Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Lokalne volitve: Celjski županski kandidati za sprejetje občinskega prostorskega načrta

pripravila Lili Pušnik

Celje, 30. oktobra - Sedem kandidatov za župana Celja med prednostnimi nalogami izpostavlja sprejetje občinskega prostorskega načrta in rešitev okoljskih problemov celjske kotline. Poleg vprašanja o prvih treh nalogah v primeru izvolitve jih je STA vprašala tudi, katere ukrepe bi sprejeli za ureditev problematike mladih in starejše populacije v občini.

Celje.
Mestna občina Celje.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Sandi Sendelbah, 58 let, diplomirani ekonomist (nestrankarska lista Odprto Celje)

Med prioritetne naloge uvršča demokratizacijo delovanja celjske občine, saj je mestna politika zadnjih 20 let po njegovem mnenju pozabila na koristi Celjanov ter skrbela predvsem za osebne in sporne kapitalske interese. Lotil bi se tudi takojšnje priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta, ki ga Celje kot edina mestna občina še nima. Sprejel bi tudi ukrepe za zajezitev trenda odseljevanja celjskega prebivalstva. Za rešitev okoljske problematike bi sprejel uredbo o sanaciji Celjske kotline, da bo bremena dediščine industrijskega onesnaževanja prevzela nase tudi država. Mladim bi nudil finančno podporo in prostore za preživljanje prostega časa, starejšim pa celovit servis za oskrbo.

Bojan Šrot, 58 let, odvetnik (Celjska županova lista)

Če bo ponovno izvoljen za župana, se bo najprej sestal s predstavniki vseh strank in list, ki bodo izvoljene v mestni svet, ter jih povprašal o mnenju glede prioritet v mestu, nato bodo začeli pripravljati proračun za leto 2019 in realizirati predvolilne zaveze. Glede okoljskih problemov bi pristojnemu ministrstvu predlagal sprejetje zakona, s katerim bi enotno reševali vsa stara okoljska bremena v Sloveniji. Najprej pa je treba vzpostavitvi evidenco starih okoljskih bremen. Mladi imajo na voljo veliko možnosti za različne prostočasne dejavnosti na področju kulture in športa, pravi. Starejši imajo na voljo dva odlična domova za bivanje, objekt varovanih stanovanj in razvejano pomoč na domu.

Branko Verdev, 63 let, diplomirani inženir strojništva (SD)

V primeru zmage bi se takoj sešel z okoljskim ministrom za uskladitev načrta za izvedbo ukrepov pri reševanju okoljskih bremen Celja, sprejetje občinskega prostorskega načrta pa bi naredil v sodelovanju z državo. Za izboljšanje kakovosti zraka je nujen umik tranzitnega prometa skozi mesto, ki ima glede na trenutno stanje največji neposredni vpliv na zdravje Celjanov. Aktivno bi pristopil k izgradnji severne vezne ceste med Novo vasjo in Lavo ter obvoznice proti Laškem. Razpisal bi subvencije za zaposlitev mladih, del stanovanj pa bi ponudil kot kadrovska stanovanja za mlade, ki dobijo zaposlitev v Celju.

Matevž Vuga, 31 let, turistični tehnik (SMC)

Najprej namerava urediti stanovanjsko politiko, s katero bi v mestu zadržali mlade. Napoveduje tudi sprejetje prostorskega načrta, ki bo omogočil razvoj mesta, prihod podjetij, s tem tudi delovnih mest in začetek sanacije okoljskih problemov Celja. Za rešitev okoljskih problemov bi pripravil akcijski in operativni načrt za sanacijo z jasnimi ciljnimi datumi in oceno stroškov. Zavzema se za celovito prenovo stanovanjske politike, ki bo mladim omogočila bivanje v neprofitnih stanovanjih, za gradnjo novega doma za ostarele in energetsko sanacijo starih hiš ter krepitev sistema pomoči starejšim.

Marko Zidanšek, 49 let, magister s področja državnih in evropskih študij (SLS)

Če bo izvoljen, bi se najprej lotil sprejetja občinskega prostorskega načrta, čiščenja Šmartinskega jezera in ureditve plaže ob njem, izgradnje južne obvoznice, ki bi razbremenila mestno jedro tranzitnega prometa, in dokončanja severne vezne ceste. Lotil bi se tudi okoljskih problemov, ob proaktivni vlogi občine in s pomočjo države ter evropskih sredstev. Za mlade bi ustvarjal nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Tako bi mesto postalo privlačno za mlade, ki se bodo zaposlovali v poklicih, ustreznih njihovi izobrazbi, v mestu pa bodo videli svetlo prihodnost zase in svoje družine.

Matjaž Železnik, 61 let, učitelj glasbe (SDS)

Prvi korak bi bil sprejetje občinskega prostorskega načrta, aktiviral bi tudi poslovanje lokalov v mestnem jedru, določil bi tudi lokacijo za nov dom za ostarele oz. za varno naselje. Mladi potrebujejo v mestu ali okolici možnosti zaposlitve, ustrezna stanovanja in tudi možnosti šolanja v domačem kraju. Za nove podjetniške ideje bi uredil sofinanciranje. Skušal bi privabiti podjetja, ki delajo na področju visokotehnoloških dejavnosti. Starejšim bi omogočil dostopnost do osnovnih potreb, uredil varna stanovanja in skušal urediti posebno naselje za tiste, ki imajo težave z demenco.

Mateja Žvižej, 42 let, knjižničarka (Levica)

Takoj bi sklicala sestanek predstavnikov vseh mestnih četrti in krajevnih skupnosti, da bi skupaj dorekli, na kakšen način lahko začnejo uvajati participatorni proračun na mikro lokalni ravni. Meni, da je za rešitev okoljske problematike nujno vzpostaviti komunikacijo med občino, državo in sedanjimi ter preteklimi onesnaževalci, saj je problem onesnaženja zemlje v Celju tako velik zalogaj, da se ga občina ne more lotiti sama. V Celje je treba privabiti podjetja, ki zaposlujejo visoko izobražene kadre z veliko dodano vrednostjo na posamezno delovno mesto. Vsakemu starejšemu pa mora biti zagotovljena pravočasna pomoč na domu.

* kandidati so navedeni po abecednem vrstnem redu

lpc/np
© STA, 2018