Slovenske medbančne obrestne mere (SITIBOR) na dan 5. april 2006

Ljubljana, 5. aprila - Z dogovorom o oblikovanju slovenskih medbančnih obrestnih mer Združenje Bank Slovenije - GIZ objavlja povprečje medbančnih obrestnih mer za prejete nezavarovane bančne depozite v tolarjih naslednjih ročnosti, ki velja za dan 5. aprila 2006.

SLOVENSKE MEDBANČNE OBRESTNE MERE (SITIBOR)

ROČNOSTI    OBRESTNA MERA
------------------------------
O/N       3,55
SW       3,55
2W       3,54
1M       3,55
2M       3,55
3M       3,50
6M       3,46
9M       3,40
1Y       3,38
------------------------------

legenda:
SITIBORO/N - preko noči oz. 1 dan
SITIBORSW - 1 teden
SITIBOR2W - 2 tedna
SITIBOR1M - 1 mesec
SITIBOR2M - 2 meseca
SITIBOR3M - 3 mesece
SITIBOR6M - 6 mesecev
SITIBOR9M - 9 mesecev
SITIBOR1Y - 1 leto

SITIBOR je aritmetična sredina srednjih dveh četrtin kotacij rangiranih po velikosti za obrestne mere medbančnih nezavarovanih depozitov, ki jih kotira osem največjih slovenskih bank vsak dan ob 11. uri.

dm/dm
© STA, 2006