Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

S posebnimi ukrepi za soočenje z epidemijo novega koronavirusa tudi Janševa vlada

Ljubljana, 14. marca - Z ukrepi za soočanje in omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom nadaljuje tudi nova vlada Janeza Janše. Med drugim je določila najvišjo ceno zaščitne zdravstvene opreme, pa tudi tudi veljavnost ukrepov iz zakona o nalezljivih boleznih za covid-19.
STA povzema ključne določbe objavljenih posebnih odredb in sklepov.

UKREPI VLADE JANEZA JANŠE

Sklep o uporabi ukrepov iz zakona o nalezljivih boleznih pri epidemiji covid-19

S sklepom je vlada določila, da ukrepi iz zakona o nalezljivih boleznih, ki so na voljo ob pojavu kuge ali virusne hemoragične mrzlice, veljajo tudi za covid-19.

Veljavnost sklepa: takoj, v uradnem listu objavljen 14. marca 2020.

Uredba o določitvi najvišjih cen zaščitne opreme

Z uredbo je vlada omejila ceno za zaščitne maske tipa FFP2 in FFP3 ter kirurške maske, za zaščitna očala, zaščitne obleke tyvek, vodoodbojne zaščitne obleke, zaščitne rokavice nitril oziroma latex, razkužila, ventilatorje za intenzivno zdravljenje, prenosne kisikove sisteme in brezkontaktne merilce telesne temperature.

Kot najvišje cene se določijo najvišje maloprodajne cene opreme, ki veljajo na trgu na dan začetka veljavnosti te uredbe.

Veljavnost uredbe: od 14. marca 2020 od 8. ure in velja tri mesece.

UKREPI VLADE MARJANA ŠARCA

Odredba o omejitvi izdaje zdravil v lekarnah ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev

Z odredbo se do prenehanja nevarnosti širjenja novega koronavirusa lekarnam omejuje izdajo zdravil na recept v količini, ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca, zdravil brez recepta pa na eno pakiranje na osebo.

Obenem zavezuje izvajalce lekarniške dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo galenskih zdravil, da povečajo izdelavo dezinfekcijskih sredstev za površine in roke.

Veljavnost odredbe: od 13. marca 2020 od 19. ure.

Odredba o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

Z odredbo se vsem, ki v Sloveniji razpolagajo z zaščitnimi sredstvi, katerih namen je zaščita zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pri obravnavi in zdravljenju bolnikov, okuženih z novim koronavirusom, prepove promet s temi sredstvi na in zunaj območja države, razen za potrebe oskrbovanja izvajalcev zdravstvene dejavnosti, policije, Slovenske vojske ter sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Med zaščitna sredstva spadajo:
- sredstva za osebno in skupinsko zaščito (rokavice, kombinezoni, obleke, maske in očala)
- razkužila
- druga sredstva in izdelki, ki so lahko uporabljeni za zaščito zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Veljavnost odredbe: od 13. marca 2020 od 16. ure.

Odredba o razglasitvi epidemije s sars-cov-2 oziroma covid-19 na območju Slovenije

Z odredbo se na območju Slovenije razglasi epidemija nalezljive bolezni covid-19, ki jo povzroča koronavirus sars-cov-2.

Veljavnost odredbe: od 12. marca 2020 od 18. ure.

Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Odredba prepoveduje zbiranje ljudi v:
- vrtcih
- osnovnih šolah
- osnovnih šolah s prilagojenim programom
- glasbenih šolah
- zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami
- srednjih šolah
- višjih strokovnih šolah
- domovih za učence in dijaških domovih
- organizacijah za izobraževanje odraslih
- univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Prepoved ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom.

Prepoved velja od 16. do 29. marca 2020.

Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

Odredba prepoveduje gibanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na okuženih ali neposredno ogroženih območjih z novim koronavirusom oziroma nalezljivo boleznijo covid-19 izven
Republike Slovenije.

Med okužena ali neposredno ogrožena območja spadajo vse države, v katerih je bil zaznan primer okužbe z novim koronavirusom.

Za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, veljajo naslednji posebni delovni pogoji in omejitve:
- prepoved koriščenja letnega dopusta
- prepoved stavke,
- prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih na okuženih ali neposredno ogroženih območjih.

Veljavnost odredbe: od 12. marca 2020 od 18. ure.

Odredba o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni

Odredba določa vzpostavitev šestih kontrolnih točk na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijo, in sicer:
1. Rateče
2. Robič
3. Vrtojba
4. Fernetiči
5. Škofije
6. Krvavi potok.

Upravljavci cest morajo zagotoviti vzpostavitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk in zaporo vseh drugih cestnih povezav z Italijo.

Vlakovni potniški promet ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijo in Slovenijo se ne izvaja.

Prav tako se ne izvaja tovorni promet iz Italije v Slovenijo, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči.

Vstop v Slovenijo se dovoli posamezniku, ki ni slovenski državljan oziroma v Sloveniji nima prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o negativnem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost virusa sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19.

Če posameznik dokazila ne predloži, se mu vstop v Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 stopinje Celzija in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Ta odredba se ne uporablja za državljane Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Odredbo bodo izvajali zdravstveni delavci in civilna zaščita ob asistenci policije.

Veljavnost odredbe: od 11. marca 2020 od 18. ure. / Dopolnitev 12. marec 2020 od 22. ure.

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19

Odredba prekinja izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, razen tistih, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje bolnika.

Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti odpoveduje vse specialistične preglede in operativne posege, postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja, razen tistih, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic.

V Zdravstvenem domu Metlika se izvaja samo administrativna nujna medicinska pomoč

Izvajale se bodo le nujne zobozdravstvene storitve in storitve, in sicer v:
-Zdravstvenem domu Ljubljana
-Zdravstvenem domu Maribor
-Zdravstvenem domu Celje
-Zdravstvenem domu Kranj
-Zdravstvenem domu Novo mesto
-Zdravstvenem domu Koper
-Zobozdravstvenem domu Nova Gorica.

Na terciarni ravni na področju zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe morajo na poziv ministra, pristojnega za zdravje, prerazporediti zaposlene, ki izvajajo preventivno dejavnost na izvajanje nalog, povezanih z obvladovanjem širjenja covid-19.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni morajo na svojem območju organizirati izvajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše.

Veljavnost odredbe: od 11. marca 2020 od 18. ure./dopolnitev 16. marec.

Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih

Odredba prepoveduje zbiranje ljudi na dogodkih v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira več kot 100 ljudi. To ne velja za zbore, ki predstavljajo način dela državnih organov.

Odredba velja, dokler ne preneha nevarnost širjenja virusa sars-cov-2 oziroma bolezni covid-19.

Veljavnost odredbe: od 11. marca 2020 od 18. ure.

sag/moz/apo/np/moz
© STA, 2020