Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Med prvimi ukrepi vlade za gospodarstvo vrsta davčnih sprememb

Ljubljana, 20. marca - DZ je danes ponoči sprejel prvi paket interventnih zakonov, ki jih je vlada pripravila za pomoč gospodarstvu, ki ga je prizadela epidemija novega koronavirusa. Kar nekaj jih sega na področje davkov, seznam objavljamo v nadaljevanju.

Predlaganje davčnih obračunov
Rok za oddajo letnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 se z 31. marca prestavi na 31. maj. Ker je ta dan nedelja, bo mogoče obračune oddati še 1. junija.

Priglasitev ugotavljanja (ali prenehanja ugotavljanja) davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
Zavezanec lahko v obeh omenjenih obračunih priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 najpozneje do 31. maja, ta rok pa se zaradi nedelje izteče 1. junija. Enako velja za obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Sprememba predhodne akontacije oz. akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb
V času trajanja interventnih ukrepov k zahtevi za spremembo akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb ne bo treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje pred vložitvijo vloge. Vlogi bo potrebno priložiti oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

Določitev nove zavarovalne osnove
Skrajni rok za določitev nove zavarovalne osnove se prestavlja na junij.

Odlog in obročno plačilo davkov
Zavezanec lahko zaprosi za odlog plačila davka za čas do dveh let ali za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa. V tem času obresti ne tečejo.

Letna odmera dohodnine
Skrajni rok za izdajo informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 se z 31. maja prestavi na 30. junij. Fizičnim osebam brez dejavnosti bo Finančna uprava RS izdala informativne izračune v enakih rokih kot pretekla leta. Če zavezanec izračuna ne prejme, mora napoved vložiti sam najpozneje do 31. avgusta.

Davčna izvršba
Politiko izvajanja davčne izvršbe v času epidemije virusa določi finančni minister, pristojen za finance. V tem času ne teče zastaranje pravice do izterjave davkov, če davčni organ ne začne ali ne nadaljuje že začete davčne izvršbe.

Odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih
Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, se bodo avtomatično odložili prispevki, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju. Te prispevke bodo morali poravnati najkasneje do 31. marca 2022. Pogoj je, da samozaposleni nima neporavnanih obveznosti.

Ukrep delnega povračila nadomestila plače in izpolnjevanje REK obrazca
Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Tek rokov za opravljanje procesnih dejanj zavezancev
Tek rokov za opravljanje procesnih dejanj strank (npr. pravna sredstva) ter za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti (plačilo davka po odločbi), se ne prekine. Zavezanec mora poravnati obveznosti v rokih iz izreka odločbe, pravna sredstva pa mora vložiti v rokih, kot izhaja iz pouka o pravnem sredstvu.

Navedeno velja za redne odmere. V primeru izvajanja postopkov naknadnega nadzora, ki niso nujni, pa praviloma veljajo pravila iz zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa, po katerem v času trajanja izrednih ukrepov procesni in materialni roki ne tečejo.

Vir: Finančna uprava RS

bg/jaz
© STA, 2020