Računsko sodišče Občini Loški Potok izreklo mnenje s pridržkom

Ljubljana, 20. aprila - Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Loški Potok v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom, ker ni poslovala v skladu s predpisi pri pripravi in izvrševanju proračuna, delovni uspešnosti ter javnih naročilih. Sodišče je občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Sodišče je ugotovilo, da občina ni poslovala v skladu s predpisi oziroma, da obrazložitve občinskega proračuna niso popolne in da župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje. Prav tako je ugotovilo, da občina mesečno ni načrtovala likvidnosti proračuna in v zaključnem računu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov.

Občina je po ugotovitvah sodišča dela v znesku 220.846 evrov brez davka oddala brez predhodne objave, pri čemer je izvajalcu v letu 2015 plačala 62.120 evrov. V treh primerih na naročilnicah ni navedla protikorupcijske klavzule.

vi/apo/apo
© STA, 2017