Uporabniško ime
Geslo

Še nimate uporabniškega imena in gesla?
Registrirajte se.

Pomoč

Drugi tir prestal še drugo referendumsko preizkušnjo

pripravila Zoja Črnilec

Ljubljana, 13. maja - Nasprotniki vladnega projekta so drugi tir dvakrat poskušali ustaviti z referendumom, a jim je zaradi prenizke udeležbe obakrat spodletelo. Prvo lopato je nameravala vlada zasaditi lansko jesen, a jim je načrte z uspešnim izpodbijanjem izida prvega referenduma prekrižal Vili Kovačič. Slednji tudi po drugem glasovanju napoveduje pritožbo.

Ljubljana.
Železnica, tiri.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Pregled ključnih mejnikov pri načrtovanju gradnje drugega tira Koper-Divača

leto 1996 - stečejo aktivnosti za povečanje zmogljivosti železniške proge Koper-Divača; ministrstvo za promet in zveze naroči izdelavo študije upravičenosti povečanja zmogljivosti enotirne proge Koper-Divača

junij 2001 - izdelan je idejni projekt za gradnjo drugega tira Koper-Divača

april 2005 - vlada pod vodstvom Janeza Janše sprejme uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za drugi tir, s čimer progo umesti v prostor

junij 2007 - ministrstvo za promet da pobudo za spremembo in dopolnitev DPN za drugi tir Koper-Divača tako, da bi se nova proga med Koprom in Divačo načrtovala kot dvotirna in da bi se nanjo priključila na novo projektirana proga Divača-Trst

junij 2008 - Janševa vlada sprejme sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev DPN za drugi tir v novo dvotirno progo

julij 2008 - izdelana je študija izvedljivosti nove železniške povezave Divača-Trst, ki predvideva priključek proge iz smeri Trsta na progo Koper-Divača v cepišču v predoru med Divačo in Črnim Kalom

april 2009 - ministrstvo za promet sprejme sklep, da se novo železniško progo med Koprom in Divačo na odseku med Divačo in cepiščem Črni kal projektira kot dvotirno progo, na odseku med cepiščem in Koprom pa kot enotirno progo

marec 2010 - postopek spremembe in dopolnitve DPN ustavijo, saj Italija odstopi od načrtovanja proge iz smeri Trsta z navezavo na progo Koper-Divača; načrt trase Divača-Črni Kal spremenijo v enotirni odsek brez cepišča proti Trstu

marec 2011 - podana je vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja

junij 2011 - izdano je gradbeno dovoljenje za prestavitev in zaščito daljnovodov ter telekomunikacijskih vodov

november 2011 - podana je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za celoten odsek od Kopra do Divače

februar 2012 - predan je nov dopolnjen osnutek DPN in okoljsko poročilo v postopku dopolnitve in sprememb DPN za drugi tir

november, december 2012 - zaključeni sta javni razgrnitvi presoje vplivov na okolje v Sloveniji in Italiji

april 2013 - v Italijo so poslani odgovori na pripombe in komentarje, podanih v okviru javne razgrnitve presoje vlivov na okolje

februar 2014 - pridobljeno je delno okoljevarstveno soglasje in s tem tudi naravovarstveno soglasje

april 2014 - objavljen je odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega odloka o krajinskem parku Beka, kar je pogoj za izdajo celovitega okoljevarstvenega soglasja

junij 2014 - z občino Hrpelje-Kozina je sklenjen sporazum o izvedbi izravnalnih ukrepov zaradi posega v krajinskem parku Beka pri gradnji drugega tira Divača-Kozina

avgust 2014 - sprejeta je uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o DPN za drugi tir Koper-Divača

oktober 2014 - agencija za okolje izda okoljevarstveno soglasje za celotno traso drugega tira

10. februar 2015 - minister za infrastrukturo Peter Gašperšič pojasni, da bo Slovenija projekt drugi tir prijavila na evropski razpis, finančno konstrukcijo pa naknadno dopolnila z javno-zasebnim partnerstvom, pri čemer bo treba model takšnega partnerstva še določiti

18. in 19. februar 2015 - vlada Mira Cerarja obravnava informacijo o prijavi projekta drugi tir na evropski razpis in se s strokovnjaki Evropske komisije pogovori o tehničnih podrobnostih prijave projekta drugi tir na evropski razpis

26. februar 2015 - Slovenija drugi tir brez znanega zasebnega partnerja prijavi na razpis za nepovratna sredstva mehanizma za povezovanje Evrope (CEF)

1. april 2015 - ministrstvo za okolje in prostor izda gradbeno dovoljenje za izvlečni tir. Gre za 1,2 kilometra dolg odsek od izhoda tovorne postaje v Kopru, ki predstavlja nekakšen prvi nastavek za drugi tir med Koprom in Divačo

29. junij 2015 - na seznamu predlaganih projektov za financiranje na odprtem delu razpisa CEF Evropske komisije ni drugega tira. Gašperšič pojasni, da projekt ni bil izbran, ker še ni znan zasebni partner pri projektu

januar 2016 - Direkcija RS za infrastrukturo objavi razpis za preveritev ocenjene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za drugi tir

31. marec 2016 - vlada sprejme sklep o ustanovitvi posebnega projektnega podjetja 2TDK za drugi tir

31. marec 2016 - ministrstvo za okolje in prostor izda gradbeno dovoljenje za drugi tir

23. junij 2016 - poslanska skupina Združene levice (po novem Levice) s pomočjo poslanske skupine nepovezanih poslancev in nepovezanega poslanca Andreja Čuša zaradi zaviranja gradnje drugega železniškega tira Koper-Divača vloži interpelacijo zoper Gašperšiča

30. junij 2016 - Direkcija RS za infrastrukturo z izbranim izvajalcem Geodata Engineering iz Torina podpiše pogodbo za izvedbo revizije projekta drugega tira, ki razkrije, da so možni prihranki med približno 115 in 210 milijoni evrov, odvisno od tehnologije gradnje predorov in tega, ali bo proga namenjena mešanemu ali le tovornemu prometu

8. julij 2016 - konzorcij družb Kolektor Koling, CGP in CPG začne z gradnjo izvlečnega tira. Pogodba, ki jo je Direkcija RS za infrastrukturo podpisala z izvajalci je bila vredna 5,9 milijona evrov

20. september 2016 - Gašperšič v DZ uspešno prestane interpelacijo; podpre jo 13 poslancev, proti jih je 48

6. februar 2017 - Slovenija se s pripravljalnimi deli za drugi tir ter z izdelavo same projektne dokumentacije za glavno traso znova prijavi na razpis mehanizma CEF

24. marec 2017 - ministrstvo za infrastrukturo objavi predlog zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača- Koper, ki temelji na javno-javnem partnerstvu in predvideva sodelovanje ene ali več zalednih držav pri financiranju projekta

30. marec 2017 - vlada potrdi zakon o drugem tiru in ga pošlje DZ v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku; zvrsti se vrsta očitkov opozicije ter drugih deležnikov, med drugim Komisije za preprečevanje korupcije in računskega sodišča, zaradi prekratke javne razprave

20. april 2017 - DZ z 49 glasovi za in 24 proti potrdi zakon o drugem tiru

26. april 2017 - DS na izredni seji izglasuje veto na zakon o drugem tiru, obenem začnejo civilne iniciative na čelu z gibanjem Davkoplačevalci se ne damo Vilija Kovačiča zbirati 2500 podpisov za začetek referendumskih postopkov

8. maj 2017 - DZ v ponovnem odločanju z 49 glasovi za in 25 proti potrdi zakon o drugem tiru

19. maj 2017 - teči začne rok za zbiranje potrebnih 40.000 podpisov za razpis referenduma, Kovačiču pri zbiranju podpisov med drugim pomaga največja opozicijska stranka SDS, pobudniki se zavzemajo za spremembo trase in gradnjo dvotirne proge

8. junij 2017 - vlada se s sklepom formalno zaveže, da bo med Koprom in Divačo sčasoma zgrajena dvotirna proga

23. junij 2017 - Evropska komisarka Violeta Bulc v Sloveniji naznani, da je Slovenija uspešno kandidirala na tretjem razpisu Instrumenta CEF; za pripravljalna dela na projektu drugi tir dobi 44,3 milijona evrov

27. junij 2017 - Kovačič v spremstvu podpornikov v DZ vloži več kot 48.000 podpisov za razpisa referenduma

4. julij 2017 - Poslanci na izredni seji DZ s 50 glasovi za in 18 proti podprejo predlog odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor ter za datum referenduma o zakonu o drugem tiru določijo 24. september

14. julij 2017 - projektno podjetje 2TDK se prijavi na t. i. blending razpis Evropske komisije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope

21. julij 2017 - ustavno sodišče zavrne Kovačičevo pobudo za oceno ustavnosti odloka o razpisu referenduma, nekaj dni pozneje zavrže tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti dopisa predsednika DZ o določitvi roka za zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma

25. avgust 2017 - začetek kampanje za referendum o zakonu o drugem tiru. Direkcija RS za infrastrukturo objavi razpis za izbiro izvajalca pripravljalnih del, in sicer za gradnjo dostopnih cest. Dela pa so ocenjena na 20 milijonov evrov brez davka

24. september 2017 - Na referendumu o zakonu o drugem tiru večina volivcev ob sicer nizki udeležbi zakon podpre. Na referendumu glasuje 20,55 odstotka vseh, ki so imeli pravico glasovati. Zakon podpre 53,47 odstotka vseh, ki so veljavno glasovali, proti pa jih je 46,47 odstotka.

20. november 2017 - Kovačič se na poročilo o izidu glasovanja na referendumu Državne volilne komisije pritoži na vrhovno sodišče, slednje pa ugotovi neustavnosti referendumske zakonodaje in se obrne na ustavno sodišče

20. december 2017 - Direkcija za infrastrukturo s podjetjema Kolektor CPG in Euroasfalt iz Sarajeva podpiše pogodbo o izvedbi pripravljalnih del za drugi tir. Podjetji sta oddali skupno ponudbo v vrednosti 14,48 milijona evrov

31. januar 2018 - Ustavno sodišče ugotovi neustavnosti referendumske zakonodaje in odločbo pošlje vrhovnim sodnikom. Ustavni sodniki so vrhovnim pri odločanju o Kovačičevi pritožbi dali na voljo tri možnosti, med drugim, da izid referenduma razveljavijo ob čemer mora Državna volilna komisija razpisati datum ponovnega glasovanja

14. marec 2018 - Vrhovno sodišče ugodi Kovačičevi pritožbi in sledi usmeritvam ustavnega sodišča. V obrazložitvi sodbe izpostavijo, da je vlada s proračunskimi sredstvi financirala nedopustno enostransko kampanjo. Primer Cerar to odločitev označi za kapljo čez rob in odstopi s položaja

27. marec 2018 - Državna volilna komisija sprejme sklep, s katerim za datum ponovljenega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru določi 13. maj. Kovačič se zoper sklep pritoži na ustavno sodišče, saj si prizadeva, da bi bilo glasovanje izvedeno skupaj z volitvami. Ustavni sodniki 5. aprila začnejo obravnavo nove Kovačičeve pritožbe

13. maj 2018 - Kovačiču tudi na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru zaradi prenizke udeležbe ne uspe. Po neuradnih rezultatih večina volivcev ob sicer nizki udeležbi zakon zavrne. Na referendumu glasuje 14,96 odstotka vseh, ki so imeli pravico glasovati. Zakon podpre 49,90 odstotka vseh, ki so veljavno glasovali, proti pa jih je 50,10 odstotka.

zc/uk
© STA, 2018