Občini Nazarje negativno mnenje za del poslovanja v letu 2011

Ljubljana, 31. januarja - Računsko sodišče je po opravljeni reviziji o pravilnosti poslovanja občine Nazarje leta 2011 podalo negativno mnenje za prodajo nepremičnega premoženja in oddajo poslovnih prostorov ter za izvajanje javnih naročil pri investicijskih odhodkih in zadolževanje. Kot ugotavlja revizija, je bil ta del v pomembnem neskladju s predpisi in usmeritvami.

Revizija nazarski občinski upravi med drugim očita, da je leta 2010 prodala zemljišča v vrednosti nekaj več kot 400.000 evrov, leto pozneje pa v vrednosti skoraj 60.000 evrov, ne da bi njihovo vrednost pred izvedbo postopka prodaje ocenil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

Računsko sodišče je zato občini, ki jo vodi županja Majda Podkrižnik, podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, odzivnega poročila pa ni zahtevalo, ker so bile že med revizijskim postopkom, kjer je to bilo mogoče, odpravljene razkrite nepravilnosti oziroma sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi.

gm/apo
© STA, 2014