Veljati začne novela zakona o enakih možnosti žensk in moških

Ljubljana, 19. oktobra - Z današnjim dnem začne veljati novela zakona o enakih možnostih žensk in moških. Povečala naj bi delež premalo zastopanega spola pri sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava. Tak cilj je tudi pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov lokalne in narodne skupnosti.

Novela natančno opredeljuje izjeme, ko ni mogoče zagotoviti najmanj 40-odstotne zastopanosti enega spola. Veljavni zakon jih namreč ne opredeljuje, ampak to prepušča uredbi o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov.

Novela temelji na izhodišču, da nihče ne sme biti zapostavljen ali imeti prednosti zgolj zaradi svojega spola, kar je v skladu z ustavnim načelom enakosti pred zakonom.

pa/tz
© STA, 2019