Izteka se javna razprava o predlogu zakona o izobraževanju odraslih

Ljubljana, 3. aprila - Še danes je možno podati pripombe na predlog novega zakona o izobraževanju odraslih, ki je v enomesečni javni razpravi na portalu e-demokracija. Zakon ureja način uresničevanja javnega interesa v osnovnošolskem izobraževanju za odrasle in neformalnem izobraževanju odraslih skozi nacionalni program izobraževanja odraslih.

Po novem zakonu so izvajalci javne službe javne organizacije za izobraževanje odraslih oziroma ljudske univerze, ki jih ustanovi lokalna skupnost ali več skupnosti in izpolnjujejo druge z zakonom določene pogoje.

Zakon prinaša tudi stabilno financiranje ljudskim univerzam, saj je predvideno, da se financirajo iz državnega proračuna na podlagi metodologije, ki jo določi minister. Novost, ki jo prinaša zakon, je, da pristojni minister določi izvajalce programa osnovne šole za odrasle za petletno obdobje.

vi/pa/pa
© STA, 2017