Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Pregled ukrepov po občinah za preprečevanje širjenja koronavirusa

Ljubljana, 17. marca - Od polnoči velja prepoved opravljanja zračnih prevozov v Sloveniji. Prepoved velja le za potniški promet. Trgovci medtem večinoma prehajajo na skrajšan delovni čas, obeta se tudi omejitev števila sočasnih kupcev v trgovinah.

Odprte ostajajo prodajalne z živili in medicinskimi pripomočki, lekarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike.

V nadaljevanju objavljamo dodatne ukrepe po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi.

LJUBLJANA

Medicinsko osebje bo lahko v času, ko velja omejitev javnega prometa, v Parkirni hiši Meksiko in Parkirni hiši Šempeter parkiralo 80 odstotkov ceneje. Družba Boe, ki upravlja z garažnima hišama, jim bo izdelala kartice za popust. Ob tem so na družbi zapisali, da imajo blagajne trenutno zaprte in je plačevanje možno samo na plačilnih avtomatih.

V Mestni občini Ljubljana bodo otrokom iz socialno šibkih družin in starostnikom, ki naj ne bi zapuščali svojih stanovanj, organizirali dostavo hrane na dom. Hrano bodo dnevno razvažali prostovoljci, vozniki Ljubljanskega javnega potniškega prometa. Za šolske in vrtčevske otroke se potrebe javijo na osnovne šole ali vrtce, ki jih obiskujejo. Starostniki, ki potrebujejo dostavo živil in zdravil na dom, naj pokličejo Rdeči križ Slovenije (OE Ljubljana) na telefonsko število 040 788 698, vsak dan med 8. in 16. uro.

Del tržnice na prostem, kjer se prodajajo živila, in pokrita tržnica, bosta odprta, vendar s spremenjenim delovnim časom. Od danes naprej bodo tržnice odprte od ponedeljka do sobote, od 6. do 14. ure. Prodajalci bodo oproščeni plačila najemnine za mesec marec.

Najemniki prostorov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, bodo oproščeni plačila najemnine za obdobje od 15. do najmanj 31. marca 2020.

Vsa parkirišča v lasti Mestne občine Ljubljana so brezplačna. To velja za vsa parkirišča (z zapornicami) in parkirna mesta, za katera parkirnino plačujemo na parkomatih, razen za garažne hiše. Brezplačna so tudi parkirišča Slovenskih železnic na Masarykovi, Vilharjevi in Tivolski cesti.

Odvoz odpadkov na območju JP Voka Snaga je prilagojen novim razmeram. Uporabnike prosijo, da zabojnike, ki ne bodo izpraznjeni po predvidenem urniku, pustijo na prevzemnih mestih. Izpraznili jih bodo takoj, ko bo to mogoče. Do preklica ne sprejemajo naročil in ne izvajajo odvoza kosovnih odpadkov. Do nadaljnjega bodo zaprti vsi zbirni centri za zbiranje odpadkov. Vse javne sanitarije na območju Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju omenjenega podjetja, so do preklica zaprte. Zagotovljeno je neprekinjeno delovanje vseh komunalnih čistilnih naprav in črpališč.

Do nadaljnjega sta zaprta ZOO Ljubljana in Ljubljanski grad. Prav tako ne obratuje tirna vzpenjača.

Zavetišče za živali Ljubljana do nadaljnjega posluje v omejenem obsegu. Za nujne zadeve so dosegljivi na telefonsko številko 01 256 02 79.

Izvajanje nalog na upravni enoti je omejeno na najbolj nujne zadeve. Za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma preko elektronskega sporočila ali preko navadne pošte. Stranke se sprejema samo za najnujnejše primere, iz razlogov, ki so življenjskega pomena, o stopnji nujnosti upravne naloge bo odločila pooblaščena dežurna oseba. Oddelek za javni red, promet in matične zadeve je dosegljiv na telefonski številki 01 306 30 02, oddelek za tujce pa na 01 306 32 60.

na Krajevnem uradu Velike Lašče, Krajevnem uradu Dol pri Ljubljani, Krajevnem uradu Škofljica, Krajevnem uradu Ig, Krajevnem uradu Dobrova, Krajevnem uradu Medvode in Krajevnem uradu Notranje Gorice ni uradnih ur.

MARIBOR

Tržnice v Mariboru bodo do nadaljnjega ostale odprte z omejenim delovnim časom; osrednja tržnica na Vodnikovem trgu in mesni paviljon bosta odprta v sredo, petek in soboto med 7. in 13. uro, tržnica Tabor bo odprta v sredo, petek in soboto med 7. in 13. uro, tržnici Pobrežje in Tezno pa bosta odprti v sredo, petek in soboto med 7. in 12. uro. Izjemi sta le tržnica integrirane pridelave sadja in zelenjave na Trgu svobode in Mala tržnica na Kidričevem trgu, ki sta do nadaljnjega zaprti. Na Mali tržnici obratujeta le samopostrežna trgovina in mesarija.

Zaprta sta oba zbirna centra v Mariboru. Enak ukrep velja tudi za vse zbirne centre v primestnih občinah, v katerih izvajajo javno službo ravnanja z odpadki. Odvoz iz gospodinjstev bo potekal po rednem koledarju odvozov.

Energetika Maribor in Surovina sta našli začasno rešitev in Surovina znova prevzema odpadno blato iz CČN. Zato odpadnega blata do nadaljnjega ne bodo več skladiščili na začasni deponiji v Dogošah, blato, ki je tam bilo že skladiščeno, pa bo v sredo odstranjeno.

Do nadaljnjega ostajajo zaprte vse lokacije javnih sanitarij v Mestni občini Maribor, za obiskovalce pa je vrata zaprl tudi Akvarij-terarij in mariborsko Zavetišče za živali.

Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu, do največ deset ljudi.

KRANJ

Mestna občina Kranj je uvedla posebno telefonsko številko, kamor se lahko občani v nujnih primerih obrnejo po pomoč. Koordinatorji bodo, kolikor bo mogoče, pomagali povezati iskalce pomoči in izvajalce, ki jo bodo lahko nudili. Občani bodo od torka lahko vsak dan med 8. in 13. uro poklicali na telefonsko številko 080 18 85 in sporočili svoje potrebe. Upravičeni nujni primeri so starši, ki opravljajo delo, pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah, osebe v samoizolaciji, prepuščene same sebi ter starejši občani, ki potrebujejo pomoč pri dostavi nujnih živil ali zdravil. Na to številko se lahko oglasijo tudi morebitni prostovoljci. Na navedeno kontaktno številko naj se oglasijo tudi prostovoljci, ki so pri tem pripravljeni pomagati.

Ob tem občina občane poziva, naj pomoč poskušajo poiskati najprej pri svojih sorodnikih, prijateljih ali sosedih, sicer pa pokličejo na navedeno telefonsko številko in bodo koordinatorji občine poskušali najti čim bolj optimalno rešitev.

Zaprta so vsa ograjena otroška in športna igrišča, tudi tista ob osnovnih šolah ter tržnica, parkiranje v mestu je brezplačno.

Do nadaljnjega so zaprte javne sanitarije v središču mesta.

Komunala Kranj je do preklica zaprla zbirne centre Tenetiše, Zarica, Remont (Jezersko), Naklo in Šenčur. Ukinjeno je tudi naročanje in odvoz kosovnih odpadkov za vse uporabnike.

CELJE

Mestna občina Celje je vzpostavila stično točko vseh prostovoljcev pri Civilni zaščiti Celje. Tako prostovoljci, ki so pripravljeni pomagati, kot občanke in občani, ki potrebujejo pomoč pri opravkih, lahko pokličejo po telefonu 03 491 09 20.

Starši, ki potrebujejo varstvo za svoje predšolske otroke, naj to sporočijo na elektronski naslov ravnateljice Vrtca Tončke Čečeve: ravnateljica.vtc@siol.com ali po telefonu 041 612 473.
Starši osnovnošolskih otrok, ki potrebujejo varstvo, naj to sporočijo ravnatelju III. osnovne šole Celje: aleksander.verhovsek@3os-celje.si ali 031 343 057.

Izvajanje nalog na Upravni enoti Celje je omejeno na najbolj nujne zadeve. Za obisk upravne enote se mora stranka predhodno naročiti po telefonu oziroma po elektronsko preko sporočil na e-naslov upravne enote (ue.celje@gov.si) ali preko navadne pošte. Vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti. Sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se do preklica ne izvaja. Za dodatne informacije sta na voljo telefonska številka 03 42 65 300 in elektronski naslov: ue.celje@gov.si

Mestna občina Celje je zaprla mestno blagajno in glavno pisarno. Prav tako ne bo uradnih ur v občinski upravi Mestne občine Celje. Občinska uprava bo še naprej dosegljiva po telefonu in elektronski pošti.

Igrišča so zaprta, kjer je to mogoče, na vidna mesta so nameščena pisna opozorila, da naj se otroci in starši ne zadržujejo na igriščih.

KOPER

Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru Kopra, katerih veljavnost je potekla v teh dneh, bodo kljub temu imeli možnost parkiranja vozil, veljavnost dovolilnice pa bodo podaljšali, ko se razmere umirijo. Nemoteno parkiranje na parkiriščih, ki so temu namenjena, Mestna občina Koper omogoča vsem stanovalcem mestnega jedra, imetnikom posebnih dovolilnic, tudi tistim, ki jim je veljavnost v tem času potekla. Pogoji za parkiranje ostajajo enaki, dovolilnica naj bo nameščena na vidnem mestu.

Mestna občina Koper bo določenim aktualnim razpisom oziroma javnim objavam, ki se iztečejo do 3. aprila 2020, rok za prijavo podaljšala do 24. aprila 2020. Prestavljena je tudi javna dražba nepremičnin.

Vzpostavlja se občinska baza prostovoljcev. Zainteresirani se lahko prijavijo prek obrazca, ki je dostopen na povezavi https://www.1ka.si/a/260201. Če bo prišlo do potrebe po dodatni pomoči, bo koprska občina prostovoljce tudi aktivirala. Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na prostovoljec@koper.si.

Mestna občina Koper bo v sodelovanju z Obalnim domom upokojencev nudila pomoč pri dostavi zdravil, hrane in higienskih potrebščin starostnikom in invalidom v občini, ki to pomoč potrebujejo. Od ponedeljka bodo lahko vsak delovnik med 7. in 18. uro poklicali na telefonsko številko Gerontološkega centra Obalnega doma upokojencev Koper: 05 663 45 85.

Zaprte so javne sanitarije v mestnem jedru.

Omeji se poslovanje občinskih uprav, krajevnih skupnosti ter javnih podjetij Marjetica Koper, Komunala Izola, Okolje Piran in Rižanski vodovod Koper ter Javnega stanovanjskega sklada Koper. Do preklica ukrepa so uradne ure teh ustanov za osebni sprejem strank odpovedane. V času uradnih ur so v Mestni občini Koper dosegljivi na telefonski številki 05 66 46 100 (centrala) oziroma na drugih številkah posameznih uradov (https://www.koper.si/sl/kontakti-2/), poslujejo pa tudi po pošti in elektronski pošti obcina@koper.si. Številka občinskega inšpektorata MOK je 041 627 286, brezplačna številka pa 080 44 49.

V Zavetišču za živali je prepovedan vstop nezaposlenim. Začasno se v zavetišču ukinejo uradne ure, živali se do nadaljnjega ne oddaja.

NOVO MESTO

Načrtovan začetek nove sezone izposoje koles GoNm je začasno prestavljen.

Za informacije in zagotavljanje nujnih potreb najranljivejših skupin prebivalstva (predvsem starejših) je uvedena dežurna telefonska številka 07 39 39 289. Na voljo je vsak dan med 7. in 20. uro.

Parkiranje na javnih parkiriščih v Mestni občini Novo mesto je brezplačno. Ukrep ne velja za parkirno hišo Novi trg.

Do nadaljnjega je zaprta občinska stavba. Zadeve lahko meščani urejajo preko spletne pošte mestna.obcina@novomesto.si ali navadne pošte na naslovu Seidlova cesta 1. Za informacije in nujne zadeve so na voljo na telefonski številki 07 39 39 202 v ponedeljek in torek od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v četrtek in petek od 8. do 14. ure.

Rudi Prostofer je začasno prekinil izvedbo prevozov.

VELENJE

Urejanje zadev z Upravo Mestne občine Velenje je možno preko telefona (03 896 16 00) in elektronske pošte (info@velenje.si). Telefonske številke vseh uslužbencev so objavljene na občinski spletni strani https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/uprava-mov, stacionarne številke so prevezane na mobilne številke uslužbencev. Elektronski naslov posameznega javnega uslužbenca je ime.priimek@velenje.si.

Prostovoljci Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje zagotavljajo varstvo za vrtčevske in osnovnošolske otroke do 5. razreda, zato pozivajo prostovoljce, da se prijavijo na mzpm.velenje@vilarozle.si ali pokličejo Bojano Špegel iz MZPM Velenje (031 682 657). Nujno varstvo bodo zagotavljali le za zdrave otroke staršev zaposlenih v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurne v šolah in vrtcih, redarstvih, službah civilne zaščite in energetike. Varstvo bo zagotovljeno od 7. do 16.30. Za nadaljnje dni naj se starši o možnosti varstva dogovorijo na telefonski številki 03/897-75-40 (od 7. do 16. ure).

Člani prostovoljne skupine Udarnik MC Velenje zagotavljajo oskrbo s hrano in zdravili za starejše. Storitve so brezplačne in se izvajajo za starostnike, ki nimajo možnosti, da bi jim svojci opravili nakupe osnovnih stvari. Od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro sprejemajo naročila na telefonski številki 03/898-19-22.

Javna kuhinja bo nemoteno obratovala in bo zagotavljala topel obrok za vse upravičence. Prav tako so v sklopu javne kuhinje organizirali pripravo in dostavo toplih obrokov za ranljivejše posameznike. Posamezniki si lahko topel obrok naročijo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na telefonsko številko 03 898 19 22 - Udarnik MC Velenje.

Tržnica v središču mesta bo do preklica zaprta. Na spletni strani www.velenje.si bodo s sredo začeli objavljati zainteresirane ponudnike sadja in zelenjave iz okoliških kmetij, ki bodo poskrbeli za dostavo oziroma osebni prevzem blaga.

Do preklica je omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjih parkiriščih v modrih conah in v garažnih hišah, razen v garažni hiši Gorica, kjer velja obstoječa ureditev parkiranja.

Izvajanje vseh dejavnosti podjetja poteka nemoteno. Za vse uporabnike so dosegljivi preko dežurnih številk, ki so objavljene na spletni strani www.kp-velenje.si, brezplačne številke 080 80 34 in elektronske pošte (kpv@kp-velenje.si).

Zaprte so javne sanitarije in mestna tržnica, ukinjene so uradne ure Mestne občine Velenje in sprejem strank. Urejanje zadev z občinsko upravo je možno le preko telefona 03 8961 600 in elektronske pošte info@velenje.si. Vloge za izredno denarno pomoč in javno kuhinjo bodo urejali na najhitrejši možni način.

Kamerat do nadaljnjega ne bo izvajal prevozov, bodo pa v tem obdobju na območju Mestne občine Velenje namesto starostnikov po nujne stvari (manjše vrednosti) v trgovino ali lekarno odšli člani prostovoljne skupine Udarnik MC Velenje. Storitve so na voljo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Dosegljivi so na telefonski številki 03 898 19 22 (pisarna Mladinskega centra Velenje).

Upravna stavba PUP-Saubermacher je do nadaljnjega zaprta. Stranke naprošajo, da osebno opravijo le najnujnejše storitve, pred osebnim obiskom pa poskušajo rešitev poiskati po telefonu na številkah 03 896 87 11, 03 896 87 18 ali 051 244 521 oziroma pišejo na elektronski naslov podjetje@pup-saubermacher.si.

Do nadaljnjega bodo zaprti zbirni centri in zbirna mesta v Velenju, Šoštanju, Šmartnem ob Paki in Podhomu, Gornji Grad.

Vsi javni zavodi so odpovedali vse dogodke do konca aprila.

Javna kuhinja nemoteno obratuje.

NOVA GORICA

Za prijavo potrebe po oskrbi z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili za osebe, ki zaradi okužbe ne bodo smele zapustiti stanovanja in se same ne bodo mogle oskrbovati preko pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih, je na voljo telefonska številka 05 335 01 07. Namenjena je tudi starejšim osebam, ki nimajo druge možnosti oskrbe. Za tovrstno pomoč bo mogoče zaprositi vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 8. in 15. uro. Klicni center mestna občina organizira skupaj z Občino Brda, zato bodo nanjo lahko klicali občani obeh občin.

Poveljnik Štaba CZ Mestne občine Nova Gorica Andrej Biaggio je izdal odredbo, s katero se odreja umik vseh ljudi s športnih in otroških igrišč ter fitnes naprav na javnih površinah na območju Mestne občine Nova Gorica. Ta odredba je stopila v veljavo takoj in velja do preklica.

Do preklica so vsa parkirišča v lasti Mestne občine Nova Gorica brezplačna. To velja za vsa parkirišča in parkirna mesta, za katera parkirnino plačujemo na parkomatih.

Poslovanje občinske uprave Mestne občine Nova Gorica bo odslej omejeno na najbolj nujne zadeve. Do preklica so uradne ure za sprejem strank so odpovedane, dosegljivi so preko telefona v času uradnih ur ali elektronske pošte in pošte. Vloge strank sprejemajo po pošti, elektronski pošti ter v avli občinske stavbe, za morebitne nujne sprejeme strank se je potrebno predhodno naročiti po telefonu.

TIC Nova Gorica bo do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Turistične informacije bodo nudili vsak delavnik od 8. do 16. ure na telefonski številki 05 330 46 00 in na elektronskem naslovu tzticng@siol.net.

PTUJ

Prepovedana so vsa javna zbiranja in druženja na javnih površinah, pri čemer izpostavljajo igrišča in igrala.

Občanom, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami, sta za pomoč v času uradnih ur občinske uprave na voljo številka 02 748 29 99 in elektronska pošta obcina.ptuj@ptuj.si.

Do 29. marca so zaprti Dnevni center za otroke in mladostnike, Mostovi in Kapljica - pomoč žrtvam nasilja. Za nujne primere bodo dosegljivi preko telefona in elektronske pošte.

Projekt Donirana hrana deluje nemoteno, s spremenjenim protokolom prevzema prehranskih paketov.

Občinska uprava Mestne občine Ptuj bo do preklica zaprta za stranke. Dosegljivi so preko telefona 02 748 29 99, elektronskih medijev (obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si) in pošte. Vloge lahko občani odložijo tudi v nabiralnik nameščen ob vhodu v sprejemno pisarno Mestne občine Ptuj.

Uprava Javnih služb Ptuj, Ulica heroja Lacka 3, je zaprta za stranke, za stranke so zaprti tudi Mestna blagajna, Zbirni center Cero Gajke in Center ponovne rabe na lokaciji Cero Gajk. Šoferko ne izvaja voženj, sistem izposoje koles Pecikl ne deluje.

Pogrebna slovesnost se izvaja zunaj in v najožjem družinskem krogu.

Turistično informacijski center Ptuj je do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Za stranke so na voljo v dosedanjem rednem odpiralnem času (od ponedeljka do sobote od 9. do 17. ure in v nedeljo od 10. do 16. ure) preko elektronske pošte: info@ptuj.info in telefonske številke 02 779 60 11.

MURSKA SOBOTA

Do nadaljnjega ni uradnih ur na Mestni občini Murska Sobota. V tem času naprošajo stranke, da z mestno občino komunicirajo preko telefona 02 525 16 77, elektronske pošte (mestna.obcina@murska-sobota.si) ali po pošti (Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2). Prav tako sta zaprta blagajna in vložišče Mestne občine Murska Sobota. Vse vloge se sprejemajo in pošiljajo po pošti ali preko elektronske pošte.

SLOVENJ GRADEC

Zaradi zagotavljanja čistega ozračja se na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec obdelovalcem kmetijskih površin in ostalim občanom prepoveduje polivanje gnojevke ali drugo gnojenje zemljišč, povzročanje smradu ali izpustov ter kurjenje na prostem.

Na Mestni občini Slovenj Gradec bodo omogočili vnos podatkov za prostovoljce in starše (prosilce) za predšolske otroke in učence do 5. razreda, ki nujno potrebujejo varstvo, preko spleta na spletnem naslovu: krizni@slovenjgradec.si.

AJDOVŠČINA

Občinska uprava do preklica deluje brez uradnih ur za stranke. Dosegljivi so na telefonski številki 05 36 59 110 ali na elektronskem naslovu obcina@ajdovscina.si. Prav tako brez uradnih ur posluje tudi upravna enota, ki je za stranke dosegljiva na telefonski številki 05 36 43 200.

ANKARAN

Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane. V času uradih ur so na Občini Ankaran dosegljivi na telefonski številki 05 66 53 000 (sprejemna pisarna občinske uprave), 05 66 53 080 (številka medobčinskega inšpektorata) in 080 10 55 (dežurna številka medobčinskega redarstva), poslujejo pa tudi po pošti in elektronski pošti info@obcina-ankaran.si.

BLED

V blejski občini sta za stranke zaprti občina in redarstvo. Občane pozivajo, da vse stvari urejajo po telefonu, elektronski pošti ali navadni pošti.

Do nadaljnjega so zaprti informacijski centri TNP, informacijski center TD Bled na promenadi, upravna stavba Infrastrukture, javna stranišča, Blejski grad. Odpovedane so vse prireditve in dogodki.

BOHINJ

Omejen je dostop do Občinske uprave, kjer so za nujne zadeve uvedli zvonec in dostop do sprejemne pisarne. V mesecu marcu ne bodo izdajali opominov za neplačane račune komunalnih storitev, ki so v pristojnosti Občine Bohinj in jih je sicer bilo možno plačati v sprejemni pisarni. Občane pozivajo, da vse nenujne zadeve odložijo oziroma uredijo preko telefona 04 577 01 00, pošte ali elektronske komunikacije obcina@bohinj.si.

Omejen je dostop do Režijskega obrata, kjer zapirajo sortirni center in prostore uprave ter ukinjajo odvoze kosovnih odpadkov.

Odpovedani so vsi dogodki v organizaciji Javnega zavoda Triglavski narodni park in zaprta vsa informacijska središča Triglavskega narodnega parka.

BOVEC

Do nadaljnjega je Občina Bovec za stranke dosegljiva samo na telefonski številki 05 384 19 01 in po elektronski pošti: obcina.info@bovec.si, sprejemna pisarna, ter vse druge pisarne, bodo za stranke do nadaljnjega zaprte. Delo v občinski upravi sicer poteka nemoteno.

BREŽICE

Občina Brežice je vzpostavila posebno telefonsko številko 051 201 010, namenjeno starejšim v stiski, ki potrebujejo nujno pomoč v času preventivnih ukrepov proti širjenju virusa.

DOMŽALE

Do preklica so zaprti tržnica, park Arboretum Volčji Potok, otroška igrišča in javne sanitarije.

ILIRSKA BISTRICA

Informiranje javnosti poteka preko socialnega omrežja Facebook (Štab Civilne zaščite Občine Ilirska Bistrica) in spletne strani Občine Ilirska Bistrica. Na teh dveh mestih so objavljeni uradni in zanesljivi podatki o aktualnem dogajanju v ilirskobistriški občini.

Zaradi zagotavljanja operativnega delovanja gasilskih enot je prepovedana uporaba odprtega ognja v naravnem okolju na območju bistriške občine.

IZOLA

Komunala Izola je zaprla zbirni center, okrepila pogrebno službo in ukinila plačevanje parkiranja na večini javnih plačljivih parkirišč v Izoli. Od prejšnjega tedna pa ostajata zaprti obe enoti Centra uporabnih predmetov.

Zaprta so bila otroška igrišča in javne sanitarije v upravljanju Komunale Izola.

Prek telefona so za stranke dosegljivi od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro (05 66 34 950), za nujne primere pa je med 15. in 7. uro dosegljiva splošna dežurna služba (05 909 13 04).

Za vse občane, ki ne zmorejo sami do lekarne ali do drugih ustanov in gre za nujno zadevo, bo na voljo storitev dostave artiklov na dom. Za ta namen bo občina Izola razširila aktivnosti Prostsoferja. Koordinator aktivnosti bo Srečko Langeršek, dosegljiv med 8. in 15. uro na telefonski številki 051 602 392.

Občinski redarji že izvajajo poseben nadzor glede upoštevanja uredbe o zaprtju lokalov in drugih obratov, otroških igrišč in trgovin, nadzor pa bo potekal tudi v prihodnjih dneh.

Do nadaljnjega je brezplačno parkiranje na parkirišču Argo, na parkirišču pri Ladjedelnici, na parkirišču na Tomažičevi ulici in na občinskih parkiriščih v okolici zdravstvenega doma.

Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane. V času uradnih ur bodo na Občini Izola dosegljivi na telefonski številki 05 66 00 107 (kabinet župana), 66 00 100 (centrala), 66 00 350 (številka občinskega inšpektorata) 051 442 330 (dežurna številka občinskega redarstva). Omejitev za stranke velja tudi na krajevnih skupnostih, kjer so do nadaljnjega ravno tako dosegljivi samo po telefonu. Vloge ali drugo dokumentacijo naj občani oddajo v poštni nabiralnik na pročelju občinske stavbe na Sončnem nabrežju 8.

JESENICE

Zaprta so vsa otroška in šolska igrišča v občini. Občane ob tem pozivajo, naj upoštevajo odredbo in naj se ne zbirajo na javnih prostorih. Zaprt je tudi Spominski park Jesenice.

Do vključno 27. marca so ukinjene uradne ure in zaprti prostori Občine Jesenice ter posameznih krajevnih skupnosti, TIC Jesenice ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Za nujne zadeve so zaposleni dosegljivi preko telefona, elektronske ali navadne pošte. Zaprti so tudi prostori jeseniških javnih zavodov ter Tržnica Jesenice.

Aktiviral se je Občinski štab civilne zaščite občine Jesenice in bo tudi v prihodnjih dneh v stalni pripravljenosti. V sodelovanju s humanitarnimi društvi in drugimi organizacijami bo občanom, ki zaradi ogroženosti s koronavirusom potrebujejo pomoč pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin, zagotavljal nujno oskrbo. Dosegljivi so na telefonski številki 031 300 292 in na spletnem naslovu korona@virus.jesenice.si.

KAMNIK

Občinski štab Civilne zaščite je skupaj s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik, občanom zagotovil psihosocialno pomoč. Izvaja jo Center za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik po telefonu. Občani lahko pokličejo v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, in sicer na telefonsko številko 01 830 32 80 ali pišejo na elektronski naslov: gpcsd.kamni@gov.si.

Občina posluje za nujne zadeve le preko telefonov zaposlenih in elektronske pošte obcina@kamnik.si, v zelo izjemnih primerih pa po predhodni najavi.

Šutna je odprta za promet zaradi možnosti čim bližjega dostopa do mestne lekarne na Šutni. Parkirišča v lasti občine so do nadaljnjega brezplačna.

Na voljo je telefonska številka 051 374 207 za dostavo nujnih življenjskih potrebščin starejšim občankam in občanom, ki živijo sami, obenem pa lahko na telefon pokličejo tudi tisti, ki so oboleli in nimajo nikogar (sosedov, prijateljev,...), ki bi jim priskrbel nujne življenjske potrebščine (hrana, zdravila in podobno). Na to številko se lahko tudi javijo tudi tisti, ki bi bili pripravljeni pomagati po svojih močeh.

Zaprta so otroška igrišča v upravljanju Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Občina odpoveduje vse prireditve ob občinskem prazniku.

KOČEVJE

Občina Kočevje je vzpostavila interventno oskrbo starejših in rizičnih skupin prebivalcev. Na telefonski številki 070 183 048 lahko naročijo dostavo nujnih življenjskih potrebščin. Telefonska številka bo odprta od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro.

Štab Civilne zaščite Občine Kočevje poziva k pomoči občanom in zbira mrežo prostovoljcev, v kolikor se bodo potrebe v prihodnjih dneh zaradi hitre rasti okužb povečale. Prijavijo se lahko na kocevje@gmail.com ali pokličejo na 031 631 950.

Prepovedana je uporaba javnih otroških igrišč ter zadrževanje, zbiranje in uporaba vseh javnih športnih in drugih objektov ter površin v lasti občine.

Zaposleni v Kulturnem centru Kočevje delo opravljajo od doma. Za vprašanja so na voljo preko e-pošte (info@kck.si) ali telefonske številke 031 466 566.

KRŠKO

Za vse starejše občane v stiski, ki v času ukrepov proti širjenju koronavirusa potrebujejo pomoč za dostavo hrane, zdravil in ostalih nujnih potrebščin, pa nimajo nikogar od svojcev ali znancev, ki bi jim lahko pomagal, je občina vzpostavila posebno telefonsko številko 041 730 192.

LENART

Ukinjene so uradne ure oziroma poslovanje za stranke v vseh prostorih občine.

Skupaj z občinskim štabom Civilne zaščite nudijo pomoč starejšim in obolelim, ki nimajo možnosti zagotovitve oskrbe s hrano, zdravili in drugimi nujnimi zadevami.

Tudi v tamkajšnjem socialno varstvenem zavodu Hrastovec so sprejeli potrebne ukrepe za zmanjšanje širjenja bolezni. Obiske so preventivno prepovedali že nekaj dni pred navodilom ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, o vseh ukrepih pa sproti obveščajo svojce in stanovalce.

PIRAN

V sredo bodo za Rdeči križ začeli izvajati vsakodnevno dostavo nujnih življenjskih potrebščin pomoči potrebnim prebivalcem na celotnem območju občine Piran.

Telefonska številka 05 67 12 300 (Center za socialno delo Južna Primorska, enota Piran) je namenjena občanom, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja in se sami ne morejo oskrbovati preko pomoči sorodnikov, prijateljev, znancev ali spletnega naročanja in dostave pri trgovskih podjetjih. Za slednje bo organizirana preskrba z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili. Center za socialno delo že sicer izvaja socialnovarstveno storitev Pomoč na domu, v okviru katere poleg ostalih nujnih storitev dostavlja tudi tople obroke in jih bo zagotavljal še naprej.

Brezplačna so vsa javna parkirišča na območju občine in v garažni hiši Arze. V piranskem mestnem jedru bo od srede omogočeno brezplačno dvourno parkiranje za prostovoljce, obiskovalce in oskrbovalce starejših občanov. Zaposlenim v mestnem jedru, ki so prej uporabljali javni prevoz, je v času trajanja izrednih razmer omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjem parkirišču ob garažni hiši Arze in v GH Arze s posebno dovolilnico. Za pridobitev dovolilnice sprejemajo vloge vsak delovnik med 8. in 15. uro na elektronski naslov info@okoljepiran.si ali preko telefonske številke 05 61 750 49.

Javno podjetje Okolje Piran je zaprlo vse javne sanitarije, v času trajanja epidemije pa ne bodo razdeljevali niti vrečk za ločeno zbiranje odpadkov v poslovalnici na Savudrijski ulici 13 v Piranu.

Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane. V času uradnih ur občinske uprave občine Piran in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in občine Ankaran bodo dosegljivi izključno po telefonu 05 67 10 300 in elektronski pošti obcina.piran@piran.si. Navedeno velja tudi za poslovanje krajevnih skupnosti. Kontakti krajevnih skupnosti so navedeni na občinski spletni strani. V družbi Okolje Piran bodo do nadaljnjega v času uradnih ur poslovali izključno preko telefona (05 617 50 00 ali 080 88 15), elektronske (info@okoljepiran.si) in navadne pošte.

POSTOJNA

Na območju občine Postojna je prepovedana uporaba otroških igral na otroških javnih igriščih ter zadrževanje, zbiranje in uporaba vseh javnih športnih in drugih objektov v lasti občine.

RAVNE NA KOROŠKEM

Začasno so zaprte vse javne ustanove. Izjemi sta lekarna in zdravstveni dom, kjer veljajo posebna navodila. Odpovedane so vse javne prireditve in javna zbiranja.

SEMIČ

Občani, ki so v izolaciji ali karanteni in nimajo svojcev, sosedov ali drugih oseb, ki bi jim lahko priskočili na pomoč, lahko sporočijo potrebo po dostavi hrane, zdravil in drugih nujnih pripomočkov na telefonsko številko Civilne zaščite Občine Semič 040 349 660.

Center za socialno delo Črnomelj za pomoč na domu deluje nemoteno. Vsi, ki potrebujejo kakršno koli pomoč centra, lahko pokličejo na telefonsko številko 07 306 23 60 vsak delovnik, med 8. in 14. uro.

Do nadaljnjega so ustavljene storitve prostovoljnih prevozov Moj šofer.

Občinska uprava Občine Semič ima do preklica spremenjen način delovanja. Prostori Občine Semič so do nadaljnjega zaprti. V nujnih primerih je v delovnem času možen obisk samo s predhodno najavo na telefonsko številko 07 356 53 60. Zadeve lahko občani urejajo po telefonu na številki 07 356 53 60 ali po elektronski pošti obcina@semic.si, vse vloge so dostopne tudi na spletni strani občine na povezavi https://www.semic.si/evloge.

Do nadaljnjega sta zaprti tudi pisarna Centra za socialno delo Črnomelj in pisarna Krajevnega urada Semič. V nujnih primerih lahko občani pokličejo na telefonski številki: Center za socialno delo Črnomelj 07 306 23 60 in Upravna enota Črnomelj 07 336 10 00.

ŠMARJE PRI JELŠAH

Občinski štab Civilne zaščite je izdal odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Šmarje pri Jelšah. Odredba velja do preklica.

Za oskrbo starejših z najnujnejšimi živili in zdravili lahko občani pokličejo na telefonsko številko 041 627 983.

TRBOVLJE

Prilagojeno je poslovanje s strankami na občini in upravni enoti. V času uradnih ur se vse nujne zadeve urejajo po telefonu oziroma preko e-pošte, kontakti zaposlenih so objavljeni na spletni strani občine. Plačevanje taks se bo lahko uredilo preko položnic. Na Rudarski cesti, pred bolnico in zdravstvenim domom, je do nadaljnjega ustavljeno plačevanje parkirnine.

Zasavske lekarne Trbovlje bodo obratovale samo še glavne lekarne v Zagorju, Hrastniku in Trbovljah.

Do nadaljnjega so zaprti trboveljska tržnica, Mladinski center Trbovlje, Društvo prijateljev mladine Trbovlje.

Otroških igrišč v občini se do nadaljnjega ne uporablja.

Na OZ Rdečega križa Trbovlje se bo suha hrana iz skladišča enkrat tedensko še vedno razdeljevala, razdeljevanje viškov hrane v Menažki se do nadaljnjega ustavi. Zaprto je skladišče z oblačili. Viškov hrane ne bo razdeljevala tudi Župnijska Karitas, kot tudi ne bodo sprejemali in razdeljevali oblek.

Komunala Trbovlje je za stranke zaprla vrata, komunikacija z občani bo do nadaljnjega potekala preko telefona 03 56 53 126 oz. 03 56 53 100 ali preko e-poštnega naslova javno.podjetje@komunala-trbovlje.si. Javne gospodarske službe svoje delo normalno opravljajo.

TRŽIČ

Nujno varstvo na domu je organizirano prek e-vstopne točke v koordinaciji Vrtca Tržič.

Za nudenje psihosocialne pomoči je v delovnem času CSD Gorenjska, enota Tržič aktivirana telefonska številka 041 396 191. Občani, ki so zaradi trenutnih razmer v stiski, lahko pokličejo še na Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj), zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116-123 (24 ur na dan, vsak dan; klic je brezplačen) ter TOM telefon za otroke in mladostnike 116-111 (vsak dan med 12. in 20. uro, klic je brezplačen).

Začasno je zaprt zbirni center v Kovorju. Pripeljane kosovne odpadke gospodinjstev se lahko odlaga v zato pripravljene kontejnerje pred vhodom centra.

Komuniciranje med občani in občinsko upravo Tržič je do preklica omejeno na navadno pošto (Trg svobode 18, Tržič), elektronsko pošto (obcina@trzic.si) ali po telefonu (04 597 15 10). Vstop občanom je v stavbo občine do nadaljnjega onemogočen.

Občina Tržič je odprla posebno linijo za informiranje občanov: 04 597 15 10 (tajništvo Občine Tržič), za informacije so dosegljivi v času uradnih ur, kontakt je možen tudi preko elektronske pošte obcina@trzic.si.

Za oskrbovanje prebivalcev na domu, za nujne primere, zaenkrat skrbita Dom Petra Uzarja Tržič in CSD Tržič. V primeru, da ljudje sami ne bodo mogli do osnovnih življenjskih potrebščin ali zdravil, naj potrebe javijo na zgoraj omenjeno telefonsko številko ali elektronski naslov.

Zaprta so vsa otroška igrišča.

VIPAVA

Občinska uprava do preklica deluje brez uradnih ur za stranke. Uprava je dosegljiva na telefonski številki 05 36 43 410 ali na elektronski naslov obcina@vipava.si.

Do nadaljnjega so zaprti Zavod za turizem TRG Vipava, Cirius Vipava, vipavska enota VDC - Ajdovščina-Vipava in vsi domovi krajanov.

ŽIROVNICA

Občina Žirovnica poziva prostovoljce, ki so pripravljeni nuditi varstvo na domu zdravim otrokom, da pošljejo kontaktne podatke. Prav tako za kontaktne podatke prosijo starše teh skupin, ki to res nujno in izjemoma potrebujejo. Povpraševanja in ponudbe naj pošljejo na elektronski naslov občine obcina@zirovnica.si.

mva/tep/mo/bst/apo/tep
© STA, 2020