Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Pregled ukrepov po občinah za preprečevanje širjenja koronavirusa

Ljubljana, 28. marca - Po vsej Sloveniji je zaradi omejevanja širjenja novega koronavirusa prepovedano zbiranje in gibanje na javnih površinah, država pa je poleg omejevalnih ukrepov sprejela tudi ukrepe za pomoč prebivalstvu in podjetjem. Poleg države so številne ukrepe sprejele tudi občine.

Velenje.
Civilna zaščita RS.
Foto: Nik Jevšnik/STA

V nadaljevanju objavljamo posodobljene ukrepe po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi.

LJUBLJANA

V Slovenskem združenju za pomoč pri demenci Spominčica - Alzheimer Slovenija so še dodatno okrepili svetovalno linijo za vse, ki potrebujejo pomoč in podporo, svetovanju pa so se pridružili tudi znani strokovnjaki na področju demence. Za pomoč se občani lahko obrnejo na svetovalni telefon 059 305 555, vsak delovnik med 9. in 18. uro, ali pišejo na svetovanje@spomincica.si.

Strokovne delavke dnevnih centrov aktivnosti za starejše tudi v tem obdobju nudijo oporo po telefonu ali elektronski pošti. Njihovi kontakti so:
- DCA Povšetova 20: 01 430 51 52 in 051 664 801, dca@dca-ljubljana.org;
- DCA Puhova 6: 01 53 44 026 in 051 664 810, puhova@dca-ljubljana.org;
- DCA Gosposvetska 4: 01 23 22 421 in 051 664 897, gosposvetska@dca-ljubljana.org;
- DCA Tržaška 37: 051 664 842, trzaska@dca-ljubljana.org;
- DCA Kunaverjeva 6-8: 059 934 435 in 051 664 899, kunaverjeva@dca-ljublajna.org;
- DCA Rudnik (Pot k Ribniku 3A): tel.: 01 427 12 21 in 051 672 006, rudnik@dca-ljubljana.org;
- DCA Zalog (Zaloška cesta 267): tel.: 051 664 941, zalog@dca-ljubljana.org.

Na Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote so za brezdomce vsak dan med 15. in 17. uro na voljo sanitarije s tušem in pralnico. Za razkužila, zaščitne maske in drugo potrebno opremo bo poskrbela Mestna občina Ljubljana. Brezdomcem je na voljo tudi zavetišče na Poljanski cesti, ki ga upravlja CSD Ljubljana, in zavetišče za brezdomne uživalce prepovedanih drog, ki ga izvaja Društvo Šent.

Na ljubljanskih tržnicah so ob petkih in sobotah omejili število obiskovalcev v pokritih delih ljubljanskih tržnic na največ deset hkrati. V veljavi pa je že skrajšan obratovalni čas tržnic. Odprte so od ponedeljka do sobote, od 6. do 14. ure. Na odprtih delih tržnic omogočajo le ponudbo nujno potrebnih živil, kmetijskih pridelkov in sadik. Prodajalci bodo oproščeni plačila najemnine za marec.

Na telefonski številki Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 01 24 20 605 od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro zbirajo kontakte tistih, ki bi želeli, da jih pokličejo prostovoljci. Slednji se bodo odzvali na prejeto telefonsko številko. Mreža prostovoljcev želi s telefonskim pogovorom olajšati vsakdan tistim starejšim, ki jih trenutno dogajanje navdaja s stisko.

V ZD Ljubljana so zagotovili možnost psihosocialne podpore pri morebitnem težjem spoprijemanju s trenutno epidemiološko situacijo, ki poteka po telefonu 051 684 253 vsak delovnik od 7. do 20. ure, ter elektronski pošti psiholoska.podpora.covid19@zd-lj.si.

Za pogovor so v ponedeljek, sredo in petek na voljo tudi svetovalci nevladne humanitarne organizacije Ozara Slovenija: med 8. in 14. uro na številki 070 550 703, med 12. in 16. uro na številki 031 669 096, med 8. in 10. uro na številki 051 332 218 ter med 10. in 14. uro na številki 031 365 548. Dosegljivi so tudi na lj@ozara.org.

Mladim psihosocialno svetovanje nudijo v javnem zavodu Mladi zmaji. Od ponedeljka do petka jim je med 10. in 17. uro na voljo mobilna psihosocialna svetovalka na telefonski številki 041 662 132 in elektronskem naslovu jerneja.munc@mladizmaji.si.

Sodelavci LPP pomagajo pri izvajanju nujnih izrednih prevozov ljudi, ki jih organizira Rdeči križ Slovenije. Prevoz je namenjen ljudem, ki nujno potrebujejo dostop do življenjsko pomembnih storitev ali opravkov, ki jih ni moč preložiti. Če ni na voljo nobene druge možnosti, lahko občani pokličejo Rdeči križ Slovenije, območno združenje Ljubljana, na telefonsko številko 040 788 698.

V javnem podjetju Žale so prilagodili izvajanje pogrebov. Na pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Svojce pokojnih prosijo, da za naročilo pogreba najprej pokličejo na telefonsko številko 01 420 17 33. V javnem podjetju Žale so sicer dosegljivi na telefonski številki 01 420 17 00 in na info@zale.si.

TIC Ljubljana pri Tromostovju in Stic na Krekovem trgu 10 sta zaprta. Za vse nujne informacije so dosegljivi na številki 031 556 371.

Zavetišče Ljubljana bo pripravljeno na sprejem zapuščenih živali hospitaliziranih skrbnikov zaradi koronavirusa. Postopek prevzema zapuščene živali na terenu bo potekal kot običajno na prijavo pristojnih služb in/ali ob prisotnosti policije. V primeru zapuščene živali, katere edini skrbniki bodo hospitalizirani, bo zavetišče žival sprejelo po posebnem protokolu. Intervencijsko ekipo s strani zavetišča predstavljata veterinar in oskrbnik živali, ki ukrepata ob prisotnosti pristojnih služb (policija, uradni veterinar). Sprejete živali se v zavetišču namestijo v desetdnevno karanteno oziroma do dneva vračanja skrbniku, če lahko žival prevzame prej. V zavetišču živali ostanejo do vrnitve skrbniku, oddaje novemu lastniku oziroma v skladu z veljavnimi protokoli zavetišča. Sicer pa zavetišče do nadaljnjega posluje v omejenem obsegu. Za nujne zadeve so dosegljivi na telefonsko številko 01 256 02 79.

Hostel Celica je predal prenočišča v uporabo UKC Ljubljana za namestitev njihovih zaposlenih, ki na delo prihajajo iz drugih krajev. Medicinsko osebje bo lahko v času, ko velja omejitev javnega prometa, v parkirnih hišah Meksiko in Šempeter parkiralo 80 odstotkov ceneje. Družba Boe, ki upravlja z garažnima hišama, jim bo izdelala kartice za popust. Blagajne so sicer trenutno zaprte, plačevanje je možno samo na plačilnih avtomatih.

Občane obveščajo, da se lahko v primeru kakršnihkoli težav, pridobivanja dodatnih informacij in morebitnih pobud, obrnejo na svojo četrtno skupnost.

Sodelavci javnih podjetij Energetika Ljubljana, Voka Snaga, Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Žale skrbijo za izvajanje nujnih mestnih storitev. Odvoza kosovnih odpadkov trenutno ne izvajajo. Vse, ki bodo na svojih vrtovih opravljali zelene odreze ali pripravljali stvari za kosovni odvoz, prosijo, da odpadlo vejevje in ostale kosovne odpadke hranijo na svojem dvorišču, dokler odvoz ne bo ponovno vzpostavljen. Pozivamo tudi, naj odpadkov ne odlagajo v naravo. Do nadaljnjega so zaprti vsi zbirni centri za zbiranje odpadkov. Vse javne sanitarije na območju Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju Voka Snaga, so do preklica zaprte. Zagotovljeno je neprekinjeno delovanje vseh komunalnih čistilnih naprav in črpališč.

Za otroke iz socialno šibkih družin in starostnike je organizirana dostava hrane na dom. Dnevno jo bodo razvažali prostovoljci, vozniki LPP. Za šolske in vrtčevske otroke se potrebe javijo na osnovne šole ali vrtce, ki jih obiskujejo. Starostniki, ki potrebujejo dostavo živil in zdravil na dom, naj pokličejo ljubljansko območno združenje Rdečega križa Slovenije na telefonsko število 040 788 698, vsak dan med 8. in 16. uro.

Najemniki prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, bodo oproščeni plačila najemnine za obdobje od 15. do najmanj 31. marca 2020.

Vsa parkirišča v lasti Mestne občine Ljubljana so brezplačna. To velja za vsa parkirišča (z zapornicami) in parkirna mesta, za katera parkirnino plačujemo na parkomatih, razen za garažne hiše. Brezplačna so tudi parkirišča Slovenskih železnic na Masarykovi, Vilharjevi in Tivolski cesti.

Do nadaljnjega sta zaprta ZOO Ljubljana in Ljubljanski grad. Prav tako ne obratuje tirna vzpenjača.

Izvajanje nalog na upravni enoti je omejeno na najbolj nujne zadeve. Za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma po elektronskem sporočilu ali prek navadne pošte. Stranke se sprejema samo za najnujnejše primere, iz razlogov, ki so življenjskega pomena, o stopnji nujnosti upravne naloge bo odločila pooblaščena dežurna oseba. Oddelek za javni red, promet in matične zadeve je dosegljiv na telefonski številki 01 306 30 02, oddelek za tujce pa na 01 306 32 60.

Na Krajevnem uradu Velike Lašče, Krajevnem uradu Dol pri Ljubljani, Krajevnem uradu Škofljica, Krajevnem uradu Ig, Krajevnem uradu Dobrova, Krajevnem uradu Medvode in Krajevnem uradu Notranje Gorice ni uradnih ur.

MARIBOR

Hostel Pekarna, ki se nahaja v neposredni bližini UKC Maribor, v času trajanja epidemije služi kot nastanitven objekt za medicinsko osebje.

Občani lahko najdejo ključne informacije glede delovanja mesta Maribor v izrednih razmerah soočanja s koronavirusom na spletni strani www.covid19maribor.si. Obveščanje poteka tudi preko Facebook strani @mestnaobcinamaribor.

Tržnice v Mariboru so do nadaljnjega odprte z omejenim delovnim časom; osrednja tržnica na Vodnikovem trgu in mestni paviljon sta odprta v sredo, petek in soboto med 7. in 13. uro, tržnica Tabor je odprta v sredo, petek in soboto med 7. in 13. uro, tržnici Pobrežje in Tezno pa sta odprti v sredo, petek in soboto med 7. in 12. uro. Tržnica integrirane pridelave sadja in zelenjave na Trgu svobode ter Mala tržnica na Kidričevem trgu sta do nadaljnjega zaprti. Na Mali tržnici obratujeta le samopostrežna trgovina in mesarija.

Zaprta sta oba zbirna centra v Mariboru. Enak ukrep velja tudi za vse zbirne centre v primestnih občinah, v katerih izvajajo javno službo ravnanja z odpadki. Odvoz iz gospodinjstev poteka po rednem koledarju odvozov.

Odpadnega blata iz centralne čistilne naprave do nadaljnjega ne bodo več skladiščili na začasni deponiji v Dogošah.

Do nadaljnjega ostajajo zaprte vse lokacije javnih sanitarij v Mestni občini Maribor, za obiskovalce pa je vrata zaprl tudi Akvarij-terarij in mariborsko Zavetišče za živali.

Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu.

KRANJ

Od ponedeljka dalje bodo v Razdelilnici hrane na Sejmišču znova delili tople obroke.

Družine, ki se znajdejo v finančni stiski in si ne morejo zagotoviti živil, pa lahko nemudoma zaprosijo CSD Gorenjska za enkratno denarno pomoč. Vloga je dostopna na povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/vloge/obrazci/vloga-za-izredno-denarno-socialno-pomoc.pdf.

Komunala Kranj izvaja vse nujne storitve gospodarskih javnih služb. Uradnih ur in osebnih obiskov do preklica ni (velja za vse lokacije), vendar je zagotovljena osnovna obravnava zadev uporabnikov. Informacije in odgovore na vprašanja o različnih storitvah lahko uporabniki dobijo prek elektronske pošte info@komunala-kranj.si, pokličejo na številko 04 28 11 300 ali na brezplačno telefonsko številko 080 35 55, vstopijo v portal za uporabnike Vaši računi, kjer lahko pregledajo svoje račune, porabo, različne informacije in oddajo stanje števca ali pa obiščejo spletno stran www.komunala-kranj.si oz. Facebook portal.

Začasno je prekinjeno redno (sistematično) praznjenje greznic. Uporabniki, ki so že prejeli pozive za praznjenje, bodo prejeli obvestila o novih terminih. Praznjenje greznic bo izvedeno le v interventnih primerih. Skupine za nadzor črpališč in čiščenje odpadnih vod so v pripravljenosti. Na Centralni čistilni napravi Kranj občasno prihaja do motenj v prevzemu dehidriranega blata s strani prevzemnika blata.

Vse razpoložljive ekipe zaposlenih Komunale Kranj na področju ravnanja z odpadki so trenutno na terenu in izvajajo zbiranje odpadkov v skladu z rednimi urniki odvozov. Po potrebi in glede na razpoložljive delavce tudi nameščajo dodatne zabojnike tam kjer je to mogoče. S 1. aprilom prehajajo na pogostejše intervale pobiranja biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, saj takrat začnejo veljati poletni urniki za odvoz odpadkov. Tako bodo zabojniki za biološke odpadke spraznjeni vsak teden, spremenijo pa se tudi nekateri dnevi odvozov. Vse uporabnike pozivajo in prosijo za dosledno ločevanje odpadkov ter zmanjševanje prostornine embalaži.

Centri za obdelavo odpadkov trenutno ne prevzemajo vseh odpadkov in omejuje se prevzem ostalih odpadkov, začasno pa svoja vrata zapira vse več sortirnic. Še naprej ostajajo zaprti zbirni centri, ki so namenjeni dodatnemu ločevanju in večjim količinam odpadkov: Tenetiše in Zarica (Kranj), Naklo in Šenčur, zbirni center Remont na Jezerskem pa je odprt po posebnem režimu. Zbirni center Jezersko ima predvsem funkcijo skupnega odjemnega mesta zbiranja komunalnih odpadkov zato ga do nadaljnjega še ne bodo zapirali, uvajajo pa poseben režim oddajanja komunalnih odpadkov. Ukinjeno je naročanje in odvoz kosovnih odpadkov za vse uporabnike.

V prostorih Pogrebne službe uradnih ur in osebnih obiskov do preklica ni. Izvajanje 24-urne dežurne službe je zagotovljeno. V primeru naročanja pogreba je pogrebna služba dosegljiva na telefonski številki 04 28 11 391 med 8. in 14. uro ali na mobilni dežurni številki 041 638 561 24 ur na dan. Zadrževanje na področju Mestnega pokopališča Kranj in pokopališča v Bitnjah je dovoljeno le v skladu z vladnim odlokom, na pogrebnih slovesnostih pa velja upoštevanje navodil in priporočil NIJZ. Vse udeležence pogrebov prosijo za dosledno upoštevanje varnostnih navodil. Pogrebov naj se udeležijo le zdrave osebe, izvajanje pogrebov je izključno v ožjem družinskem krogu, omejitev števila prisotnih na pogrebu je do deset udeležencev, vzdrževanje razdalje med osebami naj bo vsaj 1,5 metra, uporaba mrliške vežice je omejena na največ eno uro. Načrtovana je tudi dezinfekcija urbane opreme in nekaterih površin, kjer se zadržujejo obiskovalci Mestnega pokopališča Kranj in pokopališča v Bitnjah.

Čiščenje javnih površin poteka nemoteno, na terenu je tudi strojno pometalno vozilo.

Vsa parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj in v upravljanju Komunale Kranj so do nadaljnjega brezplačna. Zapornice so dvignjene in programi v parkomatih prilagojeni.

Mestna tržnica pri župnijski cerkvi Sv. Kancijana bo v soboto odprta kot običajno, med 6. in 14. uro. Zaradi preventive pred širjenjem okužbe s koronavirusom bo razdeljena na dva dela: na lokaciji tržnice bodo naprodaj mesni in sirni izdelki, na prostoru med Prešernovim gledališčem in cerkvijo pa zelenjava in drugi pridelki oziroma izdelki.

Mestna občina Kranj je v dogovoru z Gorenjskimi lekarnami uredila prevzem in dostavo nujnih zdravil na dom. Občani, ki v času omejitev gibanja zaradi epidemije potrebujejo pomoč pri oskrbi z nujnimi zdravili na recept, pa pri tem ne morejo računati na pomoč svojcev, prijateljev ali sosedov, naj pokličejo na posebno brezplačno telefonsko številko 080 18 85. Ob tem morajo sporočiti številko zdravstvene kartice in davčno številko. Ta dva podatka bodo potrebovali prostovoljci, da bodo lahko v glavni izpostavi Gorenjskih lekarn prevzeli zdravila in jih nato dostavili na dom naročnikom. V primeru, da bo za zdravila potrebno doplačilo, bo občina ta strošek založila, prejemnikom zdravil pa poslala račun.

Mestna občina Kranj je posredovala prošnjo OŠ Franceta Prešerna Kranj, tudi za pomoč ostalim kranjskim osnovnim šolam, za donacijo rabljenih računalnikov, ki jih potrebujejo za zagotovitev pouka na daljavo učencem, ki računalniške opreme nimajo. Kontakt za donacije je ales.zitnik@sfpkr.si.

Ker v prihodnjih dneh obstaja možnost pozebe, je v sadovnjakih, na hmeljiščih in v vinogradih izjemoma dovoljena uporaba naprav in izvajanje aktivnosti, kot je kurjenje. To je dovoljeno tudi v primeru zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, če tako odredi organ, pristojen za gozdove.

Načrtovan začetek nove sezone sistema KRsKOLESOM je začasno prestavljen.

Kontaktna oseba za zagotovitev zaščitne opreme za podjetja za Mestno občino Kranj je Bojan Leskovar, dosegljiv na 041 692 842 oziroma bojan.leskovar@kranj.si. Na ta naslov naj podjetja sporočijo svoje potrebe. Ko bo oprema na voljo jih bo Mestna občina Kranj kontaktirala.

Za občane, ki v času omejitev gibanja zaradi epidemije potrebujejo pomoč pri oskrbi z nujnimi osnovnimi živili, je občina pripravila dva različno velika paketa osnovnih živil, ki sta plačljiva. Občani, ki ne morejo sami po nakupih, naj na brezplačno telefonsko številko 080 18 85 sporočijo, kateri paket ali več njih želijo, da jim prostovoljci naročeno dostavijo. Mestna občina Kranj bo strošek živil založila iz svojih sredstev in naročnikom paketov poslala račun.

Na brezplačno telefonsko številko 080 18 85 se lahko občani vsak dan med 8. in 13. uro obrnejo tudi v nujnih primerih. Koordinatorji bodo, če bo mogoče, pomagali povezati iskalce pomoči in izvajalce, ki jo bodo lahko nudili. Upravičeni nujni primeri so starši, ki opravljajo delo, pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah, osebe v samoizolaciji, prepuščene same sebi ter starejši občani, ki potrebujejo pomoč pri dostavi nujnih živil ali zdravil. Na kontaktno številko naj se oglasijo tudi prostovoljci, ki so pri tem pripravljeni pomagati.

Do nadaljnjega so zaprte javne sanitarije v središču mesta.

CELJE

Mestna občina Celje naproša celjske podjetnike, predvsem lastnike kozmetičnih in masažnih salonov, da morebitne zaloge mask in druge zaščitne opreme, ki jih trenutno ne potrebujejo, donirajo Civilni zaščiti Celje. Podatke o tem, koliko zaščitne opreme imajo na voljo in koliko lahko donirajo, naj podjetniki sporočijo po telefonu 041 774 686 ali na elektronski naslov civilna.zascita@celje.si.

Mestna tržnica Celje ostaja odprta. Sprejeli so vse potrebne ukrepe za varnost prodajalcev in kupcev: zagotovili so priporočeno razdaljo med ponudniki, jih opremili z razkužili in rokavicami, zaprli sanitarije, gostinske lokale in preklicali prodajo neživilskih izdelkov. Vabijo kmete, da svoje izdelke ponudijo na tržnici. Obrnejo naj se na javno podjetje Simbio: 041 328 008, trznica@simbio.si.

Šent Celeia Celje je do nadaljnjega zaprt, oba zaposlena (svetovalka Nives Kodela in mentor Željko Zule) pa sta vsak delovni dan dosegljiva po telefonu in elektronski pošti. Pomoč v obliki pogovora je za ljudi v stiski na voljo med 9. in 13. uro po telefonu 03 428 88 91 in elektronski pošti nives.kodela@dc.sent.si, zeljko.zule@dc.sent.si.

Psihosocialna pomoč je na voljo tudi v ZD Celje: psihologinja Maruša Naglič je dosegljiva od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure, po telefonu 051 636 192 in elektronski pošti marusa.naglic@zd-celje.si; za starše, otroke in mladostnike: Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Celje (03 543 4323) ali e.pošta: cdzom@zd-celje.si, vsak delovni dan, od 7.30 do 14.30, ter pri Javnem zavodu Socio: psihologinja in logoterapevtka Tanja Peček je dosegljiva po telefonu 031 350 344, in sicer vsak delovni dan, med 10. in 13. uro ter med 15. in 18. uro.

Številni prostovoljci te dni pomagajo občanom, ki nujno potrebujejo pomoč pri opravkih. Pokličejo lahko po telefonu 03 49 10 920, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 15. uro. Telefonska številka je namenjena družinam, ki jim je odrejena stroga izolacija, starejšim osebam, ki nimajo drugih možnosti za oskrbo s hrano in zdravili ter staršem, zaposlenih v ustanovah, pomembnih za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.

Vsi, ki nimajo možnosti dostopa do trgovine ali lekarne, lahko na tak način dobijo potrebna živila ali zdravila, ki jih v roku enega dne dostavijo prostovoljci civilne zaščite in Rdečega križa Celje. Obe organizaciji bosta preverjali upravičenost do pomoči. Občane ob tem opozarjajo na prevarante, ki hodijo okrog pod pretvezo, da nudijo pomoč. Vsi občinski prostovoljci nosijo brezrokavnik civilne zaščite ali rdečega križa in priponko z imenom in priimkom ter podpisom in žigom Mestne občine Celje.

Mestna občina Celje je tamkajšnji bolnišnici dala na razpolago hostel Celjskega mladinskega centra za prenočitev zdravstvenih delavcev v času epidemije.

Predstavnike gospodarstva prosijo, da svoje potrebe po zaščitni opremi sporočajo na civilna.zascita@celje.si.

Za prejemanje toplega obroka na OŠ Lava, kjer zagotavljajo kosilo za socialno ogrožene otroke, lahko starši hrano prevzamejo na severni strani parkirišča šole. Obroke hrane delijo enkrat na dan, in sicer od ponedeljka do petka med 11. in 12. uro.

Upravičenci do prehrane v programu Javna kuhinja ne morejo več jesti v jedilnici, ki je zaradi epidemije zaprta, temveč paket hrane dobijo na delilni liniji. S sabo morajo imeti svojo embalažo, upoštevati pa morajo tudi higienske ukrepe in varnostno razdaljo med ljudmi. Delovni čas je od ponedeljka do petka od 11. do 13. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od 10. do 12. ure.

Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev.

Družba Veking, ki upravlja s pokopališčem, sprejema samo stranke za prijavo pogreba in sicer izključno po dve zdravi osebi. Za druge informacije so dosegljivi po elektronski pošti veking@t-2.net. Od petka dalje bo na pogrebu lahko prisotnih največ pet ljudi.

V Celju hrano na dom dostavljata:
- Picerija Picikato od ponedeljka do petka, med 9. in 21. uro ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 11. in 21. uro (telefonska številka 03 541 10 10)
- Picerija Limbo od ponedeljka do sobote od 10. do 18. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 12. do 18. ure (telefonski številki 041 850 484 in 03 427 02 60)

Dom ob Savinji razvaža tople obroke starejšim osebam, ki so tudi sicer njihovi odjemalci. Če se bo izkazala potreba, bo domu pomagala Civilna zaščita Celje.

Starši, ki potrebujejo varstvo za svoje predšolske otroke, naj to sporočijo na elektronski naslov ravnateljice Vrtca Tončke Čečeve: ravnateljica.vtc@siol.com ali po telefonu 041 612 473.
Starši osnovnošolskih otrok, ki potrebujejo varstvo, naj to sporočijo ravnatelju III. osnovne šole Celje: aleksander.verhovsek@3os-celje.si ali 031 343 057.

Izvajanje nalog na Upravni enoti Celje je omejeno na najbolj nujne zadeve. Za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma po elektronsko preko sporočil na e-naslov upravne enote (ue.celje@gov.si) ali preko navadne pošte. Vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti. Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja. Za dodatne informacije sta na voljo telefonska številka 03 42 65 300 in elektronski naslov: ue.celje@gov.si

Mestna blagajna in glavna pisarna Mestne občine Celje sta zaprti. Prav tako ni uradnih ur v občinski upravi Mestne občine Celje, so pa še naprej dosegljivi po telefonu in elektronski pošti.

KOPER

Marjetica Koper bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Sloveniji ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitve odvoza komunalnih odpadkov. Do oprostitve plačila smetarine bodo upravičeni le tisti gospodarski subjekti, ki bodo zahtevo za oprostitev plačila podali na info@marjeticakoper.si.

Poseben ukrep uvajajo tudi v Rižanskem vodovodu Koper, kjer bodo nove cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za občine Piran, Izola, Ankaran in Mestno občino Koper (https://ekopercapodistria.si/obvestila/z-marcem-nove-cene-storitev-rizanskega-vodovoda-koper/) začele veljati s trimesečnim zamikom, predvidoma 1. junija.

Mestna občina Koper in Marjetica Koper sta zaradi začasnega zaprtja koprske tržnice pripravili seznam prodajalcev oziroma kmetij, ki tudi v času razglašene pandemije ponujajo svoje pridelke in izdelke. Naročena živila po potrebi dostavijo na dom oz. jih občani po dogovoru prevzamejo na dogovorjenem mestu.

Ponudniki, ki imajo to možnost in želijo prebivalce oskrbovati z domačimi surovinami, naj svoje kontaktne podatke posredujejo na naslov primoz.marinko@marjeticakoper.si. Celovit seznam s podatki, ki jih Marjetica Koper osvežuje dnevno, je objavljen na https://www.marjeticakoper.si/sl/novice/ in https://www.koper.si/sl/novice-in-obvestila/.

Do 30. aprila bodo plačila stroškov najemnine oproščena vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin v koprski občini plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje ob 15. marca do 30. maja. Župan ob tem poziva vse najemodajalce v koprski občini, naj sledijo zgledu občine in po svojih zmožnostih z oprostitvijo plačila vsaj enomesečne najemnine pomagajo najemnikom njihovih prostorov.

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

Določene ukrepe so sprejeli tudi v dveh občinskih javnih komunalnih podjetjih Marjetici Koper in Rižanskem vodovodu Koper, kjer bodo uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

Na parkirišču na Vergerijevem trgu in ob ZD Koper lahko parkirajo izključno obiskovalci tega javnega zavoda. S tem želijo omogočiti nemoten in neposreden dostop do zdravstvenih storitev. Marjetica Koper je ob uvozu na Vergerijev trg postavila ustrezno signalizacijo, po potrebi bo izvajala tudi fizično zaporo z usmerjanjem prometa. Dostop za stanovalce ulic v neposredni bližini ostaja nemoten.

Mestna občina Koper je vzpostavila brezplačno telefonsko številko 080 73 16, na kateri so občanom na voljo vse informacije o storitvah in ukrepih za lažjo premostitev obdobja epidemije. Številka je aktivna vse dni v tednu, med 9. in 15. uro.

Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru Kopra, katerih veljavnost je potekla v teh dneh, bodo kljub temu imeli možnost parkiranja vozil, veljavnost dovolilnice pa bodo podaljšali, ko se razmere umirijo. Pogoji za parkiranje ostajajo enaki.

Mestna občina Koper bo določenim aktualnim razpisom oziroma javnim objavam, ki se iztečejo do 3. aprila 2020, rok za prijavo podaljšala do 24. aprila 2020. Prestavljena je tudi javna dražba nepremičnin.

Vzpostavlja se občinska baza prostovoljcev. Zainteresirani se lahko prijavijo prek obrazca, ki je dostopen na povezavi https://www.1ka.si/a/260201. Če bo prišlo do potrebe po dodatni pomoči, bo koprska občina prostovoljce tudi aktivirala. Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na prostovoljec@koper.si.

Mestna občina Koper v sodelovanju z Obalnim domom upokojencev nudi pomoč pri dostavi zdravil, hrane in higienskih potrebščin starostnikom in invalidom. Občani lahko vsak delovnik med 7. in 18. uro pokličejo na telefonsko številko Gerontološkega centra Obalnega doma upokojencev Koper: 05 663 45 85.

Zaprte so javne sanitarije v mestnem jedru.

Omeji se poslovanje občinskih uprav, krajevnih skupnosti ter javnih podjetij Marjetica Koper, Komunala Izola, Okolje Piran in Rižanski vodovod Koper ter Javnega stanovanjskega sklada Koper. Do preklica ukrepa so uradne ure teh ustanov za osebni sprejem strank odpovedane. V času uradnih ur so v Mestni občini Koper dosegljivi na telefonski številki 05 66 46 100 (centrala) oziroma na drugih številkah posameznih uradov (https://www.koper.si/sl/kontakti-2/), poslujejo pa tudi po pošti in elektronski pošti obcina@koper.si. Številka občinskega inšpektorata je 041 627 286, brezplačna številka pa 080 44 49.

V Zavetišču za živali je prepovedan vstop nezaposlenim. Začasno se v zavetišču ukinejo uradne ure, živali se do nadaljnjega ne oddaja.

NOVO MESTO

Mestna občina Novo mesto poziva vse občane, ki bi želeli s prostovoljnim delom pomagati najbolj ranljivim skupinam prebivalstva pri dostavi hrane, zdravil in ostalih življenjskih potrebščin, da se pridružijo prostovoljcem v različnih organizacijah. Občani se lahko obrnejo na sledeče organizacije: Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (telefonska številka 041 746 742 ali prijava preko spletnega obrazca), Škofijska Karitas Novo mesto (telefonska številka 040 532 037 ali elektronski naslov simon@dvornik.org) ter Združenje katoliških skavtov in skavtinj (telefonska številka 070 650 844 ali elektronski naslov iztokkavsek62@gmail.com).

Načrtovan začetek nove sezone izposoje koles GoNm je začasno prestavljen.

Za informacije in zagotavljanje nujnih potreb najranljivejših skupin prebivalstva (predvsem starejših) je uvedena dežurna telefonska številka 07 39 39 289. Na voljo je vsak dan med 7. in 20. uro.

Parkiranje na javnih parkiriščih v Mestni občini Novo mesto je brezplačno. Ukrep ne velja za parkirno hišo Novi trg.

Do nadaljnjega je zaprta občinska stavba. Zadeve lahko meščani urejajo preko spletne pošte mestna.obcina@novomesto.si ali navadne pošte na naslovu Seidlova cesta 1. Za informacije in nujne zadeve so na voljo na telefonski številki 07 39 39 202 v ponedeljek in torek od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v četrtek in petek od 8. do 14. ure.

Storitev brezplačnega prevoza za starejše Prostofer začasno ne deluje.

VELENJE

Občane Mestne občine Velenje pozivajo, da v primeru zmanjšanja dohodkov gospodinjstva oddajo vlogo za subvencijo najemnine na Center za socialno delo Velenje. Mestna občina Velenje bo v primeru pozitivne odločbe izplačala subvencijo neprofitne oz. tržne najemnine. Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge lahko dobijo na Centru za socialno delo Velenje na telefonski številki 03 898 4501 ali preko elektronske pošte gpcsd.velen@gov.si. Vloge sprejemajo po elektronski pošti, v predalčniku pred vhodom v njihovo stavbo, ali po navadni pošti na naslov Prešernova cesta 10.

Uprava Mestne občine Velenje se je s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti dogovorila, da se lahko občani v primeru kakršnihkoli težav, pridobivanja dodatnih informacij in morebitnih pobud obrnejo tudi na njih. Več o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih Mestne občine Velenje na spletni strani www.velenje.si (https://www.velenje.si/o-velenju/krajevne-skupnosti). Seznam predsednikov krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter njihovi kontakti: http://arhiva.velenje.si/Aktualno/2020/Kontakti%20predsednikov%20KS%20M%C4%8C%20(mail,%20telefon).pdf

V Upravi Mestne občine Velenje so se odločili, da občanom še naprej omogočajo brezplačno pravno svetovanje. Zaradi organizacije dela na daljavo lahko prijavo za posvet oddajo po elektronski pošti na naslov pravnosvetovanje.velenje@gmail.com. Stranka mora po elektronski pošti sporočiti ime in priimek ter telefonsko številko.

Na posameznem pokopališču lahko naenkrat poteka samo ena pogrebna slovesnost, po vsaki pa razkužijo prostore. Med slovesnostmi mora miniti vsaj ena ura. Svojcem pokojnika so na voljo samo prostori posamezne poslovilne vežice. Poslovilna vežica je lahko odprta največ eno uro pred pogrebno slovesnostjo, ki se izvaja v ožjem družinskem krogu ter traja največ 30 minut. Medsebojni stiki med udeleženci na slovesnosti se čim bolj omejijo.

Mestna občina Velenje naproša upravnike večstanovanjskih stavb, da v objektih uvedejo nekatere preventivne ukrepe. Naprošajo jih, da zagotovijo, da se v dvigalu vedno prevaža največ ena oseba (izjema so osebe iz istega stanovanja, in tiste, ki pomagajo starejšim) ter da poskrbijo, da je oddaljenost med čakajočimi na dvigalo ustrezna.

V Zdravstvenem domu Velenje so za občane zagotovili možnost psihosocialne podpore pri morebitnem težjem spoprijemanju z epidemiološko situacijo, ki poteka po telefonu in elektronski pošti. Kontakti so objavljeni na spletni strani Zdravstvenega doma Velenje https://www.zd-velenje.si/obvestila/koronavirus-vrata-3-2/. Psihosocialna podpora ni namenjena podajanju medicinskih informacij. Za le te so na voljo osebni zdravniki in Klicni center za informacije o koronavirusu na telefonski številki 080 1404, ki deluje vsak dan od 8. do 20. ure.

Prav tako je v Velenju na voljo brezplačni družabniški telefon za starostnike "Kr povej". Pogovori potekajo od ponedeljka do petka med 13. in 15. uro. Za pogovor se je potrebno naročiti od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na telefonsko številko 030 719 864.

Na območju mestne občine Velenje nekateri ponudniki omogočajo dostavo hrane na dom:
- Okrepčevalnica Mladost omogoča dostavo hrane vsak dan med 9. in 23. uro (naročila sprejemajo na telefonski številki 03 897 42 60 ali 041 707 377)
- Pizzerija Basilica sprejema naročila na telefonski številki 041 946 822 od ponedeljka do četrtka med 12. in 20. uro, ob petkih in sobotah med 12. in 21. uro, ob nedeljah pa med 12. in 20. uro (plačilo omogočajo z gotovino ali s plačilnimi karticami).
- Trgovina Košarica omogoča dostavo blaga po Savinjski in Šaleški dolini za nakupe nad 20 evrov. Zainteresirani lahko naročijo blago, ki ga lahko kupijo v njihovih poslovalnicah (živila, neživila - časopis, kmetijske izdelke). Blago naročeno do 10. ure bodo dostavili še isti dan, plačilo je možno z gotovino ali s plačilnimi karticami. Naročila sprejemajo na e-naslovu kosarica@siol.net ali na telefonski številki 03 572 80 80
- Trgovina Osmica prejema naročila na telefonski številki 051 306 988 (zainteresirani lahko pošljejo tudi SMS) od ponedeljka do petka do 12. ure, ob sobotah pa do 10. ure. Minimalna vrednost naročila je 15 evrov, plačilo omogočajo z gotovino in tudi s plačilnimi karticami

V Mestni občini Velenje so za starejše, invalide in socialne upravičence uredili brezplačno dostavo toplega obroka na dom. Naročila sprejemajo za tekoči dan med 8. in 11. uro na telefonsko številko 03 896 16 19. Dostava toplih obrokov (navadno ali dietno kosilo), ki so jo uredili v sklopu javne kuhinje, bo potekala med 12.30 in 14. uro. Vršila jo bo prostovoljna skupina Udarnik MC Velenje. Prostovoljci zagotavljajo tudi oskrbo z zdravili za starejše. Od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro sprejemajo naročila na telefonski številki 03 898 19 22.

Urejanje zadev z Upravo Mestne občine Velenje je možno preko telefona (03 896 16 00) in elektronske pošte (info@velenje.si). Telefonske številke vseh uslužbencev so objavljene na občinski spletni strani https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/uprava-mov, stacionarne številke so prevezane na mobilne številke uslužbencev. Elektronski naslov posameznega javnega uslužbenca je ime.priimek@velenje.si.

Prostovoljci Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje zagotavljajo varstvo za vrtčevske in osnovnošolske otroke do 5. razreda, zato pozivajo prostovoljce, da se prijavijo na mzpm.velenje@vilarozle.si ali pokličejo Bojano Špegel iz MZPM Velenje (031 682 657). Varstvo bodo zagotavljali od 7. ure do 16.30 le za zdrave otroke staršev v nujnih službah. Za nadaljnje dni naj se starši o možnosti varstva dogovorijo na telefonski številki 03 897 75 40 (od 7. do 16. ure), preko spletne strani www.vilarozle.si ali Facebook strani Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Kontaktna spletna naslova sta mzpm.velenje@vilarozle.si in bojana.spegel@vilarozle.si.

Tržnica v središču mesta je do preklica zaprta. Na spletni strani www.velenje.si (https://www.velenje.si/e-obcina/11920) so objavljeni zainteresirani ponudniki sadja in zelenjave iz okoliških kmetij, ki bodo poskrbeli za dostavo oziroma osebni prevzem blaga.

Do preklica je omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjih parkiriščih v modrih conah in v garažnih hišah, razen v garažni hiši Gorica, kjer velja obstoječa ureditev parkiranja.

Zaprte so javne sanitarije in mestna tržnica, ukinjene so uradne ure Mestne občine Velenje in sprejem strank. Urejanje zadev z občinsko upravo je možno le preko telefona 03 8961 600 in elektronske pošte info@velenje.si. Vloge za izredno denarno pomoč in javno kuhinjo bodo urejali na najhitrejši možni način.

Kamerat do nadaljnjega ne bo izvajal prevozov, bodo pa v tem obdobju na območju Mestne občine Velenje namesto starostnikov po nujne stvari (manjše vrednosti) v trgovino ali lekarno odšli člani prostovoljne skupine Udarnik MC Velenje. Storitve so na voljo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Dosegljivi so na telefonski številki 03 898 19 22 (pisarna Mladinskega centra Velenje).

Upravna stavba PUP-Saubermacher je do nadaljnjega zaprta. Stranke naprošajo, da osebno opravijo le najnujnejše storitve, pred osebnim obiskom pa poskušajo rešitev poiskati po telefonu na številkah 03 896 87 11, 03 896 87 18 ali 051 244 521 oziroma pišejo na elektronski naslov podjetje@pup-saubermacher.si.

Do nadaljnjega bodo zaprti zbirni centri in zbirna mesta v Velenju, Šoštanju, Šmartnem ob Paki in Podhomu, Gornji Grad.

NOVA GORICA

Občane, ki bi želeli pomagati učencem z računalniško opremo za učenje od doma pozivajo, da to sporočijo Mladinskemu centru Nova Gorica na info@mc-novagorica.si.

Mestna občina Nova Gorica poziva vse zdrave osebe, ki bi bile pripravljene priskočiti na pomoč pri skrbi za najbolj ranljive občane, da se prijavijo preko spletnega obrazca mestne občine na naslovu www.nova-gorica.si/koronavirus/. V primeru, da bo potrebna pomoč, bo prijavljene prostovoljce skladno s potrebami kontaktiral Štab CZ Mestne občine Nova Gorica.

Brezdomci in uporabniki prepovedanih drog so v Novi Gorici deležni dnevnega toplega obroka ter uporabe prenočišč. V bližini dnevnega centra za brezdomce in uporabnike prepovedanih drog sta postavljena dva bivalnika za prenočitev. V sodelovanju z osebjem Šenta bo poskrbljeno, da bodo imeli dnevni dostop do sanitarij in tuša ob vnaprej določenih terminih, individualno po dogovoru. Vsak dan jim bo na to lokacijo dostavljen topli obrok.

Nekatere gostilne in podjetja v novogoriški mestni občini so se že odločila za donacijo hrane za potrebe oskrbe prebivalstva. Hrano prevzame štab Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica, ki poskrbi za ustrezno porazdelitev glede na potrebe. Vabijo vse gostilne in podjetja, ki jim hrana ostaja ter bi jo radi darovali, da pokličejo na telefonsko številko 05 335 01 07, kjer se bodo dogovorili za prevzem. Na tej številki zbirajo tudi prijave potreb po oskrbi s higienskimi pripomočki in zdravili za tiste, ki si sami te oskrbe ne morejo zagotoviti. Namenjena je tudi starejšim osebam, ki nimajo druge možnosti oskrbe. Za tovrstno pomoč bo mogoče zaprositi vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 8. in 15. uro. Klicni center mestna občina organizira skupaj z Občino Brda, zato bodo nanjo lahko klicali občani obeh občin.

Vpis otrok v javne vrtce v Mestni občini Nova Gorica je prestavljen za nedoločen čas. Nov termin vpisa bo določen, ko bodo vrtci in osnovne šole spet začele z izvajanjem programov, objavljen pa bo na spletni strani mestne občine in na spletnih straneh javnih zavodov.

Psihologi ZD Nova Gorica so vzpostavili dodatne komunikacijske kanale, po katerih lahko osebe v stiski stopijo v kontakt z njimi. Za pogovor s psihologom lahko oseba v stiski pokliče na telefonsko številko 041 426 469, ali piše na psihologckz@zd-go.si. Psihološka svetovalnica je dosegljiva od ponedeljka do petka, od 8. do 20. ure.

Mestna občina Nova Gorica skupaj z Javnim zavodom za šport Nova Gorica in vadbenimi centri v občini pripravlja akcijo Ostani doma in bodi aktiven. Posamezne vadbe bodo ob delovnikih predvajane na Facebook profilu Javnega zavoda za šport Nova Gorica www.facebook.com/sportnizavod/.

Do preklica so vsa parkirišča v lasti Mestne občine Nova Gorica brezplačna. To velja za vsa parkirišča in parkirna mesta, za katera parkirnino se plačuje na parkomatih.

Poslovanje občinske uprave Mestne občine Nova Gorica je omejeno na najbolj nujne zadeve. Do preklica so uradne ure za sprejem strank so odpovedane, dosegljivi so preko telefona v času uradnih ur ali elektronske pošte in pošte. Vloge strank sprejemajo po pošti, elektronski pošti ter v avli občinske stavbe, za morebitne nujne sprejeme strank se je potrebno predhodno naročiti po telefonu.

TIC Nova Gorica je do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Turistične informacije nudijo vsak delavnik od 8. do 16. ure na telefonski številki 05 330 46 00 in na elektronskem naslovu tzticng@siol.net.

PTUJ

Trgovina Ptujski škrnicl ponuja možnost brezplačne dostave živilskih izdelkov iz ponudbe njihove trgovine. Občani lahko vsak delovnik med 8. in 16. uro na telefonski številki 02 780 03 02 ali 031 317 135 oz. na elektronskem naslovu ptujski.skrnicl@jsp.si oddajo naročilo izdelkov, ki bodo dostavljeni isti ali naslednji dan.

Občanom, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami, sta za pomoč v času uradnih ur občinske uprave na voljo številka 02 748 29 99 in elektronska pošta obcina.ptuj@ptuj.si.

Zaprti so Dnevni center za otroke in mladostnike, Mostovi in Kapljica - pomoč žrtvam nasilja. Za nujne primere bodo dosegljivi preko telefona in elektronske pošte.

Projekt Donirana hrana deluje nemoteno, s spremenjenim protokolom prevzema prehranskih paketov.

Občinska uprava Mestne občine Ptuj je do preklica zaprta za stranke. Dosegljivi so preko telefona 02 748 29 99, elektronskih medijev (obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si) in pošte. Vloge lahko občani odložijo tudi v nabiralnik nameščen ob vhodu v sprejemno pisarno Mestne občine Ptuj.

Uprava Javnih služb Ptuj (Ulica heroja Lacka 3) je zaprta za stranke, za stranke so zaprti tudi Mestna blagajna, Zbirni center Cero Gajke in Center ponovne rabe na lokaciji Cero Gajk. Šoferko ne izvaja voženj, sistem izposoje koles Pecikl ne deluje.

Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu.

Turistično informacijski center Ptuj je do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Za stranke so na voljo v dosedanjem rednem odpiralnem času (od ponedeljka do sobote od 9. do 17. ure in v nedeljo od 10. do 16. ure) preko elektronske pošte: info@ptuj.info in telefonske številke 02 779 60 11.

MURSKA SOBOTA

Do nadaljnjega ni uradnih ur na Mestni občini Murska Sobota. V tem času naprošajo stranke, da z mestno občino komunicirajo preko telefona 02 525 16 77, elektronske pošte (mestna.obcina@murska-sobota.si) ali po pošti (Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2). Prav tako sta zaprta blagajna in vložišče Mestne občine Murska Sobota. Vse vloge se sprejemajo in pošiljajo po pošti ali preko elektronske pošte.

SLOVENJ GRADEC

Regionalna agencija za Koroško poziva ponudnike nastanitvenih kapacitet, da svoje kapacitete ponudijo na razpolago, če le lahko. Za več informacij so dosegljivi na turizem@rra-koroska.si.

Mestna občina Slovenj Gradec je v sodelovanju s službami in JZ Spotur pripravila seznam ponudnikov hrane, ki opravljajo storitev dostave na dom ali hrano pripravljajo v svojih lokalih in jo distribuirajo brezstično. Na seznamu, ki ga bodo sproti posodabljali, so tudi spletne trgovine s ponudbo hrane. Nahaja se na povezavi http://www.slovenjgradec.si/Portals/0/Dokumenti/Koronavirus/Seznam_ponudnikov_hrane_MOSG.pdf?ver=2020-03-20-105018-643.

Za varstvo predšolskih otrok je zaenkrat na voljo šest prostovoljcev. Vso koordinacijo med starši in prostovoljci vodi ravnateljica VVZ Slovenj Gradec. Za osnovnošolce sta na voljo dva prostovoljca.

Zaradi zagotavljanja čistega ozračja je na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec obdelovalcem kmetijskih površin in ostalim občanom prepovedano polivanje gnojevke ali drugo gnojenje zemljišč, povzročanje smradu ali izpustov ter kurjenje na prostem.

Na Mestni občini Slovenj Gradec bodo omogočili vnos podatkov za prostovoljce in starše (prosilce) za predšolske otroke in učence do 5. razreda, ki nujno potrebujejo varstvo, preko spleta na spletnem naslovu: krizni@slovenjgradec.si.

AJDOVŠČINA

Občinska uprava do preklica deluje brez uradnih ur za stranke. Dosegljivi so na telefonski številki 05 365 91 10 ali na elektronskem naslovu obcina@ajdovscina.si. Prav tako brez uradnih ur posluje tudi upravna enota, ki je za stranke dosegljiva na telefonski številki 05 364 32 00.

ANKARAN

Organiziran je klicni center na številki 051 288 197, ki deluje za naročanje dostave najnujnejših živil in zdravil starejšim osebam, ki nimajo druge možnosti, informacije v zvezi z nujnim varstvom otrok ter informacije v zvezi z nujnimi službami in drugimi pomembnimi storitvami, ki jih potrebujejo občani.

Pripravljene so skupine prostovoljcev, ki so na voljo za pomoč starejšim in drugim pomoči potrebnim, za varstvo na domu za otroke staršev, ki opravljajo delo, povezano z zagotavljanjem nujnih služb, ter terenskih aktivistov za podporo civilni zaščiti.

Parkiranje na javnih parkiriščih je do nadaljnjega brezplačno.

Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane. V času uradih ur so na Občini Ankaran dosegljivi na telefonski številki 05 665 30 00 (sprejemna pisarna občinske uprave), 05 665 30 80 (številka medobčinskega inšpektorata) in 080 10 55 (dežurna številka medobčinskega redarstva), poslujejo pa tudi po pošti in elektronski pošti info@obcina-ankaran.si.

BLED

Za oskrbo občanov, ki ni povezana z virusom, sta na voljo telefonski številki CSD Radovljica 04 537 14 00 in 04 537 14 11.

Na voljo sta tudi telefonski številki za oskrbo občanov, ki sta jo do zdaj zagotavljala Rdeči križ Radovljica 04 597 16 80 in Župnijska Karitas Bled 04 572 93 80.

Psihološka podpora:
- Ozara Jesenice, od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, 031 758 063 in 04 583 6200, maja.kuncic@ozara.org;
- društvo Druga soba, četrtek od 9. do 11. ure, 041 879 644;
- CSD Radovljica, ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 13. ure, 065 557 901;
- Karitas Povezani preko telefona, vsak delovni dan med 9. in 15. uro. 069 928 187.

V Zdravstvenem domu Bled so vzpostavili dodatne klicne številke. Za informacije v zvezi s koronavirusom lahko občani pokličejo na telefonsko številko 04 575 40 00 ali na 04 575 40 12, za psihosocialno podporo pa lahko pokličejo na telefonsko številko 030 711 444 oziroma pišejo na elektronski naslov na zvcbohinj@zd-bohinj.si.

Štab civilne zaščite blejske občine ter občina pozivata vse zdrave ljudi, ki niso stari manj kot 18 ali več kot 50 let, naj se javijo za prostovoljno oskrbovanje občank in občanov, ki bodisi zato, ker sodijo v najbolj ogroženo skupino prebivalstva bodisi zato, ker so zboleli, sami ne morejo v trgovino ali lekarno. Prostovoljci naj pokličejo številko 041 607 445.

Vse občane, ki sami nimajo nikogar, ki bi jim priskočili na pomoč pri kuhanju obrokov ali pri nakupu hrane, prosijo, naj to sporočijo na dežurno telefonsko številko 041 658 052 med 8. in 15. uro ali po elektronski pošti obcina@bled.si. Za kuhanje toplih obrokov bo poskrbela restavracija Špica oziroma Jani Klemenčič, za suho hrano in toaletne potrebščine pa že prijavljeni prostovoljci. Občina bo poskrbela tudi za razvoz hrane.

V blejski občini sta za stranke zaprti Občina in redarstvo. Občane pozivajo, da vse stvari urejajo po telefonu, elektronski pošti ali navadni pošti.

Do nadaljnjega so zaprti informacijski centri TNP, informacijski center TD Bled na promenadi, upravna stavba Infrastrukture, javna stranišča, Blejski grad.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in papirja pri uporabnikih se izvaja nemoteno in skladno s termini na koledarju odvozov. Zbirni center je do nadaljnjega zaprt. Poravnavo računov lahko občani opravijo na klasičen način (banka, pošta, bankomat, spletna banka) oziroma si uredijo plačilo preko e-računa ali trajnika. Za informacije so na voljo preko elektronske pošte info@ibled.si, telefonske številke 04 5780 512 ali na spletni strani www.ibled.si.

Odvoz kosovnih odpadkov in zelenega vrtnega odpada se do nadaljnjega ne izvaja. Občane naprošajo, da kosovne odpadke in zeleni vrtni odpad, začasno hranijo na odjemnem mestu, dokler odvoz ne bo mogoč.

BOHINJ

Omejen je dostop do občinske uprave, kjer so za nujne zadeve uvedli zvonec in dostop do sprejemne pisarne. V mesecu marcu ne bodo izdajali opominov za neplačane račune komunalnih storitev, ki so v pristojnosti Občine Bohinj in jih je sicer bilo možno plačati v sprejemni pisarni. Občane pozivajo, da vse nenujne zadeve odložijo oziroma uredijo preko telefona 04 577 01 00, pošte ali elektronske komunikacije obcina@bohinj.si.

Omejen je dostop do Režijskega obrata, kjer zapirajo sortirni center in prostore uprave ter ukinjajo odvoze kosovnih odpadkov.

BOVEC

V občinah Bovec in Kobarid je zagotovljena psihosocialna pomoč. V Bovcu pa so vzpostavili še telefonsko številko 030 609 437 za vse, ki potrebujejo podporo pri premagovanju trenutnih izzivov.

Občina je vzpostavila telefonsko številko 031 347 054 za nujne klice, na kateri so za prijavo nujne oskrbe ter za pomoč starejšim, ki nimajo druge možnosti oskrbe, dosegljivi vsak dan med 8. in 15. uro.

Do nadaljnjega je Občina Bovec za stranke dosegljiva samo na telefonski številki 05 384 19 01 in po elektronski pošti: obcina.info@bovec.si, sprejemna pisarna, ter vse druge pisarne, bodo za stranke do nadaljnjega zaprte. Delo v občinski upravi sicer poteka nemoteno.

BREŽICE

Tržnica v Brežicah bo ob sobotah odprta med 7. in 12. uro. Devet ponudnikov bo prodajalo kmetijske pridelke in proizvode, prodaja ostalega blaga na tržnici v času trajanja epidemije ni dovoljena.

Občani lahko aktualne informacije spremljajo na spletni strani občine in na spletni strani www.komunala-brezice.si ter Facebook strani Komunale Brežice www.facebook.com/komunala.brezice.

Občina Brežice ima posebno telefonsko številko 051 201 010, namenjeno starejšim v stiski, ki potrebujejo nujno pomoč v času preventivnih ukrepov proti širjenju virusa.

DOMŽALE

Štab civilne zaščite Občine Domžale je izdelal začasne izkaznice za pripadnike civilne zaščite, pripadnike drugega operativnega sestava in prostovoljce. Z njimi se bodo pripadniki in prostovoljci izkazali kot uradne osebe in so namenjene preprečevanju morebitnih zlorab.

Pomoč občanom:
- Območna enota Rdeči križ Domžale 031 699 224, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, telefonska številka za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin
- ZD Domžale 041 410 238, vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro ter med 18. in 19. uro, telefonska številka za nudenje psihosocialne pomoči

Na Obrtni zbornici Domžale vsem domžalskim podjetnikom, kmetom in drugim fizičnim osebam omogočajo neprekinjeno 24-urno svetovanje po telefonu in elektronski pošti.

Do preklica so zaprti tržnica, park Arboretum Volčji Potok in javne sanitarije.

ILIRSKA BISTRICA

Informiranje javnosti poteka preko socialnega omrežja Facebook (Štab Civilne zaščite Občine Ilirska Bistrica) in spletne strani Občine Ilirska Bistrica. Na teh dveh mestih so objavljeni uradni in zanesljivi podatki o aktualnem dogajanju v ilirskobistriški občini.

Zaradi zagotavljanja operativnega delovanja gasilskih enot je prepovedana uporaba odprtega ognja v naravnem okolju na območju bistriške občine.

IZOLA

V Zdravstvenem domu Izola je vzpostavljena ginekološka ambulanta za nosečnice in nujne ginekološke pacientke za celotno obalno-kraško regijo. Ambulanta obratuje v prostorih dispanzerja za žene (številka 05 66 35 042), od ponedeljka do četrtka med 7. in 20. uro, v petek pa med 7. in 15. uro. Vzpostavljen je tudi telefon za posvete in ostale ginekološke konzultacije 070 718 668, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Komunala Izola je zaprla zbirni center, okrepila pogrebno službo in ukinila plačevanje parkiranja na večini javnih plačljivih parkirišč v Izoli. Zaprti sta tudi obe enoti Centra uporabnih predmetov ter javne sanitarije v upravljanju Komunale Izola. Prek telefona so za stranke dosegljivi od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro (05 663 49 50), za nujne primere pa je med 15. in 7. uro dosegljiva splošna dežurna služba (05 909 13 04).

Za vse občane, ki ne zmorejo sami do lekarne ali do drugih ustanov in gre za nujno zadevo, je na voljo storitev dostave artiklov na dom. Za ta namen je občina Izola razširila aktivnosti Prostsoferja. Koordinator aktivnosti bo Srečko Langeršek, dosegljiv med 8. in 15. uro na telefonski številki 051 602 392.

Do nadaljnjega je brezplačno parkiranje na parkirišču Argo, na parkirišču pri Ladjedelnici, na parkirišču na Tomažičevi ulici in na občinskih parkiriščih v okolici zdravstvenega doma.

Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane. V času uradnih ur bodo na Občini Izola dosegljivi na telefonski številki 05 660 01 07 (kabinet župana), 66 00 100 (centrala), 66 00 350 (številka občinskega inšpektorata) 051 442 330 (dežurna številka občinskega redarstva). Omejitev za stranke velja tudi na krajevnih skupnostih, kjer so do nadaljnjega ravno tako dosegljivi samo po telefonu. Vloge ali drugo dokumentacijo naj občani oddajo v poštni nabiralnik na pročelju občinske stavbe na Sončnem nabrežju 8.

JESENICE

V Zdravstvenem domu Jesenice so na voljo za psihološko podporo v obliki kratkih, razbremenilnih pogovorov. Pogovori potekajo preko telefonske številke 04 586 81 27, vsak delovni dan od 7. do 14. ure . V primeru zasedene linije ali izven delovnega časa je na voljo elektronski naslov alenka.rant@zd-jesenice.si, na katerega občani sporočijo svojo telefonsko številko, s pripisom, da si želijo pogovor s psihologinjo.

Do vključno 27. marca so ukinjene uradne ure in zaprti prostori Občine Jesenice ter posameznih krajevnih skupnosti, TIC Jesenice ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Za nujne zadeve so zaposleni dosegljivi preko telefona, elektronske ali navadne pošte. Zaprti so tudi prostori jeseniških javnih zavodov ter Tržnica Jesenice.

Aktiviran je Občinski štab civilne zaščite občine Jesenice. V sodelovanju s humanitarnimi društvi in drugimi organizacijami občanom, ki zaradi ogroženosti s koronavirusom potrebujejo pomoč pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin, zagotavlja nujno oskrbo. Dosegljivi so na telefonski številki 031 300 292 in na spletnem naslovu korona@virus.jesenice.si.

KAMNIK

Zdravstveni dom Julija Polca Kamnik je že obstoječi dodal še dodatno telefonsko številko za naročanje administrativnih storitev (recepti, napotnice, bolniške...). Številki sta 01 83 18 626 in 01 83 18 628.

Kamniški prostovoljci, delujoči v okviru občinskega štaba civilne zaščite, ki pomagajo občanom v stiski in obolelim brez pomoči, nosijo posebne majice z napisom Za solidarnost, da odženemo korona nevarnost.

Občinski štab Civilne zaščite je skupaj s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik, občanom zagotovil psihosocialno pomoč. Izvaja jo Center za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik po telefonu. Občani lahko pokličejo v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, in sicer na telefonsko številko 01 830 32 80 ali pišejo na elektronski naslov: gpcsd.kamni@gov.si.

Občina posluje za nujne zadeve le preko telefonov zaposlenih in elektronske pošte obcina@kamnik.si, v zelo izjemnih primerih pa po predhodni najavi.

Šutna je odprta za promet zaradi možnosti čim bližjega dostopa do mestne lekarne na Šutni. Parkirišča v lasti občine so do nadaljnjega brezplačna.

Na voljo je telefonska številka 051 374 207 za dostavo nujnih življenjskih potrebščin starejšim občankam in občanom, ki živijo sami, obenem pa lahko na telefon pokličejo tudi tisti, ki so oboleli in nimajo nikogar (sosedov, prijateljev,...), ki bi jim priskrbel nujne življenjske potrebščine (hrana, zdravila in podobno). Na to številko se lahko tudi javijo tudi tisti, ki bi bili pripravljeni pomagati po svojih močeh.

KOČEVJE

Občina Kočevje je vzpostavila interventno oskrbo starejših in rizičnih skupin prebivalcev. Na telefonski številki 070 183 048 lahko naročijo dostavo nujnih življenjskih potrebščin. Telefonska številka je odprta od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro.

Starši, ki nujno potrebujejo varstvo otrok, se lahko za pomoč pri organizaciji varstva obrnejo na e-naslov kristina.krkovic@kocevje.si.

Za psihološko podporo v duševni stiski ob soočanju z epidemijo koronavirusa sta na voljo telefonska številka za odrasle (040 314 564) ter številka za mladostnike in otroke oz. starše (01 893 11 08). Odprti sta vsak dan med 7. in 19. uro.

Štab civilne zaščite Občine Kočevje poziva k pomoči občanom in zbira mrežo prostovoljcev preko Rdečega križa Kočevje. Prijave zbirajo na prostovoljci.kocevje@gmail.com ali na 041 780 771.

Občina Kočevje in javni zavodi ter službe, katerih ustanoviteljica je, so za stranke dosegljivi preko telefona in elektronske pošte. Številni zaposleni delo opravljajo na daljavo. Kontakti zaposlenih na Občini Kočevje so v imeniku. Preko telefona in e-pošte delujeta tudi Upravna enota in sodišče v občinski stavbi.

Zaposleni v Kulturnem centru Kočevje delo opravljajo od doma. Za vprašanja so na voljo preko e-pošte (info@kck.si) ali telefonske številke 031 466 566.

KRŠKO

Člani Projekta Most in ekipe Pomoči na domu oskrbujejo in zagotavljajo najnujnejše storitve na terenu. Skrbijo tudi za dostavo toplih obrokov tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Tedensko bodo opravljali informativne razgovore s tistimi, pri katerih storitev trenutno ne izvajajo, da bodo preverili njihovo psihofizično stanje. Na enotni vstopni točki imajo telefonsko številko, ki je namenjena vsem občanom v stiski (070 585 803) in na kateri bodo dobili vse potrebne informacije glede izvajanj različnih oblik pomoči.

Za vse starejše občane v stiski, ki v času ukrepov proti širjenju koronavirusa potrebujejo pomoč za dostavo hrane, zdravil in ostalih nujnih potrebščin, pa nimajo nikogar od svojcev ali znancev, ki bi jim lahko pomagal, je občina vzpostavila posebno telefonsko številko 041 730 192.

LENART

Ukinjene so uradne ure oziroma poslovanje za stranke v vseh prostorih občine.

Skupaj z občinskim štabom civilne zaščite nudijo pomoč starejšim in obolelim, ki nimajo možnosti zagotovitve oskrbe s hrano, zdravili in drugimi nujnimi zadevami.

LITIJA

Občina Litija išče prostovoljce. Starejši od 18 let, ki so zdravi, mobilni in brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi ter v zadnjih 14 dneh niso bili v neposrednem stiku z okuženimi, se lahko javijo po spletni pošti obcina.litija@litija.si ali vsak dan med 8.00 in 20.00 uro na telefonsko številko 01 8963 420. Prostovoljska pomoč je potrebna pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin, koordinaciji ali logistični podpori za nudenje pomoči ter izvedbi drugih nalog po dogovoru s Štabom civilne zaščite Občine Litija. Dobrodošli so tudi posamezniki z opravljenim bolničarskim tečajem.

MEDVODE

Ker v nekaterih družinah zaradi težke ekonomske situacije nimajo ustreznih pogojev za izvajanje pouka na daljavo, se na občane in lokalna podjetja obračajo s prošnjo za pomoč pri donaciji uporabnih prenosnih ali tabličnih računalnikov. Ponudbe sprejemajo na cz@medvode.si. Tiste, ki imajo težavo z zagotavljanjem ustrezne računalniške opreme pa prosijo, da potrebo javijo v svojo osnovno šolo.

Občina Medvode je vzpostavila interventno oskrbo starejših. Na telefonski številki 01 361 95 14 lahko naročijo dostavo nujnih življenjskih potrebščin. Pokličejo lahko od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro. Dosegljivi so tudi preko elektronske pošte cz@medvode.si.

Do preklica veljajo popolne zapore nekaterih lokalnih cest in javnih poti. Omejitev se izvede zaradi preprečevanja širjenja epidemije, saj so v zadnjih dneh opazili gibanje velikega števila oseb na najbolj priljubljenih turističnih točkah v občini, v Zbiljah, Smledniku in na območju Polhograjskih dolomitov. Prehod je dovoljen le še za lokalni promet.

Center kriznega štaba Občine Medvode je dosegljiv vsak dan od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro na telefonski številki 01 361 95 14.

V Centru za socialno delo, enota Medvode, prosijo, da se občani nanje obrnejo samo v nujnih primerih ter za komunikacijo uporabljajo telefone in elektronsko pošto.

Zavod Comett storitev Pomoč na domu izvaja, pri čemer svojce, ki v teh dneh ostajajo doma, prosijo, da razmislijo katera pomoč je v tem času nujno potrebna, in nenujno oskrbo odpovejo.

Medvoška tržnica je do nadaljnjega zaprta. Občane obveščajo, da bodo nekateri pridelki in izdelki stalnih ponudnikov še vedno na voljo, in sicer preko osebnega prevzema pri ponudnikih ali dostave na dom. Seznam lokalnih ponudnikov, ki so se že odzvali, je na povezavi https://www.medvode.si/objava/251963.

MENGEŠ

V ponedeljek bo vsako gospodinjstvo prejelo dve zaščitni maski za nujna opravila, kot so odhod v trgovino, lekarno in drugo. Maske so pralne in za večkratno uporabo.

Občina Mengeš je za občane (starejši, bolni in invalidni), ki nimajo pomoči bližnjih in so v stiski, organizirala pomoč za nakup in dostavo nujnih življenjskih potrebščin. Za kontakt s prostovoljci je med 8. in 12. uro na voljo telefonska številka tajništva občine 01 724 71 00, v popoldanskem času pa telefonska številka 041 520 690. Dostava oziroma pomoč bo organizirana naslednji dan po naročilu.

Tržnica v Mengšu do nadaljnjega ne obratuje. Vsi redni ponudniki na tržnici so dosegljivi prek drugih kanalov, spletnih strani ali mobilnih telefonov.

V občini Mengeš se zaradi omejenega števila zaščitnih mask za prostovoljce, ki bodo pomagali pri nakupu in dostavi nujnih življenjskih potrebščin, uvaja pravilo, da imajo prostovoljci prednost pri vstopu v trgovino. Prostovoljci bodo označeni z vidnimi telovniki in izkaznico prostovoljca, izdano s strani Občine Mengeš.

METLIKA

Občani, ki potrebujejo zdravila, hrano ali kakršnokoli drugo pomoč se lahko obrnejo na Rdeči križ Metlika, kjer bodo prostovoljci poskušali pomagati.

Občina prosi vse z zdravstveno ali medicinsko izobrazbo, ki so pripravljeni pomagati, da stopijo v stik z osebjem Rdečega križa Metlika na 07 30 60 481, 031 689 941 ali metlika.rk@siol.net.

Telefonsko svetovanje in nudenje osnovne psihološke podpore prebivalcem v lokalni skupnosti v času epidemije:
- ZD Črnomelj (030 369 453 ali 030 369 459, e-pošta: psiholog@zd-crnomelj.si, vsak delovnik od 8. do 18. ure)
- Šent Metlika (07 36 92 471, od ponedeljka do četrtka od 8. do 12. ure)
- Ozara Črnomelj (070 550 654, vsak delovnik od 8. do 14. ure)

Vse občinske javne službe (vodooskrba, odvoz odpadkov, javna snaga in odvajanje odpadnih vod) delujejo nemoteno. Zbirni center Bočka je zaprt za uporabnike, ne sprejemajo odpadkov od fizičnih oseb.

Na Komunali Metlika lahko občani urejajo le nujne zadeve in samo s predhodnim dogovorom z uslužbencem, ki ga potrebujejo. Zadeve lahko urejate preko e-pošte (info@komunala-metlika.si), po telefonski številki 07 36 37 200 ali po navadni pošti. Plačevanje na blagajni do preklica ni mogoče, zato vse prosijo, da uporabljajo druge načine plačevanja.

Dežurna telefonska številka na področju vodooskrbe je 041 697 954, dežurna telefonska številka za področje javne snage pa 051 356 968.

PIRAN

Javno podjetje Okolje Piran ne bo zaračunavalo storitev ravnanja z odpadki podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so morali prenehati z obratovanjem na podlagi vladnega odloka od dne 16. marca do preklica. Vsa podjetja in samostojne podjetnike, ki so zaradi uredbe morali prenehati z obratovanjem, pozivajo, da jih o tem obvestijo na elektronski naslov info@okoljepiran.si. V primeru napak pri izstavljanju računov, bo na podlagi pisnega obvestila možen tudi popravek za nazaj.

Javno podjetje Okolje Piran bo prebivalcem piranskega starega mestnega jedra do normalizacije razmer dostavljalo vrečke za odpadke na dom. Prebivalci, ki jim pohajajo zaloge vrečk, lahko na telefonsko številko 05 617 50 00 sporočijo ime, priimek, naslov, telefonsko številko in tip namenskih vrečk, ki jih potrebujejo. Te jim bodo terenski delavci Okolja Piran dostavili na dom, a le kolute vrečk s 30-litrskim volumnom, ki bodo gospodinjstvom omogočala pogostejše odlaganje odpadkov na ulico. V izogib prenosu okužb z novim koronavirusom bo dostava potekala brez osebnega (fizičnega) vročanja. Uporabniki naj pred pričetkom koriščenja novih vreč za biološke odpadke predhodno porabijo stare zaloge, saj imajo biorazgradljive vrečke omejen rok trajanja in se po določenem času začnejo razkrajati.

Zaprti sta tržnici na Zelenjavnem trgu v Piranu in na ploščadi pri TPC v Luciji.

Javno podjetje Okolje Piran je za zagotavljanje varnih delovnih razmer delavce v organizacijskih enotah kanalizacija, promet, centralna čistilna naprava, ravnanje z odpadki, urejanje javnih površin in druge manjše terenske ekipe razdelila v dve skupini, ki se bosta pri opravljanju delovnih obveznosti izmenjevali na 14 dni. V času trajanja ukrepa bodo zaradi združevanja delovnih območij, sprememb urnika odvoza odpadkov ter zmanjševanja pogostosti praznjenja zabojnikov možne manjše motnje pri odvozu odpadkov. Vse občane, ki bodo opazili, da z odjemnih mest odpadki v petih delovnih dneh niso bili pobrani, naprošajo, naj to sporočijo na telefonsko številko 05 671 750 56. Do nadaljnjega ne bodo izvajali petkovih zbiralnih akcij kosovnih odpadkov ter prevzema kosovnih odpadkov v starem mestnem jedru Pirana. Zbirni center v Dragonji bo do preklica obratoval od ponedeljka do petka med 6. in 14. uro ter ob sobotah od 8. do 12. ure.

Izvaja se vsakodnevna dostava nujnih življenjskih potrebščin pomoči potrebnim prebivalcem na celotnem območju piranske občine.

Telefonska številka 05 67 12 300 (Center za socialno delo Južna Primorska, enota Piran) je namenjena občanom, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja in se sami ne morejo oskrbovati preko pomoči sorodnikov, prijateljev, znancev ali spletnega naročanja in dostave pri trgovskih podjetjih. Za slednje bo organizirana preskrba z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili, ki ga izvaja območno združenje Rdečega križa Piran s svojimi prostovoljci. Center za socialno delo že sicer izvaja socialnovarstveno storitev Pomoč na domu, v okviru katere poleg ostalih nujnih storitev dostavlja tudi tople obroke in jih bo zagotavljal še naprej.

Zaprte so vse javne sanitarije, v času trajanja epidemije pa ne bodo razdeljevali niti vrečk za ločeno zbiranje odpadkov v poslovalnici na Savudrijski ulici 13.

Brezplačna so vsa javna parkirišča na območju občine in v garažni hiši Arze. V piranskem mestnem jedru bo od srede omogočeno brezplačno dvourno parkiranje za prostovoljce, obiskovalce in oskrbovalce starejših občanov. Zaposlenim v mestnem jedru, ki so prej uporabljali javni prevoz, je v času trajanja izrednih razmer omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjem parkirišču ob garažni hiši Arze in v sami garažni hiši s posebno dovolilnico. Za pridobitev dovolilnice sprejemajo vloge vsak delovnik med 8. in 15. uro na elektronski naslov info@okoljepiran.si ali preko telefonske številke 05 61 750 49.

Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane. V času uradnih ur občinske uprave občine Piran in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in občine Ankaran bodo dosegljivi izključno po telefonu 05 67 10 300 in elektronski pošti obcina.piran@piran.si. Navedeno velja tudi za poslovanje krajevnih skupnosti. Kontakti krajevnih skupnosti so navedeni na občinski spletni strani. V družbi Okolje Piran bodo do nadaljnjega v času uradnih ur poslovali izključno preko telefona (05 617 50 00 ali 080 88 15), elektronske (info@okoljepiran.si) in navadne pošte.

POSTOJNA

Občanom so informacije med 7. in 20. uro na voljo na telefonski številki 05 7280 700 in kriznistab.postojna@gmail.com. Ažurne informacije so tudi na spletni strani Občine Postojna in Facebook profilu občine.

Zdravstveni dom Postojna je za vse splošne posvete glede koronavirusa vzpostavil posebno telefonsko številko. Občani lahko pokličejo na 05 700 04 37, od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure. Telefonski številki 05 700 04 12 in 05 720 45 40 sta dostopni samo preko vikenda ali praznika.

Občinski štab Civilne zaščite Občine Postojna poziva društva oz. člane društev k organiziranim aktivnostim za izvajanje tistih opravil, ki jih je potrebno v tem času postoriti. Prostovoljec je lahko vsak, ki je star med 18 in 40 let, je zdrav, brez bolezenskih znakov in ima veljavni osebni dokument. Prijave zbirajo preko obrazca na naslovu https://forms.gle/crcEnbFV22qRJu9q7.

Za psihološko pomoč za odrasle ob trenutni situaciji je na telefonski številki 031 363 448 dosegljiva Polona Černigoj, psihologinja iz Centra za krepitev zdravja. Na voljo bo vsak dan med tednom, med 8. in 14. uro.

Pomoč so ponudili tudi v društvu Tvoj telefon, kjer so dosegljivi na telefonski številki 05 720 17 20 in na brezplačni številki 116 123.

Na javnih parkirnih površinah (modra cona) v lasti ali upravljanju Občine Postojna je do preklica dovoljeno časovno neomejeno parkiranje brez plačila parkirnine.

Občinski štab Civilne zaščite Občine Postojna poziva občane, da ne izvajajo kurjenja v naravnem okolju na območju občine.

RAVNE NA KOROŠKEM

Občina nudi nujno individualno varstvo otrok le za zdrave otroke staršev zaposlenih v zdravstvu, policiji, vojski, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, poštah, redarstvih, službah obveščanja, civilne zaščite in energetike. Starši naj se za potrebe varstva obrnejo na elektronski naslov civilnazascitaORK@gmail.com, informacije pa lahko dobijo tudi na telefonski številki CZ 031 380 615.

Humanitarne organizacije občine, Civilne zaščite in prostovoljci skrbijo za nemoteno dostavo hrane ranljivim skupinam. Za vse, ki nimajo možnosti, da bi jim kdo opravil nakupe, dostavil zdravila, opravil nujno storitev je na voljo telefonska številka za nujno oskrbo občanov v stiski 031 380 615 ali brezplačna 24 urna številka za nujno oskrbo občank in občanov 080 41 40.

Mestna tržnica je odprta vsako sredo, petek in soboto, od 8. do 13. ure. Možni ponudniki na tržnici lahko vse informacije dobijo na telefonski številki 040 745 464 ali na spletni strani občine.

Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija občanom občine Ravne na Koroškem nudi psihosocialno pomoč in informiranje preko telefona in elektronske pošte, od ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro, na telefonski številki 031 526 848 ali 02 87 50 630 ali na elektronski pošti: barbara.susnik@ozara.org

Delovanje občinske uprave: urejanje vseh zadev je možno elektronsko; na spletni strani www.ravne.si so na voljo obrazci (https://ravne.si/eVloge) in vsi elektronski naslovi uslužbencev (https://ravne.si/objave/230) oblikovani po sistemu ime.priimek@ravne.si in telefonsko številko 02 82 16 000 ali 051 334 817 (med 9. in 11. uro).

Prostovoljci so dobrodošli na telefonski številki poveljnika civilne zaščite: 031 300 012.

Začasno so zaprte vse javne ustanove. Izjemi sta lekarna in zdravstveni dom, kjer veljajo posebna navodila.

SEMIČ

Občani v izolaciji ali karanteni, ki nimajo svojcev, sosedov ali drugih oseb, ki bi jim lahko priskočili na pomoč, lahko sporočijo potrebo po dostavi hrane, zdravil in drugih nujnih pripomočkov na telefonsko številko Civilne zaščite Občine Semič 040 349 660.

Center za socialno delo Črnomelj za pomoč na domu deluje nemoteno. Vsi, ki potrebujejo kakršno koli pomoč centra, lahko pokličejo na telefonsko številko 07 306 23 60 vsak delovnik, med 8. in 14. uro.

Do nadaljnjega so ustavljene storitve prostovoljnih prevozov Moj šofer.

Občinska uprava Občine Semič ima do preklica spremenjen način delovanja. Prostori Občine Semič so do nadaljnjega zaprti. V nujnih primerih je v delovnem času možen obisk samo s predhodno najavo na telefonsko številko 07 356 53 60. Zadeve lahko občani urejajo po telefonu na številki 07 356 53 60 ali po elektronski pošti obcina@semic.si, vse vloge so dostopne tudi na spletni strani občine na povezavi https://www.semic.si/evloge.

Do nadaljnjega sta zaprti pisarna Centra za socialno delo Črnomelj in pisarna Krajevnega urada Semič. V nujnih primerih lahko občani pokličejo na telefonski številki: Center za socialno delo Črnomelj 07 306 23 60 in Upravna enota Črnomelj 07 336 10 00.

ŠMARJE PRI JELŠAH

Zaradi zmanjšanja varnostnega tveganja v informacijskih sistemih ob pandemiji koronavirusa so po navodilih službe za podporo republiškega štaba civilne zaščite spremenili uradni elektronski naslov štaba Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah. Ta je cz@smarje.si, telefonska številka ostaja 041 441 227.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah zbira podatke o potrebah zasebnikov, podjetnikov in podjetij po zaščitni opremi (rokavice, maske) na območju šestih občin Obsotelja in Kozjanskega.

Štab Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah poziva prebivalce občine, naj množičnih nakupov osnovnih živil ne opravljajo v trgovinah v sosednjih občinah, temveč naj nujne nakupe opravijo v trgovinah na območju šmarske občine. Po nakupih naj se odpravi zgolj ena zdrava oseba iz gospodinjstva.

Uradu za delo v Šmarju pri Jelšah je do nadaljnjega zaprt. Zavod za zaposlovanje posluje samo na Območni službi Celje.

Upravna enota Šmarje pri Jelšah začasno zapira svoja vrata za vse stranke, tako na sedežu upravne enote kot tudi na vseh petih krajevnih uradih, ki poslujejo na sedežu občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec.

Za najnujnejše primere bodo ves poslovni čas dosegljivi na dežurnih telefonskih številkah: splošne zadeve na 03 817 17 63 in 051 651 190, zadeve s področja upravnih notranjih zadev in prometa na 03 817 17 32 in 051 648 689.

Vse nujne upravne naloge, za katere ni krajevnih pristojnosti, lahko stranke uredijo na Upravni enoti Celje.

Za oskrbo starejših z najnujnejšimi živili in zdravili lahko občani pokličejo na telefonsko številko 041 627 983.

TRBOVLJE

Prilagojeno je poslovanje s strankami na občini in upravni enoti. V času uradnih ur se vse nujne zadeve urejajo po telefonu oziroma preko e-pošte, kontakti zaposlenih so objavljeni na spletni strani občine. Plačevanje taks se bo lahko uredilo preko položnic. Na Rudarski cesti, pred bolnico in zdravstvenim domom, je do nadaljnjega ustavljeno plačevanje parkirnine.

Zasavske lekarne Trbovlje bodo obratovale samo še glavne lekarne v Zagorju, Hrastniku in Trbovljah.

Do nadaljnjega so zaprti trboveljska tržnica, Mladinski center Trbovlje, Društvo prijateljev mladine Trbovlje.

Na OZ Rdečega križa Trbovlje se bo suha hrana iz skladišča enkrat tedensko še vedno razdeljevala, razdeljevanje viškov hrane v Menažki se do nadaljnjega ustavi. Zaprto je skladišče z oblačili. Viškov hrane ne bo razdeljevala tudi Župnijska Karitas, kot tudi ne bodo sprejemali in razdeljevali oblek.

Komunala Trbovlje je zaprta, komunikacija z občani do nadaljnjega poteka preko telefona 03 56 53 126 oz. 03 56 53 100 ali preko e-poštnega naslova javno.podjetje@komunala-trbovlje.si. Javne gospodarske službe svoje delo normalno opravljajo.

TRŽIČ

V Krajevni skupnosti Kovor nudijo pomoč starejšim in bolnim krajanom, zlasti tistim, ki nimajo družinskih članov, pri nakupih v živilskih trgovinah in lekarni. Pomoči potrebni lahko pokličejo na telefonsko številko 040 959 423.

Komunala Tržič v času epidemije ne bo izvajala brezplačnega kosovnega odvoza odpadkov in zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Svoje stranke - pravne osebe, ki trenutno zaradi razmer ne potrebujejo odvoza odpadkov, prosijo, da zabojnike umaknejo in na naslov info@komunala-trzic.si sporočijo začasno spremembo.

Štab Civilne zaščite Občine Tržič je skupaj z občinsko upravo pripravil potrdila za prostovoljce, ki nudijo pomoč pri oskrbi občanov. Seznam prostovoljcev je objavljen na spletni strani https://www.mojaobcina.si/trzic/.

Poslovalnice Gorenjske banke v Bistrici pri Tržiču so zaprte.

Krajani KS Ravne se za pomoč lahko obrnejo na telefonsko številko 041 825 405 ali pišejo na ks.ravne@gmail.com.

Tržnica normalno obratuje.

Odgovorna oseba na Občini Tržič za pomoč pri oskrbi občank in občanov je Dušan Bodlaj. Je v stalnem kontaktu s predsedniki krajevnih skupnosti in drugimi prostovoljci glede novih potreb po oskrbi. Dosegljiv je preko elektronske pošte dusan.bodlaj@trzic.si, lahko pa se krajani obrnejo tudi na svoje predsednike krajevnih skupnosti, ki bodo potrebe sporočili naprej.

V tržiškem podjetju Kvibo nudijo oskrbo z živili, ki jih dostavijo na dom, naroči pa jih lahko vsaka fizična oseba. Dostava je opravljena v čim krajšem času in s čim manj stika, vozniki pa so opremljeni z zaščitnimi maskami in rokavicami. Občani lahko naročilo oddajo med 7. in 18. uro na telefonsko številko 04 598 15 15, pošljejo naročilo preko elektronske pošte na naslov narocila@kvibo.si ali pa preko spletne trgovine http://kvibo.si/trgovina/. Plačilo je možno z gotovino ali po predračunu.

V Krajevni skupnosti Sebenje je organizirana pomoč pri dostavi živil in zdravil krajanom, ki to storitev potrebujejo. Vsa naročila osnovnih živil, ki bodo zbrana do 13. ure, bodo istega dne v popoldanskih urah od ponedeljka do sobote dostavljena na dom. Iz lekarne bo dostava zdravil ob sredah. Krajani KS Sebenje za naročila pokličejo telefonsko številko 030 636 218 (Jan).

Kemična čistilnica Polonca ponuja brezplačno pranje perila za najbolj ranljive. Dosegljivi so na številki 040 567 636. Perilo tudi odpeljejo in pripeljejo nazaj.

Nujno varstvo na domu je organizirano prek e-vstopne točke v koordinaciji Vrtca Tržič.

Za nudenje psihosocialne pomoči je v delovnem času CSD Gorenjska, enota Tržič aktivirana telefonska številka 041 396 191. Občani, ki so zaradi trenutnih razmer v stiski, lahko pokličejo še na Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj), zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116-123 (24 ur na dan, vsak dan; klic je brezplačen) ter TOM telefon za otroke in mladostnike 116-111 (vsak dan med 12. in 20. uro, klic je brezplačen).

Začasno je zaprt zbirni center v Kovorju, Komunalno podjetje Tržič pa občane naproša, da pred vhodom v center ne odlagajo odpadkov.

Komuniciranje med občani in občinsko upravo Tržič je do preklica omejeno na navadno pošto (Trg svobode 18, Tržič), elektronsko pošto (obcina@trzic.si) ali po telefonu (04 597 15 10). Vstop občanom je v stavbo občine do nadaljnjega onemogočen.

Občina Tržič ima posebno linijo za informiranje občanov: 04 597 15 10 (tajništvo Občine Tržič), za informacije so dosegljivi v času uradnih ur, kontakt je možen tudi preko elektronske pošte obcina@trzic.si.

Za oskrbovanje prebivalcev na domu, za nujne primere, zaenkrat skrbita Dom Petra Uzarja Tržič in CSD Tržič. V primeru, da ljudje sami ne bodo mogli do osnovnih življenjskih potrebščin ali zdravil, naj potrebe javijo na zgoraj omenjeno telefonsko številko ali elektronski naslov.

VODICE

Prodaja na tržnem prostoru je omejena na prodajo živil, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji. Lokalni ponudniki, ki svoje pridelke prodajajo tudi na tržnici, bodo prodajo do nadaljnjega izvajali izključno na svojih domovih.

Pogrebi se do preklica izvajajo le v najožjem družinskem krogu. Javno podjetje Komunala Vodice je na pokopališču izvedlo začasno zaprtje avtomata za sveče in podalo navodila za uporabo mrliške vežice.

Vzpostavljen je sistem za povezovanje prostovoljcev s starši oziroma skrbniki, ki nujno potrebujejo individualno varstvo otrok na njihovem domu. Do tovrstnega varstva so upravičeni zgolj starši oziroma skrbniki predšolskih otrok in učencev od 1. do 5. razreda, ki opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmera. Priložiti morajo podpisano dokazilo za oba starša s strani delodajalca. Prostovoljci in prosilci se lahko obrnejo na člana štaba Civilne zaščite Štefana Kunstlja, na telefonsko številko 041 384 197 ali elektronski naslov skunst55@gmail.com.

V kolikor bi starejši in oboleli potrebovali dodatno pomoč v obliki storitev in zagotovila zdravil in prehrane, katere jim ne morejo zagotoviti svojci, sosedi ali prijatelji, naj to sporočijo članu štaba civilne zaščite Štefanu Kunstlju (041 384 197) ali elektronski naslov skunst55@gmail.com.

Storitev pomoči na domu, ki jo na območju občine Vodice izvaja Comett oskrba, poteka nemoteno. Oskrbovanci lahko dodatne informacije prejmejo na telefonski 031 740 466 ali elektronskem naslovu oskrba@comett.si.

Kuhinja OŠ Vodice obratuje nemoteno. Občina Vodice bo v sodelovanju z osnovno šolo in Javnim podjetjem Komunala Vodice starejšim občanom in drugim upravičencem še naprej zagotavljala dostavo toplega obroka na njihov dom.

Župnijska karitas Vodice ob upoštevanju dodatnih higienskih in drugih preventivnih ukrepov nemoteno izvaja vse svoje storitve. Starejši, oboleli in drugi pomoči potrebni občani se lahko za več informacij obrnejo na tajnico Župnijske karitas Vodice Marijo Banko, na telefonsko številko 041 443 506.

Za nujne obiske zdravnika na bolnikovem domu, v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, lahko občani pokličejo na telefonsko številko 01 522 84 08.

Občinska uprava Občine Vodice do preklica ne sprejema strank v svojih poslovnih prostorih. Strankam so v času uradnih ur na voljo izključno na telefonski številki 01 833 26 10 in preko elektronske pošte obcina@vodice.si. Stranke naprošajo, da se poslužujejo telefonske in elektronske komunikacije oz. vlog, dostopnih na spletni strani občine. Pošto lahko občani oddajo neposredno v nabiralnik pred sedežem občinske uprave občine (Škofjeloška cesta 7).

Javno podjetje Komunala Vodice do preklica ne sprejema strank v svojih poslovnih prostorih. Za vse informacije so na voljo v času uradnih ur na telefonski številki 01 833 25 00 in preko elektronske pošte info@jpk-vodice.si.

Odvoz odpadkov na območju delovanja Javnega podjetja Voka Snaga je prilagojen. Uporabniki zabojnike, ki ne bodo izpraznjeni po predvidenem urniku, pustijo na prevzemnih mestih. Do preklica v javnem podjetju ne sprejemajo naročil in ne izvajajo odvoza kosovnih odpadkov. Do preklica so zaprti vsi zbirni centri za zbiranje odpadkov, tudi začasni Zbirni center Vodice. Zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov ter odpadne električne in elektronske opreme s premično zbiralnico, ki je bilo na različnih lokacijah od marca naprej predvideno po določenem urniku, je prestavljeno.

VIPAVA

Občinska uprava do preklica deluje brez uradnih ur za stranke. Uprava je dosegljiva na telefonski številki 05 36 43 410 ali na elektronski naslov obcina@vipava.si.

Do nadaljnjega so zaprti Zavod za turizem TRG Vipava, Cirius Vipava, vipavska enota VDC - Ajdovščina-Vipava in vsi domovi krajanov.

ŽIROVNICA

Za občane v finančni stiski in s tem povezanih težavah pri nabavi hrane osnovni paket živil zagotovi občina s pomočjo OZRK Jesenice - rdeči križ in jo tudi dostavi na dom. Na telefonski številki 04 58 09 110 prostovoljci vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure zbirajo podatke o potrebi po oskrbi. Potrebe po oskrbi je možno posredovati tudi na elektronski naslov obcina@zirovnica.si. Razvoz bodo prostovoljci opravljali od ponedeljka do petka, predvidoma med 11. in 15. uro. V nujnih primerih je izven časa delovanja klicnega centra na voljo telefonsko številka 041 603 131. Občani lahko pokličejo tudi na 031 662 982 ali 04 580 96 60.

Občina Žirovnica poziva prostovoljce, ki so pripravljeni nuditi varstvo na domu zdravim otrokom, da pošljejo kontaktne podatke. Prav tako za kontaktne podatke prosijo starše teh skupin, ki to res nujno in izjemoma potrebujejo. Povpraševanja in ponudbe naj pošljejo na elektronski naslov občine obcina@zirovnica.si.

tep/mva/mo/bst/apo/jes/td/ago/tep
© STA, 2020