STA

Ljubljana, 8. junija - Slovenska tiskovna agencija d.o.o.

         v.d. direktorice: Alenka Paulin
             Tivolska 50
             1000 LJUBLJANA
              Slovenija
          Telefon: 386 1 24 10 100
          Telefax: 386 1 43 42 970
            DNEVNI SERVIS STA
        odgovorna urednica: Nadja Podobnik,
     nadomešča jo v.d. odgovorne urednice Eva Horvat
            Leto: 17, št. 159
           Petek, 8. junija 2007

SERVIS SLOVENSKE TISKOVNE AGENCIJE LAHKO UPORABLJAJO LE NAROČNIKI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO. NI DOVOLJENO RAZMNOŽEVANJE PO DELIH IN V CELOTI TER POSREDOVANJE DRUGIM, KI NIMAJO POGODBE Z STA, PRAV TAKO NI DOVOLJENO POSREDOVATI SERVISA STA, NE V CELOTI NE V DELIH, V OMREŽJA ZA PRENOS PODATKOV BREZ USTREZNE POGODBE.

sys/sys
© STA, 2007