Vlada tudi o detektivski dejavnosti in zasebnem varovanju

Ljubljana, 23. decembra - Na dnevnem redu današnje seje vlade je tudi obravnava predlogov zakona o zasebnem varovanju ter zakona o detektivski dejavnosti. Kot piše v gradivu, ki so ga pripravili na generalnem sekretariatu vlade, je treba za zasebno varovanje nujno zagotoviti primerno zakonsko osnovo, saj število subjektov, ki delujejo na tem področju, strmo narašča.

Veljavni zakon je namreč postal nenatančen in dvoumen, navajajo. Ugotovljene kršitve in pomanjkljivosti pa je treba urediti tako za nemoteno opravljanje gospodarske dejavnosti imetnikov licenc kakor tudi za učinkovito in zakonito ukrepanje pristojnih organov. Eden ključnih ciljev zakona je tako učinkovit nadzor nad subjekti zasebnega varovanja.

Zakon o detektivski dejavnosti pa prinaša sistemsko urejanje ter novosti na področju izobraževanja in usposabljanja. Tako se denimo uvaja obvezno usposabljanje pred opravljanjem detektivskega izpita. Nadzor nad detektivsko dejavnostjo bo izvajal Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.

szo/tz
© STA, 2010