Obrestna mera za depozite čez noč

Ljubljana, 20. aprila - Obrestna mera za depozite čez noč (SIONIA) na dan 19. april 2006.

               obseg      letna
              transakcij    obrestna
              v mio SIT     mera v %
---------------------------------------------------------
obrestna mera za depozit   6.750       3,35
čez noč (SIONIA)
---------------------------------------------------------
dm/dm
© STA, 2006