Lani za socialno zaščito namenili skoraj 18 odstotkov BPD

Ljubljana, 4. decembra - Slovenija je v letu 2009 po podatkih statističnega urada za socialno zaščito namenila 17,9 odstotka bruto domačega proizvoda, za zdravstvo 6,8 odstotka, za izobraževanje 6,7 odstotka in za javno upravo 5,8 odstotka BDP.

Socialna zaščita obsega izdatke, povezane z različnimi tveganji in potrebami, kot so bolezen, invalidnost, starost, otroci, brezposelnost. Za zdravstvo smo lani namenili 6,8 odstotka BDP. Največ je šlo za splošne, specialistične in bolnišnične zdravstvene storitve.

Izobraževanju smo namenili 6,7 odstotka BDP, in sicer za del izdatkov za predšolsko vzgojo, za formalno in neformalno izobraževanje ter za dopolnilne storitve. Na javno upravo se nanaša 5,8 odstotka BDP.

Za ekonomske dejavnosti smo namenili pet odstotkov BDP, za rekreacijo, kulturo in religijo 1,8 odstotka BDP, za javni red in varnost 1,7 odstotka BDP, za obrambo 1,5 odstotka, za stanovanjski in prostorski razvoj 0,9 odstotka ter za varstvo okolja 0,9 odstotka BDP.

vi/miv
© STA, 2010