 898 4501 ali preko elektronske pošte gpcsd.velen@gov.si. Vloge sprejemajo po elektronski pošti, v predalčniku pred vhodom v njihovo stavbo, ali po navadni pošti na naslov Prešernova cesta 10.

NOVA GORICA

Mestni potniški promet je brezplačen. Ponovno je stekel tudi medkrajevni potniški promet.

Vožnje na mednarodni liniji Nova Gorica-Gorica se zaenkrat še ne izvajajo.

PTUJ

S ponedeljkom, 1. junija, bo občinska uprava Mestne občine Ptuj ponovno prešla na normalno poslovanje. Sprejemna pisarna bo za stranke odprta v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 12. ure ter od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure ter od 13. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure. Občinska uprava in skupna občinska uprava (strokovni sodelavci) bosta za stranke poslovali v času uradnih ur, in sicer po predhodni najavi pri strokovnem sodelavcu v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.

ANKARAN

Občinska uprava Občine Ankaran je prešla v normalno poslovanje. Omogočen bo stik referentov s strankami, a le po vnaprejšnjem naročilu oziroma dogovoru z referentom. Uradne ure za sprejem strank so ob ponedeljkih in petkih med 8. in 12. uro ter ob sredah med 8. in 12. ter 14. in 17. uro. Občani sicer lahko vloge, dokumentacijo, zahtevke in druga vprašanja še vedno pošljejo po elektronski ali navadni pošti.

Do konca poslovnega leta 2020 je občina v celoti oprostila plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč Ortopedsko bolnišnico Valdoltra ter Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.

BLED

Informacijsko-izobraževalno središče Dom Trenta, Center Triglavskega narodnega parka Bohinj in Infocenter Triglavska roža Bled so odprti po posebnem odpiralnem času, in sicer od 10. do 14. ure, vse dni v tednu.

IZOLA

Občinska uprava Občine Izola je prešla v normalno poslovanje. Omogočen bo stik referentov s strankami, a le po vnaprejšnjem naročilu oziroma dogovoru z referentom. Uradne ure za sprejem strank so ob ponedeljkih in petkih med 8. in 12. uro ter ob sredah med 8. in 12. ter 14. in 17. uro. Občani sicer lahko vloge, dokumentacijo, zahtevke in druga vprašanja še vedno pošljejo po elektronski ali navadni pošti.

JESENICE

Avtobusni prevozi v mestnem prometu se bodo od 1. junija naprej izvajali po običajnih voznih redih. Veljavnost že kupljenih mesečnih vstopnic za mesec marec se avtomatsko podaljša do konca meseca junija 2020. Nakup vozovnice v avtobusu ni možen. To morajo potniki kupiti v predprodaji v poslovalnici Arrive Slovenija na Cesti maršala Tita 18 (poleg TIC Jesenice).

Občina Jesenice je ponovno začela z izvajanjem uradnih ur. Občanom oziroma strankam sicer svetujejo, da za urejanje zadev, če je to možno, še naprej uporabljajo elektronsko pošto ali telefon. Če je obisk Občine kljub vsemu potreben, se je zanj treba predhodno dogovoriti z javnim uslužbencem, h kateremu je stranka namenjena (telefonske številke so objavljene na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si), ali preko centralne telefonske številke 04 58 69 200.

Uradne ure so ponovno vzpostavile tudi krajevne skupnosti, TIC Jesenice ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.

Najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja odlok o prepovedi, so od 16. marca do preklica oproščeni plačila najemnine. Hkrati bodo plačila najemnine oproščena tudi društva, ki imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti najete prostore v lasti občine.

Občina Jesenice bo za premostitev morebitne finančne stiske občanov ter morebitnih likvidnostnih težav podjetij, ki bi nastale kot posledica koronavirusa, odložila izdajo odločb o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Lastniki nepremičnin bodo tako odločbo prejeli šele v drugi polovici leta, s tem pa bo za več mesecev odloženo tudi plačilo tega stroška.

KAMNIK

Ponovno je na voljo izposoja KAMKOLESA.

Občina Kamnik se je skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik odločila za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerih namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. Sredstva se lahko donira na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

KOČEVJE

Občina je za stranke ponovno odprla glavno pisarno oziroma vložišče, ki deluje po rednem delovnem času.

Komunala Kočevje je ponovno začela s kosovnim in kontejnerskim odvozom, Zbirni center Mozelj bo deloval po daljšem oz. poletnem delovniku, do 19. ure. Ukrepi na področju pokopališke dejavnosti ostajajo nespremenjeni.

Pravne osebe v občini Kočevje, ki v času epidemije niso poslovale ali pa so poslovale v zmanjšanem oziroma prilagojenem obsegu, bodo na podlagi vložene vloge deležne manjših obremenitev na položnicah Komunale Kočevje za storitve ravnanja z odpadki, v segmentu zbiranja komunalnih odpadkov. Pravne osebe, ki so po navodilih vlade morale zapreti svojo dejavnost, bodo v času trajanja epidemije obvezane poravnati samo 30 odstotkov običajne obveznosti. Pravne osebe, ki pa so delovale v zmanjšanem obsegu ali prilagojeno, in sicer, da so uveljavljale pravico do nadomestila za čakanje na delo, koristile kolektivni dopust ali imele zmanjšane prihodke, bodo obvezane do plačila 60 odstotkov običajne obveznosti. Pravna oseba lahko zaprosi za zmanjšanje obračunskega volumna z vlogo, ki vsebuje izjavo o načinu poslovanja, ki pojasnjuje zmanjšan obseg poslovanja subjekta. Vloge se posredujejo Komunali Kočevje na spletni naslov info@komunala-kocevje.si.

Občina Kočevje je sprejela sklep o odlogu plačila najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti občine.

MEDVODE

Krajevni urad Medvode bo v ponedeljek, 1. junija, ponovno začel s poslovanjem. Upravno poslovanje bo potekalo po sistemu naročanja strank. Stranke se bodo lahko predhodno naročile na telefonski številki 01 306 32 81 (med 8. in 13. uro). Poslovali bodo po poletnem urniku: v ponedeljek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

Začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Medvode je odprt. Odpadke zbirajo po običajnem urniku, torej vsako sredo od 14. do 17. ure in v soboto od 8. do 12. ure.

MIREN-KOSTANJEVICA

Občina je sprejela sklep o oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore v njeni lasti za tiste najemnike, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev na podlagi državnega odloka.

PIRAN

S ponedeljkom, 1. junija, se ponovno uvaja plačilo avtobusnega prevoza v piranski občini.

Občinska uprava Občine Piran je prešla v normalno poslovanje. Omogočen bo stik referentov s strankami, a le po vnaprejšnjem naročilu oziroma dogovoru z referentom. Uradne ure za sprejem strank so ob ponedeljkih in petkih med 8. in 12. uro ter ob sredah med 8. in 12. ter 14. in 17. uro. Občani sicer lahko vloge, dokumentacijo, zahtevke in druga vprašanja še vedno pošljejo po elektronski ali navadni pošti.

Na sedežu podjetja Okolje Piran je ponovno omogočeno plačevanje položnic, urejanje parkirnih abonmajev za Sečo, Strunjan in Portorož ter ostalo poslovanje. Parkirne abonmaje je mogoče urediti na blagajni vsak delovnik med 8. in 13. uro, ob sredah tudi med 13.30 in 15. uro. Ostalo poslovanje poteka ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 10. ure in od 11. do 13. ure.

Občinski svet Občine Piran je potrdil nabor interventnih ukrepov v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije, med drugim:
- izvrševanje sprejetega proračuna Občine Piran za leto 2020 se zadrži za 45 dni;
- uporabnike javnih površin na območju občine se oprosti plačila občinske takse za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
- najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, se oprosti plačila najemnine za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
- Občina Piran bo Finančni upravi RS posredovala podatke za odmero NUSZ za fizične in pravne osebe za leto 2020 do 30. junija, kar bo omogočilo zamik plačila NUSZ.
- občinski svet je potrdil tudi odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, ki omogoča, da se sredstva proračunske rezerve Občine Piran namenijo do višine 300.000 evrov za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odprave posledic epidemije nalezljive bolezni na območju piranske občine.

Javno podjetje Okolje Piran ne bo zaračunavalo storitev ravnanja z odpadki podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so morali prenehati z obratovanjem na podlagi vladnega odloka od dne 16. marca do preklica. Vsa podjetja in samostojne podjetnike, ki so zaradi uredbe morali prenehati z obratovanjem, pozivajo, da jih o tem obvestijo na elektronski naslov info@okoljepiran.si. V primeru napak pri izstavljanju računov, bo na podlagi pisnega obvestila možen tudi popravek za nazaj.

Zbirni center Dragonja, ki v času epidemije obratuje vsak delovnik med 6. in 14. uro, zagotavlja prevzem odpadkov iz gospodinjstev po predhodni najavi in z upoštevanjem preventivnih higienskih ukrepov. Uporabniki lahko zeleni rez, kosovne in druge odpadke pripeljejo v zbirni center po predhodni napovedi na telefonsko številko 041 818 743, od ponedeljka do petka, med 6. in 14. uro. Za vstop je obvezna uporaba zaščitne maske, rokavice in razkužilo pa so strankam na voljo pred vhodom.

ŠENTJUR

Ponovno deluje javna blagajna Občine Šentjur. Uradne ure so ob sredah med 12.30 in 16.30 ter ob petkih med 8.30 in 12.30.

TRBOVLJE

Roki za plačilo nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča se prestavijo na 30. junij.

TRŽIČ

Najemniki občinskih lokalov bodo za čas zaprtja zaradi epidemije oproščeni plačila najemnin.

Z ureditvijo novega režima se s 1. junijem spreminja obratovalni čas zbirnega centra Kovor. Odprt bo v ponedeljek, sredo in petek med 9. in 18. uro ter v torek in četrtek med 9. in 16. uro.

Zbirni center bo odprt tudi vsako drugo soboto med 7. in 15. uro, in sicer v tednih, ko odvažajo odpadno embalažo.

ŽIROVNICA

Občani, ki so se odločili za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo po tem, ko je bila zgrajena kanalizacija v posamični vasi, po pošti ne bodo dobili položnic. V zvezi s tem ne bodo tekle nobene obresti. Pogodbe, ki so sklenjene, se avtomatično podaljšajo do nadaljnjega.

mva/rbi/apo/tep
© STA, 2020